Inovácie

Globálny monitoring & správa portfólia

s globálnym pokrytím krajín
Vaše výhody Prehrať
Monitoring vo viac ako 210 krajinách!
D&B Credit teraz ponúka celosvetové pokrytie portfólia a monitoringu v rámci všetkých verzií aplikáce D&B Credit. Počet krajín vzrástol z 34 na aktuálnych viac ako 210.
 
Vaše portfólio v D&B Credit môže ťažiť z aktuálnych globálnych riskových dát, o akýchkoľvek zaznamenaných zmenách budete obratom informovaní. To Vám dáva 360° prehľad o všetkých relevantných informáciách potrebných pre kreditné rozhodovanie.
 
Toto rozšírenie krajín je automaticky dostupné v rámci vašej verzie D&B Credit. Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie produktu sa nemení.

Vaše výhody

pri využívaní credit riskového riešenia s najglobálnejším pokrytím na trhu

  • Neobmedzené čerpanie kreditních reportov
  • Jednorázové alebo hromadné nahrávanie subjektov do portfólia
  • Hodnotenie rizika s využitím najdostupnejšej lokálnej analytiky (Failure, Paydex, Delinquency, Risk Rating)
  • Tag management a nastavenie monitoringu

Náš vývoj pre Váš dokonalý monitoring

Man walking through desert

Pokrytie na začiatku roku 2019

18 krajín

Andora, Belgicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Kanada, Lichtenštajnsko, Luxemburgsko, Monako, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, San Marino, Španielsko, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia
Girl walking through autumn forrest

Počas roka 2019

34 krajín

Andora, Austrália, Belgicko, Česko, Dánsko (okrem Grónska), Francúzsko, Hongkong, Írsko, Taliansko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Luxemburgsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, USA, Veľká Británia
Man sitting on a mountains peak

Teraz

Viac ako 210 krajín

Takmer globálne pokrytie
okrem Botswany, Južnej Afriky, Lesotha, Namíbie, Svazijska a sankcionovaných krajín