Artykuły Smart Data Raporty

Raport - The Future of Data

28 lip 2022

W połowie europejskich firm wierzy się, że dane w niedalekiej przyszłości staną się ważniejsze niż relacje biznesowe

Badanie Dun & Bradstreet pokazuje, że aż jedna piąta firm straciła kontrakt lub też nie podpisała nowej umowy z powodu braku danych lub posiadania niepełnej informacji o kontrahentach, klientach lub dostawcach

 

28 lipca 2022 roku, London – Pandemia jak nic wcześniej wpłynęła na nasze życie. Zakłóciła działalność biznesową, obnażyła kruchość międzynarodowych łańcuchów dostaw, przyspieszyła procesy digitalizacji, radykalnie zmieniła sposób pracy. Badanie Dun & Bradstreet – wiodącego i globalnego dostawcę danych i analiz pozwalających podejmować lepsze decyzje w biznesie – wykazało, że ponad połowa (53 proc.) liderów biznesu wierzy, że w przyszłości dane staną się ważniejsze niż osobiste relacje, a blisko dwie trzecie przyznaje, że już teraz potrzebuje dokładnych informacji (66 proc.) i kompletnych danych (65 proc.) aby zwiększyć sprzedaż.

Opublikowane w raporcie Future of Data report wyniki, pokazują narastające obawy liderów biznesu. To związane jest z jakością dostępnych na rynku danych i ich wpływu na ich organizację. Jednocześnie wyniki wskazują, że utrzymanie klienta dla 40 proc. europejskich firm po pandemii stanowi najważniejszy priorytet. Raport Future od Data powstał w oparciu o badanie ankietowe ponad 1 700 liderów biznesu z większości krajów w Europie.

W firmach uważa się, że brak dobrej jakości danych negatywnie wpływa na rozwój współpracy z klientami (27 proc.) i ich utrzymania (25 proc.). Co więcej, nieodpowiednie zarządzanie i słaba jakość danych powoduje, że dla firm poważnym wyzwaniem staje się pozyskanie nowych klientów (22 proc.) i utrzymanie bazy danych na odpowiednio wysokim poziomie (20 proc.).

Brak rzetelnych danych o klientach i dostawcach ma negatywny wpływ na przedsiębiorstwa. Jedna na pięć europejskich firm (19 proc.) nie podpisała nowej umowy, a 18 proc. ankietowanych przyznaje, że brak informacji jest powodem utraty kontraktu.

„Zespoły sprzedaży i marketingu są w chwili obecnej pod presją większą niż kiedykolwiek. Brak aktualnych danych pogłębił odwiecznie istniejące trudności, co przełożyło się na problemy z terminowymi dostawami towarów i usług. Dla firm jeszcze nigdy nie było ważniejszym zabezpieczenie własnego interesu i wyposażenie się w najwyższej jakości dane niezbędne do zdobycia, rozwoju i utrzymania klientów” – powiedziała Susan McKay, International CMO w Dun & Bradstreet. Dodając, że „firmy nie mogą sobie pozwolić na pomyłkę z nietrafionym biznesem. Dzisiaj niezbędne jest, aby przedsiębiorcy mieli dostęp do odpowiednich danych, wiedzy i zasobów, aby dotrzeć do potencjalnych klientów w odpowiednim czasie, z odpowiednimi usługami, żeby móc oferować klientom rozwiązania dopasowane do celu”.

Inwestycja w wiedzę, umiejętności i strategiczne dane

Aby poprawić jakość posiadanych danych, firm muszą zainwestować w zmianę strategii i polityki do zarządzania informacją wewnątrz organizacji. Z tym stwierdzeniem zgadza się niemal dwie trzecie ankietowanych (63 proc.), dodając, że managerowie wyższego szczebla w ich firmach doskonale rozumieją znaczenie i wartość danych. Jednocześnie 60 proc. jest gotowych do szerokiego udostępnienia danych pracownikom w celu lepszego przepływu informacji, a co za tym idzie podejmowania decyzji.  

Innym rozwiązanym, ku któremu zwracają się managerowie jest uzyskanie zewnętrznego wsparcia w celu poprawy jakości i zwiększenia zasobów bazodanowych. Według respondentów współpraca z zewnętrznym dostawcą informacji gospodarczych pozytywnie wpłynie na współpracę z obecnymi klientami (62 proc.) jak i zwiększy ilość zawieranych transakcji (60 proc.).

Większość zarządzających marketingiem i sprzedażą w badanych firmach uważa, że dostęp do większej ilości danych, zwiększy przychód (69 proc.), a efektywne zarządzanie danymi stanowi przewagę konkurencyjną (73 proc.). Wreszcie 62 proc. jest zdania, że automatyzacja procesów wykorzystania danych, szczególnie tych odnoszących się do zarządzania należnościami i wglądu w płatności jest niezwykle ważna dla zrozumienia przepływów pieniężnych.

McKay kontynuuje: „Pomimo tych wszystkich teoretycznych rozmów na temat „Big Data”, liderzy biznesu w dalszym ciągu zmagają się z rzeczywistością i codziennymi trudnościami zarządzania danymi, a nigdzie nie jest to odczuwalne bardziej niż w zespołach marketingu i sprzedaży. Zwrócenie się do zaufanego partnera może okazać się niezwykle cenne. Współpraca z zewnętrznymi firmami pozwala na złapanie „szerszej perspektywy” w poszukiwaniu nowych klientów. W drugiej połowie roku należy spodziewać się spowolnienia gospodarczego. Stąd też konieczność podjęcia działań, które będą chronić firmy przed negatywnym wpływem zewnętrznych czynników gospodarczych.

 

Tutaj możesz pobrać pełną wersję raportu Dun & Bradstreet

Future of Data.

Pobierz raport

 

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2021 roku na próbie 1 704 liderów biznesu z Wielkiej Brytanii, Niemiec Austrii, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polski i Węgier. Dane zabrała i opracowała Censuswide.

 

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej