Smart Data Raporty

Raport: Polski Eksport 2017

04 wrz 2017

Dun & Bradstreet Polska na podstawie zebranych materiałów przeprowadził badanie stanowiące swoistego rodzaju „barometr eksportu”. Zadając dwa proste pytania gdzie i co eksportuje?

Polska systematycznie zwiększa wpływy z eksportu – w pierwszym półroczu 2017 r. do niemal 100 mld euro. W dużej mierze jest to możliwe dzięki lokalnym specjalnościom eksportowym, szybko podbijającym zagraniczne rynki.

Badanie zostało przeprowadzone na łącznej liczbie 25 tys. firm, który eksportowały przynajmniej raz  do danego kraju w I kwartale 2017 roku. W oparciu o ponad 121,3 tys. transakcji handlowych.

infografika

TOP 5 KIERUNKÓW EKSPORTU

Według danych deklaratywnych najpopularniejszym kierunkiem eksportu polskich przedsiębiorców są Niemcy. Do Niemiec, przynajmniej jeden raz w I kw. br. wyeksportowało 6,1 proc. polskich firm. Drugim najpopularniejszym kierunkiem eksportowym są Czechy, z blisko 5 proc. Trzecim Ukraina z ponad 2,5 proc.

 

Co ciekawe widać wyraźną zależność pomiędzy kierunkiem eksportu a przygranicznym położeniem geograficznym eksportera. Niemcy, lider eksportu aż w dziewięciu województwach występuje jako pierwszy kierunek eksportu, w tym m.in. w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Ukraina jako lider występuje w sześciu województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, także łódzkim, małopolskim, mazowieckim. Na Podkarpaciu liderem Białoruś.

 

TOP 5 kierunków eksportów i towarów

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

DOLNOŚLĄSKIE Niemcy

7,67%

  Republika Czeska

4,75%

  Ukraina

4,12%

  Szwajcaria

3,56%

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3,26%

 

Województwo Opis

Udział %

DOLNOŚLĄSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,88%

  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

4,45%

  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

3,16%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

3,06%

  Produkcja mebli

2,70%

 

W województwie dolnośląskim przedsiębiorcy najchętniej eksportują do Niemiec i Czech. Wysyłając za granicę głównie części i akcesoria do pojazdów silnikowych, także opakowania i tworzywa sztuczne. Niespełna trzy procent deklaracji dolnośląskich przedsiębiorców odnosi się do eksportu mebli. Pierwsze miejsce zajmuje niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

KUJAWSKO-POMORSKIE Niemcy

6,91%

  Ukraina

4,47%

  Rosja

4,00%

  Francja

3,65%

  Holandia

3,54%

 

Województwo Opis

Udział %

KUJAWSKO-POMORSKIE Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

4,33%

  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

4,29%

  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4,22%

  Produkcja mebli

3,82%

  Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

2,46%

 

W kujawsko-pomorskim w eksporcie dominują tworzywa sztuczne. Produkcja z udziałem 4,3 proc. zajmuje pierwsze miejsce, drugą pozycję zajmuje eksport opakowań z tworzyw sztucznych. Kolejne trzy miejsca zajmuje bliżej nie określona sprzedaż hurtowa, produkcja mebli i części do samochodów. Przedsiębiorcy w województwa kujawsko-pomorskiego najchętniej eksportują do Niemiec, na Ukrainę i to Rosji. Znaczną część eksportu generuje wymiana handlowa z Francją i Holandią.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

LUBELSKIE Ukraina

11,73%

  Białoruś

5,98%

  Niemcy

5,49%

  Rosja

3,56%

  Włochy

3,20%

 

Województwo Opis

Udział %

LUBELSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

6,21%

  Przetwarzanie owoców i warzyw

5,20%

  Transport drogowy towarów

3,91%

  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

3,10%

  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

2,84%

 

Na Lubelszczyźnie znaczną część eksportu zajmuje obrót owocami i warzyw. Konserwacja i przetwórstwo generuje ponad 5 proc. dodatkowe 3 proc. to sprzedaż hurtowa. Poza tym znaczny udział w lubelskim eksporcie ma transport drogowy i hurtowa sprzedaż wyrobów chemicznych. Lubelscy przedsiębiorcy swój eksport opierają w ogromnej mierze o wschodnie kraje Europy. Najczęściej handlują z Ukrainą i Białorusią. Dalej Niemcami, Rosją i Włochami.

