Analizy Raporty

Raport Dun & Bradstreet: Rynek e-commerce w Polsce w 2017/2018 roku

06 kwi 2018

Dane Dun & Bradstreet nt. kondycji branży e-commerce w Polsce w roku 2017/2018.

Polacy kochają zakupy w sieci!

Rynek sprzedaży w Internecie jest wart aż 40 mld zł. Rynek rośnie czego przejawem jest stale rosnąca liczba nowych sklepów. Rosnąca konkurencja sprawia, że duża część z nowo założonych sklepów znika zaledwie po upływie kilku lat. Dodatkowo bieżący rozwój firm dławią milionowe zaległości.

Polacy mimo wielu trudności na rynku e-commerce uwierzyli w handel przez Internet. Każdego roku przedsiębiorcy rejestrują tysiące nowych sklepów internetowych. Rosnąca konkurencja i ekspansja dużych podmiotów handlu w Internecie sprawia, że wiele z nowo rejestrowanych sklepów nie wytrzymuje próby czasu. Znajduje to swoje potwierdzenie także w twardych danych liczbowych.

 

 

 powstałe

wykreślone

Działa na rynku w 2018 roku

w roku

liczba

do roku

po 2 latach

po 3 latach

po 4 latach

po 5 latach

po 6 latach

po 7 latach

po 8 latach

w proc.

w liczbach

2010 r.

7632

2,73%

13,51%

28,89%

39,24%

53,12%

60,25%

65,53%

69,10%

30,90%

2358

2011 r.

7577

3,26%

14,06%

27,40%

42,56%

53,66%

60,67%

65,00%

 

35,00%

2652

2012 r.

8412

2,67%

12,36%

27,14%

42,23%

54,07%

61,04%

 

 

38,96%

3277

2013 r.

9348

2,01%

12,46%

28,31%

45,51%

56,64%

 

 

 

43,36%

4053

2014 r.

9122

2,80%

13,54%

30,57%

44,95%

 

 

 

 

55,05%

5022

2015 r.

8497

3,80%

14,08%

30,06%

 

 

 

 

 

69,94%

5943

2016 r.

8232

4,63%

15,21%

 

 

 

 

 

 

84,88%

6987

2017 r.

8333

4,46%

 

 

 

 

 

 

 

95,54%

7961

Źródło: Dun & Bradstreet Polska.

 

Tylko 30% sklepów działa w polskim Internecie dłużej niż 8 lat.

Polacy w 2010 roku zarejestrowali ponad 7,6 tys. sklepów internetowych, z tego na koniec stycznia 2018 roku mniej lub bardziej aktywnie działa 2,3 tys., co stanowi nieco ponad 30 proc. Biorąc pod uwagę statystyki można zaryzykować stwierdzenie, że po upływie zaledwie dziesięciu lat 80 proc. sklepów internetowych zniknie z rynku.

Mimo tego Polacy nadal kupują w Internecie. Wedle szacunków na koniec stycznia 2018 roku na polskim rynku zarejestrowanych było nieco ponad 29,1 tys. sklepów internetowych. Z czego wedle szacunków blisko 1/3 z nich to firmy uśpione, zawieszone, nie działające ale też nie wykreślone z oficjalnych rejestrów.

 

 

W ciągu ostatnich 5 lat liczba zarejestrowanych sklepów Internetowych wzrosła o 34%.

Niezależnie od wszystkiego w ostatnich pięciu latach liczba zarejestrowanych sklepów internetowych na polskim rynku wzrosła o 34 proc. z 21,7 tys. podmiotów w 2013 roku do 29,1 tys. na koniec stycznia 2018 roku. Każdego roku polski rynek e-commerce pod względem dynamiki przyrostu nowo zarejestrowanych firm zwiększa się o blisko 7 proc.

Roczna wartość sprzedaży przez internet na polskim rynku szacowana jest na blisko 40 mld zł. Rynek zaskakująco szybko rośnie. Jeszcze w tym roku może przekroczyć według różnych źródeł od 50 do nawet 60 mld zł. Za dwa, trzy lata ulegnie podwojeniu.

Przejawia się to w rosnącej liczbie rejestrowanych nowych sklepów, a także rosnącej dynamice klientów sklepów internetowych.  Najczęściej zamawiamy nie tylko książki i płyty, lecz także odzież, obuwie, czy artykuły RTV AGD.

Wedle szacunków z populacji 30 mln polskich internatutów, blisko połowa korzysta ze sklepów internetowych. Powodem coraz większej popularności sklepów internetowych jest bezpieczeństwo zawieranych transakcji, coraz to dogodniejsze warunki zwrotu nie tylko samego towaru lecz także pieniędzy, a także bezpłatna dostawa i odbiór zwracanego towaru. 

 

Kondycja finansowa polskich firm e-commerce

Przy tej okazji, wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Polska, na próbie 1 tys. sklepów internetowych zbadała ich sytuację finansową. W ocenie Dun & Bradstreet Polska blisko 44 proc. z badanych sklepów internetowych jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, z czego 23,4 proc. w bardzo dobrej kondycji.

Tym samym 56 proc. jest w słabej i złej sytuacji finansowej, z czego co trzeci z nich w bardzo złej kondycji.

 

Źródło: Dun & Bradstreet Polska

 

Jednym z wielu powodów słabej kondycji finansowej wielu sklepów są zaległości w bieżącym regulowaniu swoich zobowiązań. To znajduje swoje potwierdzenie w danych BIG InfoMonitor oraz BIK.

 

Zaległości finansowe e-sklepów w Polsce.

106 913 730 zł wynoszą zaległości firm  e- commerce w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK. Mowa tu o zaległościach wynoszących 500 zł i przeterminowanych o min. 30 dni. Problemy z płatnościami wobec kontrahentów i banków ma 2 722 firm zajmujących się sprzedażą wysyłkową oraz internetową.

Mimo, że w sektorze handlu detalicznego ta grupa przedsiębiorstw zajmuje trzecie miejsce pod względem kwoty zaległości, po sklepach ogólnospożywczych – 398 mln zł oraz niewyspecjalizowanych 119 mln zł, to biorąc pod uwagę rozpowszechnienie problemu nieregulowanych płatności jest ono  stosunkowo nieduże.  Odsetek firm e commerce opóźniających płatności wynosi 3,4 proc. podczas gdy w całym handlu detalicznym jest to 4 proc., a dla wszystkich przedsiębiorstw 5,4 proc. 

Większość niesolidnych firm oferujących sprzedaż w sieci wpisana jest jako dłużnik przez kontrahentów do Rejestru  BIG InfoMonitor, jednak na sumę ich zaległości w większym stopniu wpływają opóźniane bankowe kredyty.

 

Źródło: BIG InfoMonitor, BIK

 

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki Dun & Bradstreet
Sprawdź