Analizy Raporty

Zgodność z przepisami (compliance)

17 cze 2022

Zgodność z przepisami

Celem działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę jest zwykle osiągnięcie zysku. Aby ten cel osiągnąć, przedsiębiorca zrealizować musi szereg zadań, takich jak pozyskanie klientów, opracowanie nowego produktu i wprowadzenie go na rynek czy zatrudnienie zdolnych pracowników.

Każdemu takiemu zadaniu odpowiadają w systemie prawnym normy. Określają one ramy dopuszczalnego działania podmiotu. Przekroczenie norm wiąże się z ryzykiem wystąpienia rozmaitych dolegliwości, nie tylko tych o charakterze ściśle prawnym, np. sankcji karnych i karnoskarbowych, ale również takich, których koszt pozostaje trudny do oszacowania – jak w przypadku strat wizerunkowych czy utraty zaufania akcjonariuszy.

Dążąc do tego, by zapewnić zgodność Twoich działań z prawem, oferujemy Ci specjalne usługi z zakresu compliance. Wdrożenie przygotowanych przez nas rozwiązań doprowadzi do wyeliminowania ryzyka wystąpienia naruszeń w Twojej firmie i związanych z nimi dolegliwości.

Zgodność z przepisami dla firm, czyli istota compliance

Compliance jest pojęciem szerokim. Obejmuje ono w pierwszym rzędzie bieżącą kontrolę Twoich działań w firmie i wykrywanie ewentualnych braków zgodności między tymi działaniami a normami prawnymi.

Kontrola ta jest niezbędna zwłaszcza wówczas, gdy prowadzisz działalność podlegającą skomplikowanym regulacjom sektorowym. Niejednokrotnie zdarza się, że w takiej sytuacji podmiot gospodarczy powinien uczynić zadość zarówno prawu krajowemu, jak i europejskiemu. Oprócz kontroli w skład czynności podejmowanych przez nas w ramach usługi compliance wchodzą także doradztwo, identyfikacja obszarów zagrożenia czy ograniczenie ryzyka przyszłych naruszeń. Nasza oferta ma charakter holistyczny – zapewnia dostosowanie do wymogów prawnych działań podejmowanych na różnych poziomach przedsiębiorstwa.

AML – Anti-Money Laundering dla przedsiębiorcy

Przez Anti-Money Laundering rozumie się czynności podejmowane w celu przeciwdziałania zjawisku tzw. prania pieniędzy, czyli wprowadzenia do obrotu pieniędzy uzyskanych z nielegalnych źródeł. W naszej firmie oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie AML, które obejmuje między innymi doradztwo w procesie interpretacji i uwzględniania wymogów regulacyjnych, ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy czy monitorowanie transakcji zawieranych z kontrahentami.

Powierzając nam wykonywanie zadań AML, spełnisz spoczywające na Tobie obowiązki prawne i zadbasz o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy.

Zgodność z UBO – Ultimate Beneficial Owner

Procedura AML obejmuje w szczególności identyfikację tzw. beneficjenta rzeczywistego (UBO), czyli osoby fizycznej (lub też grupy osób) sprawującej bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym i mającą decydujący wpływ na jej funkcjonowanie. Interpretacja przepisów dotyczących UBO może nastręczyć przedsiębiorcy trudności. W celu ich wyeliminowania oferujemy pomoc w procesie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i jego rejestracji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług, w celu zadbania o zgodność z przepisami dla firm.

D&B Onboard

Poznaj nasze rozwiązanie dla Compliance
Sprawdź

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!