Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Vhodné riešenie na oslovenie nových zákazníkov formou priameho marketingu

Use Case

Každú firmu teší, keď sa o nej hovorí v dobrom a má dobré meno nielen u svojich zákazníkov. Ani my nie sme výnimkou. Naopak, teší nás, že Bisnode sprevádza povesť profesionálneho, spoľahlivého a užitočného pomocníka.

ING. PETR ŠTOCHL - KONZULTANT PRE GDPR

ING. PETR ŠTOCHL - KONZULTANT PRE GDPR

Webové stránky Služby GDPR sú určené predovšetkým malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú efektívne vyriešiť povinné zavedenie GDPR.

www.sluzby-gdpr.cz

Východzia situácia zákazníka

Ako profesionál v oblasti projektového riadenia a GDPR potreboval Petr Štochl vyriešiť oslovenie malých a stredných firiem v celej Českej republike pre organizáciu školenia problematiky GDPR, hlavne teda:

  • získanie vhodnej databázy adries s potrebnými údajmi na vyfiltrovanie svojej záujmovej skupiny
  • rozoslanie papierových ponúk poštou na vybrané adresy
  • to všetko za dostupné ceny
  • možnosť vyskúšať si to za rozumných podmienok na prvé školenie
  • oslovenie, ktoré nebude v konflikte s požiadavkami GDPR.

Kritéria pre rozhodovanie

Petr Štochl sa rozhodol, na základe predchádzajúcich skúseností, vyskúšať databázu Bisnode Albertina. Po úvodnom stretnutí, základným vyškolením získal možnosť otestovať databázu na menšej vzorke. Po zistení, že vyhovuje požiadavkám na výberové kritéria a aj na rozsah dát, rozhodol sa zaobstarať  si plnú verziu.

Implementácia

Vyškolenie a konzultácie sú zadarmo, pomocou doporučenia na partnerskú firmu Bisnode je možné pri hromadnom direct mailingu ušetriť aj na poštovnom. Vzhľadom k možnosti platiť postupne len za vyexportované adresy, tak môžete začať za dostupných finančných podmienok.

A zabezpečenie súladu s GDPR a anti-spamovým zákonom? Vzhľadom k tomu, že je využívaná len databáza právnických osôb bez kontaktných osôb a rozosielanie je iba poštou, nedochádza k rozporu so žiadnym legislatívnym opatrením.

Pomocou databázy Bisnode a ich partnerov sa mi darí získavať účastníkov na školenia. Toto riešenie môžem odporučiť všetkým, ktorí potrebujú oslovovať nových zákazníkov formou priameho marketingu.

Ing. Petr Štochl, konzultant pro GDPR