 

Województwo kraj

Udział %

LUBUSKIE Niemcy

11,87%

  Holandia

4,67%

  Francja

3,81%

  Republika Czeska

3,81%

  Wielka Brytania

3,63%

 

Województwo Opis

Udział %

LUBUSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

3,75%

  Produkcja gotowych wyrobów metalowych

3,69%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

3,47%

  Produkcja elementów elektronicznych

3,26%

  Produkcja konstrukcji metalowych

3,01%

 

Przedsiębiorcy z województwa lubuskiego swój eksport opierają o współpracę z krajami Europy Zachodniej. Niemcami, Holandią, Francją, także Czechami i Wielką Brytanią. Dominuje lekki przemysł metalowy. Produkcja gotowych wyrobów metalowych generuje blisko 3,7 proc., a produkcja konstrukcji z metalu kolejne 3 proc. Wysoko plasuje się produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

ŁÓDZKIE Ukraina

5,90%

  Niemcy

5,37%

  Rosja

4,27%

  Republika Czeska

4,04%

  Białoruś

3,58%

 

Województwo Opis

Udział %

ŁÓDZKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4,36%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

3,25%

  Produkcja wyrobów pończoszniczych

2,94%

  Produkcja mebli

2,75%

  Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

2,38%

 

W Łodzi najchętniej eksportują do wschód. Na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś wysyła się blisko 14 proc. całego eksportu regionu. Blisko 10 proc. wysyłanych jest łącznie do Niemiec i Czech. W eksporcie dominuje branża tekstylna. Produkcja wyrobów pończoszniczych generuje blisko 3 proc., sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych kolejne 2,3 proc. Poza tym eksportuje się wyroby z tworzyw sztucznych – 3,2 proc. i meble – 2,7 proc.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

MAŁOPOLSKIE Ukraina

5,60%

  Niemcy

5,12%

  Republika Czeska

4,17%

  Słowacja

4,09%

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3,55%

 

Województwo Opis

Udział %

MAŁOPOLSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4,64%

  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń

2,70%

  Sprzedaż przez Internet

2,66%

  Produkcja konstrukcji metalowych

2,38%

  Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

2,14%

 

Małopolska swój eksport opiera na wymianie handlowej z Czechami i Słowacją. Duże znaczenie ma także handel z Niemcami. Jednak najczęściej eksportują na Ukrainę. Za granicę kraju wysyłają głównie maszyny i urządzenia, konstrukcje metalowe, części do samochodów. Ciekawostką jest wysoka pozycja podmiotów sprzedających przez internet, które generują 2,6 proc. całego eksportu.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

MAZOWIECKIE Ukraina

5,36%

  Niemcy

4,43%

  Białoruś

3,96%

  Rosja

3,95%

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3,41%

 

Województwo Opis

Udział %

MAZOWIECKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

8,24%

  Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

2,85%

  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2,80%

  Sprzedaż akcesoriów do pojazdów samochodowych

2,21%

  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

2,08%

Od lat głównym zagranicznym partnerem przedsiębiorców z województwa mazowieckiego pozostaje Ukraina, przy której skupia się ponad 5 proc. eksportu. Nie ma w tym przypadku bowiem, wysoko także Rosja i Białoruś. Te rozdzielone handlem z Niemcami. Z Mazowsza za granicę wysyłane są głównie owoce i warzywa, a także opakowania z tworzyw sztucznych, części i akcesoria do samochodów i wyroby chemiczne. Różnice między poszczególnymi branżami liczone są w dziesiątych, nawet setnych miejscach po przecinku.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

OPOLSKIE Niemcy

8,43%

  Republika Czeska

5,61%

  Ukraina

5,46%

  Słowacja

3,92%

  Austria

3,46%

 

Województwo Opis

Udział %

OPOLSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

6,97%

  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

4,07%

  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

3,16%

  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

3,09%

  Sprzedaż akcesoriów do pojazdów samochodowych

2,71%

 

