Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Bisnode Corona Index
Táto verzia popisuje situáciu na trhu v Slovenskej republike a je aktualizovaná každý utorok

Bisnode Corona Index (pre Slovenskú republiku) je navrhnutý tak, aby popisoval posledný vývoj v slovenskom firemnom prostredí. Ide o pohľad na aktuálne korporátne trendy, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť ekonomiky a našej spoločnosti. Index je založený na množstve dát, ktoré sú spoločnosti Bisnode dostupné ako aktuálne verejne zdieľané dáta publikované vo formáte otvorených dát. Ide o dátový výstup prezentovaný vo forme anonymizovaných údajov o obchodných spoločnostiach.
Legenda:

Bisnode Corona Index zahŕňa informácie o firmách (a.s. a s.r.o.), údaje sú založené na dátach prístupných z verejne dostupných zdrojov a nemusia tak nutne zahŕňať všetky subjekty na trhu.

Ohrozené firmy a zasiahnutí zamestnanci – Spoločnosti ktoré spadajú do jednej z kategórií: vyhlásený konkurz, zahájené konkurzné konanie, zahájené reštrukturalizačné konanie, v dočasnej ochrane, v likvidácii, zrušenie bez likvidácie a ďalšie. Uvedené s kumulatívne týždenné prírastky (so základom v týždni 0 a v týždni 10). Zasiahnutí zamestnanci sú súčtom zamestnancov uvedených pri týchto ohrozených spoločnostiach.

Insolvenčné konanie a zasiahnutí zamestnanci – Spoločnosti s prebiehajúcim insolvenčným konaním, kumulatívne týždenné dáta. Zasiahnutí zamestnanci sú súčtom zamestnancov uvedených pri týchto spoločnostiach.

Založené firmy – Týždenné dáta o novo založených spoločnostiach na slovenskom trhu.

Platobný index – Skóre vyjadrujúce pravdepodobnosť včasného splatenia záväzkov, dosahuje hodnôt 0-100. Čím vyšší ukazovateľ je, tým pravdepodobnejšie je, že spoločnosti splatí svoje faktúry včas. Aktualizovaný mesačne.

Komentáre:
Aktualizácia - september 2020 

Vývoj počtu ohlásených konkurzov na Slovensku nie je od mája 2020 vôbec priaznivý. K dnešnému dňu ukončilo činnosť konkurzom o 871 (+69 %) viac podnikateľských subjektov v porovnaní s minulým rokom. Zatiaľ čo v minulom roku rástol počet konkurzov mesačne v priemere o 11 %, v tomto roku rastie v priemere o celých 21 %. Hodnoty posledných 4 týždňov tak dávajú určitú nádej na spomalenie tohto trendu. V tomto, rovnako ako aj v minulom roku, ukončili svoju činnosť konkurzom najčastejšie drobní podnikatelia, ktorí tvoria 91 % z celkového počtu 2368 konkurzov. Oproti minulému roku je však v konkurze k dnešnému dňu aj 40 stredne veľkých podnikov (7 v roku 2019), ktoré výrazne zvýšili k dnešnému dňu počet ohrozených zamestnancov o celých 190 % (z 3484 v minulom roku na 10 147 v tomto roku). Najviac zasiahnutí zamestnanci sú k dnešnému dňu v Topoľčanoch, Žiline, Bratislave a Košiciach. Najväčší nárast konkurzov oproti minulému roku je evidovaný v okresoch Skalica, Lučenec a Zlaté Moravce. V absolútnych číslach však najviac konkurzov evidujeme v Bratislave, ktorá tvorí k dnešnému dátumu 35 % z celkového počtu všetkých konkurzov v krajine.

Vývoj žiadostí o bankrot oproti minulému roku je na rozdiel od konkurzov pozitívnejší (o 26 menej, tj. – 17 %). Vývoj počtu novo založených podnikateľských subjektov bol do marca tohto roku takmer totožný s minulým rokom. Od marca už dochádza k viditeľnému poklesu. K dnešnému dňu vzniklo o 11 % menej subjektov oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Vplyv udalostí tohto roka na platobnú morálku firiem sledovanú pomocou agregovaného platobného indexu je zatiaľ minimálny.