Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Kvalitné dáta sú dôležité pre obchod a marketing

Kvalita dát je stále dôležitejšia na organizáciu marketingu a obchodu

Kvalita dát je stále dôležitejšia na organizáciu marketingu a obchodu

B2B spoločnosti si všeobecne uvedomujú dôležitosť kvality dát pri rozhodovacích procesoch v obchode aj marketingu. A táto dôležitosť výrazne stúpa každý rok. Získajte najnovší B2B Marketing Data report, z ktorého taktiež vyplýva:

  • 89 % respondentov sa domnieva, že kvalita dát je dôležitá pre marketingové a obchodné kampane
  • 63 % označilo kvalitu dát dokonca za extrémne dôležitú
Získajte The 6th Annual B2B Marketing Data Report