Artykuły Compliance

Rok szkolny 2019 i kondycja polskich szkół

02 wrz 2019

Niespełna 5 milionów uczniów zaczyna rok szkolny w Polsce

Dla 4,6 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół 2 września 2019 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.

Dla blisko 384,9 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych po raz pierwszy zabrzmi dzwonek szkolny.

Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych ok. 1,5 mln uczniów: w liceach ogólnokształcących - 643,5 tys., w technikach - 659,9 tys., w szkołach branżowych - 199,9 tys. uczniów.

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.

Dziś również pierwszy dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpoczęło około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kondycja finansowa placówek edukacyjnych - dane Dun & Bradstreet

Kondycja placówek edukacyjnych w większości przypadków jest dobra lub bardzo dobra. W ocenie Dun & Bradstreet Polska, blisko 60 proc. z blisko 1000 zbadanych placówek edukacyjnych jest w kondycji bardzo dobrej i dobrej, z czego aż 44 proc. w bardzo dobrej. Tym samy, co piąta zbadana placówka jest w kondycji bardzo złej.

Z badań wynika, że w najlepszej kondycji finansowej jest sektor wspierający edukację dzieci i młodzieży. Przez co rozumie się np. podmioty oferujące zajęcia wyrównawcze, dodatkowe lekcje także logopedyczne, także szkolenia czy poradnie. W przeważającej wielkości są to małe podmioty, zatrudniające do 9 osób. Te, aż w 81 proc. są w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, z czego aż 63 proc. jest w kondycji bardzo dobrej.

Nieznacznie gorzej pod tym względem radzą sobie placówki pozaszkolnej edukacji jak szkoły nauki jazdy. W tym przypadku niemal 2/3 firm jest w kondycji dobrej i bardzo dobre, z czego 62 proc. w bardzo dobrej. W trudnym czasie, dobrze radzą sobie także szkoły językowe gdzie spośród 100 przebadanych podmiotów 57 proc. jest w kondycji dobrej i bardzo dobrej.

Na tym tle najsłabiej prezentują się szkoły sportowe i zajęć rekreacyjnych, gdzie spośród 100 tego typu placówek blisko połowa jest w słabej i bardzo złej sytuacji, z czego co czwarta w bardzo złej.

 

SILNA

DOBRA

RACZEJ SŁABA

ZŁA

Szkoły sportowe

36,36%

15,91%

22,73%

25,00%

Edukacja artystyczna

43,48%

13,04%

17,39%

26,09%

szkoły nauki jazdy

62,75%

11,76%

17,65%

7,84%

Nauka języków obcych

38,00%

19,00%

21,00%

22,00%

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji

43,93%

14,31%

19,65%

22,11%

Działalność wspomagająca edukację

63,64%

18,18%

13,64%

4,55%

TOTAL

44,06%

14,86%

19,77%

21,31%

Źrodło: Dun & Bradstreet Polska

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

D&B Onboard

Poznaj nasze rozwiązanie dla Compliance
Sprawdź