Plán Bisnode týkajúci sa COVID-19

14 mar 2020

Bisnode má vypracovaný Business Continuity & Crisis Plan, ktorý zabezpečuje stabilitu našich činností v rôznych typoch scénarov, ktoré môžu nastať. Náš plán detailne špecifikuje, ako by sme mali reagovať, pokiaľ sa niektorý zo scénarov stane skutočnosťou.

Pozorne sledujeme vývoj ohľadom šírenia COVID-19 a všetky dostupné informácie, vrátane informácií od WHO a miestnych zdravotníckych orgánov, priebežne vyhodnocujeme. Na ich základe informujeme našich zamestnancov a konzultantov o tom, ako sa správať tak, aby sme obmedzili šírenie koronavíru.

V rámci Bisnode sme zriadili špeciálnu pracovnú skupinu pre koronavírus, aby sme zabezpečili, že budeme mať situáciu pod prísnym dohľadom.
 
Business Continuity Plan zahŕňa okrem iného pandemickú / biologickú pripravenosť. Sme pripravení aktivovať Continuity Plan vo chvíli, keď to budeme považovať za nutné.
 
Máme jasnú stratégiu, ako zmierniť možné účinky koronavíru a zabezpečiť chod spoločnosti. To zahŕňa sprístupnenie všetkých uložených dát a všetkých aplikácií v cloudu, aby zamestnanci mohli v prípade karantény bezpečne pristupovať k pracovným aplikáciám, e-mailom a dátam z kancelárie aj z domova. Informácie pre zamestnancov sú zverejňované samostatne na našom intranete.
 
Opatrenia, ktoré prijímame, sú v súlade s pokynmi vydanými miestnymi úradmi a WHO.
 
Pokiaľ máte ako zákazník akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na svoju kontaktnú osobu v Bisnode.