Aktuálne informácie o scoringu a využívaní služieb Dun & Bradstreet v súlade so sankciami voči Rusku. Viac informácií

Ochrana súkromia - formulár žiadosti

Uplatnenie práv dotknutých osôb
Vyplniť formulár
Ako nás môžte kontaktovať?

Ako nás môžte kontaktovať?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich informácií o ochrane osobných údajov alebo informácií, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás na:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: gdpr.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

Zodpovedná osoba ochrany osobných údajov spoločnosti Dun & Bradstreet je dostupná prostredníctvom nasledujúcich kontaktných informácií alebo prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho centra spracovateľa:
Telefón: +421 32 746 26 40
E-mail: dpo.sk@dnb.com
Korešpondenčná adresa: Dun & Bradstreet Slovakia, s.r.o., Ružinovská 3, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, posielajte v zatvorenej obálke označenej „do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov"

Formulár žiadosti na uplatnenie práv dotknutej osoby

(v súlade s aktuálne účinnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov)

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EU 2016/679 – GDPR) máte za podmienok stanovených v GDPR ako dotknutá osoba hlavne právo:

  • na informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane tzv. práva na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás môžeme spracúvať
  • požadovať opravu resp. doplnenie Vašich osobných údajov
  • požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás môžeme spracúvať (tzv. „právo byť zabudnutý“)
  • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o Vás môžeme spracúvať
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov (tzv. „portabilita“)
  • vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Tj. túto fyzickú osobu je možné prostredníctvom daných údajov priamo či nepriamo identifikovať.

Ak chcete uplatniť niektoré z práv dotknutých osôb, urobte tak najlepšie prostredníctvom niektorého z komunikačných kanálov /telefón, email/, ktorý v súvislosti s vašimi osobnými údajmi spoločnosť Dun & Bradstreet eviduje.

V prípade, že Dun & Bradstreet žiadne kontaktné údaje v súvislosti s Vašou osobou neeviduje, vyplňte prosím tento formulár. Upozorňujeme, že spoločnosť Dun & Bradstreet ako ich prevádzkovateľ je povinná dostatočne overiť totožnosť žiadateľa.

Pre spracúvanie Vašej žiadosti prosíme, aby ste vyplnil(a) formulár nižšie. Hviezdičkou (*) sú označené povinné údaje.