Artykuły Raporty

Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

Dlaczego tak ważne jest zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie?

Uchroń się przed nierzetelnymi firmami – skorzystaj z usług Dun & Bradstreet w zakresie zarządzania ryzykiem w Twoim przedsiębiorstwie !

Decyzje kredytowe powinny być podejmowane w przedsiębiorstwie po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się z ofertami dostępnymi na rynku, gdyż są zawsze powiązane ze sporym ryzykiem. Podejmowane ryzyko finansowe związane z działalnością firmy może występować w poniższych rodzajach, mianowicie:

 • rynkowe (na przykład wynikające ze zróżnicowanych zmian cen na rynkach),
 • kredytowe (wynikające z problemów z wypłacalnością firmy),
 • operacyjne (np. oszustwa i zniszczenie).

Skąd wynika ryzyko finansowe?

Ogromne ryzyko finansowe wynika również z ukrywanej niewypłacalności współpracujących z nami firm lub utraty płynności finansowej już w trakcie trwania współpracy, które może występować zarówno po naszej stronie, jak i kontrahenta. Ryzyko utraty płynności finansowej to najpoważniejsze zagrożenie, które może mieć diametralny wpływ na dalsze losy firmy. Nieodpowiednie i niedokładne przekalkulowanie ryzyka lub kompletne zaniechanie tego działania może skutkować całkowitym rozpadem firmy, dlatego jest to tak kluczowe zagadnienie, do którego należy podejść z odpowiednią starannością. Pamiętać należy jednak, że podejmowanie ryzyka finansowego jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w kontekście rozwijania przedsiębiorstwa, jak i nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Ryzykowne mogą się także okazać firmy, które na początku podjętej współpracy nie budziły żadnych podejrzeń. Jest to efektem tego, że bardzo często trudno jest znaleźć w pełni wiarygodne, a co najważniejsze aktualne informacje na temat interesującej Cię firmy lub braku kontroli po rozpoczęciu współpracy.

Wsparcie dla biznesu

Aby otrzymać jasny obraz tego, w jakiej sytuacji znajduje się obecnie firma wiele, należy wziąć pod uwagę wiele czynników występujących na wielu jej płaszczyznach. Dlatego też, aby zachować pewność odnośnie współpracy z konkretnym przedsiębiorstwem, warto rozważyć wsparcie się profesjonalnymi, przeznaczonymi do tego narzędziami z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym.

Czym konkretnie jest zarządzanie ryzykiem finansowym?

Na pojęcie zarządzania ryzykiem finansowym składają się wszelkie działania podejmowane przez osoby decyzyjne na różnych szczeblach w firmie. Ich nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie ryzyka finansowego i ochrona przedsiębiorstwa przed jego negatywnymi skutkami, mogącymi w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do upadłości.

Aby możliwe było jak najskuteczniejsze zarządzanie ryzykiem finansowym, koniecznie należy przede wszystkim je zidentyfikować. Oznacza to, że musimy dowiedzieć się, w których obszarach naszej działalności jest ono największe. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest bezwzględne sprawdzanie każdej firmy jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Niezwykle ważne jest wypracowanie takich procedur, które będą stale realizowane, przez co staną się regułą. Z drugiej strony kluczowe jest również dokładne badanie własnego portfela obecnych klientów. Koniecznie trzeba na bieżąco sprawdzać, które firmy zaczynają mieć problemy finansowe, czego objawem może być zaprzestanie regulowania faktur zgodnie z wymagalnym terminem płatności, zarówno Tobie jak, i innym. Kolejnym krokiem jest dobranie do takich sytuacji odpowiednich środków działania.

Najpopularniejsze metody pomiaru ryzyka

Do najpowszechniejszych i najczęściej stosowanych metod służących do pomiaru ryzyka należą:

 • analiza odchyleń cen,
 • analiza odchyleń stóp zwrotu,
 • analiza poziomu bezpieczeństwa - polegająca na wyliczeniu prawdopodobieństwa spadku stopy zwrotu poniżej założonego poziomu,
 • analiza poziomu aspiracji - polegająca na wyliczeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanego poziomu stopy zwrotu,
 • wartość zagrożona ryzykiem – z angielskiego Value at Risk, czyli miara, o którą wartość rynkowa aktywa lub portfela aktywów może się zmniejszyć przy określonych założeniach, w ustalonym czasie i z określonym prawdopodobieństwem.

Ograniczenie ryzyka finansowego w firmie

Poza samym pomiarem ryzyka istnieje również szereg możliwych do podjęcia działań je ograniczających. Mamy tu na myśli gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenia kredytów.

W skład gwarancji ubezpieczeniowych wchodzą między innymi:

 • gwarancje spłaty należności,
 • należytego wykonania kontraktu,
 • zapłaty wadium,
 • czy należności celno-podatkowych.

Mówiąc natomiast o ubezpieczeniach kredytów mamy do wyboru na przykład:

 • ubezpieczenia kredytów finansowych (stosowane głównie przez banki i inne instytucje):
 • na działalność gospodarczą,
 • hipoteczne,
 • ubezpieczenia kart kredytowych.

Ubezpieczenia kredytów towarowych:

 • factoringowe, czyli ubezpieczenie niezapłaconych przez dłużnika wierzytelności,
 • eksportowe – to ubezpieczenie krajowych przedsiębiorstw od strat spowodowanych przez wykonanie kontraktu eksportowego,
 • leasingowe - ubezpieczenie niespłaconych przez leasingobiorcę należności,
 • kupieckie - ubezpieczenie dostawcy od niepełnej bądź nieterminowej spłaty kredytu kupieckiego,
 • sprzedaży ratalnej - ubezpieczenie należności niespłaconych przez klienta rat.

Gdzie szukać wsparcia z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie?

Dun & Bradstreet posiada dostęp do szerokiego zakresu danych, które pozwalają nam przygotować szczegółowe analizy dotyczące zarówno Twoich potencjalnych, jak i obecnych partnerów. Dzięki nim uzyskasz możliwość na szybkie i pewne podejmowanie strategicznych decyzji. Pomagamy ograniczyć ryzyko finansowe milionom firm w ponad 200 krajach na całym świecie gdzie prowadzimy działalność. Więcej o nas tutaj.

Dzięki rozwiązaniom do określania ryzyka finansowego oferowanym przez Dun & Bradstreet:

 • określisz szanse i ryzyko wynikające z podjęcia konkretnej współpracy,
 • zbudujesz dokładny i precyzyjny business plan,
 • będziesz w stanie szybko podjąć strategiczne decyzje,
 • zabezpieczysz firmę przed stratami.

Kliknij w poniższy baner i zapoznaj się z renomowaną platformą nowej generacji, która służy milionom firm we wspieraniu zarządzania ryzykiem finansowym.

Produkty i rozwiązania

Przenieś kontrolę ryzyka finansowego na wyższy poziom

Zaawansowana analityka nigdy nie była tak prosta, przekonaj się o tym dzięki DB Credit platformie nowej generacji wspierającej zarządzanie ryzykiem finansowym.
Więcej

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.