Artykuły Smart Data Raporty

Wpływ globalnych zmian gospodarczych na prowadzenie biznesu

01 wrz 2022

Pobierz pełną wersję raportu Dun & Bradstreet Global Business Economic Report:

Raport

Zakłócenia powstałe w ostatnich trzech latach w światowej gospodarce, przyczyniły się do powstania nowego, bezprecedensowego środowiska biznesowego. Powstające niuanse, są niezwykle trudne do zrozumienia bez opartego na danych tła historycznego i wyrafinowanej analizy. Środowisko biznesowe doświadcza ciągłych zmian, które niosą za sobą wiele negatywnych i złożonych skutków. Rządy krajów poprzez swoją politykę monetarną na wszelkie sposoby próbują zminimalizować negatywne skutki nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Istnieje wiele sygnałów ostrzegawczych przed nadchodzącym globalnym kryzysem. W pierwszej kolejności wymienia się:

  • rosnącą liczbę bankructw, niewypłacalności i likwidacji firm w poszczególnych krajach,
  • rosnącą liczbę przestępstw i nadużyć gospodarczych,
  • nieustające utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • pogarszająca się kondycja finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • nowe oszustwa i przestępstwa gospodarcze,

 

Ocena ryzyka Dun & Bradstreet sygnalizuje pierwsze oznaki zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Ostrzega przed nadchodzącym spowolnieniem wynikającym m.in. z powodu zerwanych łańcuchów dostaw, niewydolności przedsiębiorstw czy rosnących kosztów własnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Wynik badań Dun & Bradstreet, wraz z zaobserwowanymi trendami rynkowymi, poparte licznymi przykładami, wykresami i danymi, zostały zdefiniowane i opublikowane w opracowaniu Global Business Economic Report.

 

Obserwowane trendy

Postępujące zakłócenia operacyjne w biznesie

 

Matchowanie rejestrów ujawniło spadającą wartość bliźniaczych przedsiębiorstw na większości rynków na świecie, co pokazuje znaczący wpływ globalizacji na międzynarodowy handel i obrót gospodarczy.

Rosnąca liczba bankructw i narastający problem zatorów płatniczych zwiększa presję na firmy, które już teraz mają poważny kłopot z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej i wypłacalnością.

Dun & Bradstreet Global Business Ranking (GBR), przewiduje prawdopodobieństwo bankructwa, zawieszenia działalności i pogorszenia sytuacji finansowej firm w nadchodzących 12 miesiącach, m.in. na tak kluczowych rynkach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja czy Indie na podstawie obserwacji rynkowych między majem 2021 a majem 2022 roku. Obniżona ocena oznacza podwyższone ryzyko niewypłacalności lub likwidacji firmy. Ponadto, obserwacja rynkowa pokazuje ogromny wpływ wielu negatywnych czynników na światową gospodarkę, a efekt falowania w stopniu znacznym utrudnia na wielu rynkach na świecie wzrost gospodarczy.

 

Pogarszająca się sytuacja finansowa małych i średnich firm w wielu sektorach gospodarki

Dun & Bradstreet Small Business Health Index (SBHI) – wskaźnik rynkowy dla mikro, małych i średnich firm w Stanach Zjednoczonych, silnie skorelowany z aktywnością gospodarczą, wskazuje w bieżącym roku na stałe spowolnienie brak wzrostu amerykańskiego sektora MSP.

 

Wzrost innowacji w zakresie oszustw gospodarczych spowodowany licznymi czynnikami ograniczającymi przepływ środków pieniężnych

 W trzecim kwartale 2022 roku zespół certyfikowanych ekspertów Dun & Bradstreet badających przypadki niewłaściwego postępowania, w tym wprowadzania w błąd lub kradzieży tożsamości organizacji, zaobserwował znaczny wzrost naruszeń, oszustw i przestępstw gospodarczych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

 

Wnioski

Wzrost kosztów własnych, stale spadająca liczba dostawców i kontrahentów, pogarszająca się kondycja finansowa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rosnąca inflacja oraz spadający z miesiąca na miesiąc wolumen wydatków konsumenckich będą miały w najbliższej przyszłości negatywny wpływ na marże produktów i usług, tym samym zwiększając ryzyko niewypłacalności firm.

Czy Twoja firma przemyślała swoją długofalową strategię, aby przetrwać potencjalnie zmieniające się warunki rynkowe? Dowiedz się więcej o płynących z rynku sygnałach ostrzegawczych dla Twojej firmy oraz o najlepszych praktykach, które już teraz pomogą Tobie przygotować się na ten bezprecedensowy splot wydarzeń.

 

Pobierz pełną wersję raportu Dun & Bradstreet Global Business Economic Report:

Raport

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej