Často kladené otázky o sprístupnenie kópie

Nižšie sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa kreditnej správy a kópie informácií.