Každá firma je rada, keď sa o nej hovorí v dobrom a má dobré meno nielen u svojich zákazníkov. Ani my nie sme výnimkou. Naopak, teší nás, že Bisnode sprevádza povesť profesionálneho, spoľahlivého a užitočného pomocníka.

Popis riešenia

Spolupracujeme so spoločnosťou Bisnode už niekoľko rokov. Oceňujeme pri spolupráci vrelý prístup obchodného tímu a predovšetkým dáta, ktoré máme vďaka spolupráci k dispozícii, aby sme sa sami boli schopní pohybovať na trhu medzi rôznymi druhmi obchodných partnerov.

Ako významnú pomoc vidím a môj obchodný tím využíva predovšetkým „semafor", ktorý signalizuje platobnú morálku spoločností. Ako veľkú mieru psychologickej pomoci vidím aj prezentáciu spolupráce s Bisnode na našich vydaných faktúrach, pretože predpokladám, že nikto nechce svietiť v pomerne rozšírenej databáze Bisnode na červeno, a teda zaplatí svoje záväzky voči nám v dobe splatnosti, alebo v najkratšom možnom termíne po splatnosti.

Oceňujem predovšetkým dáta, ktoré máme vďaka spolupráci k dispozícii.

Petra Kaldová, riaditeľka spoločnosti, AZS 98, s.r.o.