Opolskie firmy współpracę handlową opierają głównie na współpracy z sąsiadami. Niemcami, Czechami, Słowakami. . Wysoko także Ukraina i Austria. Za granicę wysyłają przede wszystkim elementy konstrukcji metalowych, także opakowania z tworzyw sztucznych, produkty chemiczne i części do samochodów.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

PODKARPACKIE Ukraina

10,04%

  Niemcy

5,53%

  Francja

3,69%

  Republika Czeska

3,56%

  Słowacja

3,36%

 

Województwo Opis

Udział %

PODKARPACKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,08%

  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

3,24%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

2,97%

  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

2,54%

  Produkcja wyrobów z gumy

2,46%

 

Województwo podkarpackie wyspecjalizowało się w eksporcie wyrobów z tworzyw sztucznych. Te skierowane dla sektora budowlanego, generują blisko 3,2 proc. całego eksportu regionu. Kolejne 3 proc. to eksport pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. To tego należy dodać eksport wyrobów z gumy, oraz części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Przedsiębiorcy z Podkarpacia najczęściej eksportują na Ukrainę, która skupia blisko 10 proc. całego eksportu regionu.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

PODLASKIE Białoruś

7,82%

  Litwa

5,31%

  Rosja

4,95%

  Niemcy

4,69%

  Ukraina

4,01%

 

Województwo Opis

Udział %

PODLASKIE Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

6,03%

  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,24%

  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

4,69%

  Przetwórstwo mleka i wyrób serów

4,17%

  Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

3,32%

 

Podlasie stoi handlem ze Wschodem. Wśród pięciu najważniejszych partnerów handlowych firm z Podlasia pierwszą trójkę stanowią firmy z Białorusi, Litwy i Rosji. Piątą pozycję zajmuję firmy z Ukrainy. Między nimi Niemcy. Podlaskie firmy swój eksport oparły na handlu maszynami rolniczymi, wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla budownictwa, także przetwórstwo mleka i serów oraz części mechanicznych do pojazdów silnikowych.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

POMORSKIE Niemcy

5,97%

  Norwegia

5,67%

  Rosja

4,29%

  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

3,86%

  Ukraina

3,54%

 

Województwo Opis

Udział %

POMORSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,43%

  Sprzedaż przez Internet

2,89%

  Przetwarzanie i konserwowanie ryb

2,37%

  Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

2,37%

  Produkcja pozostałych mebli

2,29%

 

Eksport województwa pomorskiego wydaje się mocno zróżnicowany. Nie dominuje żadna branża. Podobnie jak w województwie małopolskim, także na Pomorzy wysoko handle przez Internet. Niżej już bez większych niespodzianek. Z udziałem na poziomie 2,3 proc. przetwarzanie i konserwacja ryb, dalej produkcja sprzętu telekomunikacyjnego i mebli. Pomorskie firmy najczęściej eksportują do Niemiec i Norwegii. Rosyjski i ukraiński kierunek przedziela handel ze Stanami Zjednoczonymi.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

ŚLĄSKIE Niemcy

6,13%

  Republika Czeska

5,38%

  Rosja

3,55%

  Słowacja

4,23%

  Ukraina

4,32%

 

Województwo Opis

Udział %

ŚLĄSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

6,23%

  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

4,63%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

2,83%

  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2,63%

  Sprzedaż akcesoriów do pojazdów samochodowych

1,72%

 

Śląscy przedsiębiorcy najczęściej handlują z Niemcami, Czechami i Słowakami. Wysoko Rosja i Ukraina. Eksport na Śląsku zdominowany jest przez przemysł motoryzacyjny i tworzyw sztucznych. Mimo tego pierwsze miejsce zajmuje niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, które skupia ponad 6,2 proc. całości eksportu regionu.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

ŚWIĘTOKRZYSKIE Ukraina

11,34%

  Niemcy

4,73%

  Białoruś

3,79%

  Rosja

3,71%

  Republika Czeska

3,22%

 

Województwo Opis

Udział %

ŚWIĘTOKRZYSKIE Produkcja ceramicznych kafli i płytek

6,57%

  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,67%

  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

4,61%

  Sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek

3,83%

  Sprzedaż pozostałych pojazdów samochodowych

3,30%

 

Firmy ze świętokrzyskiego wpisują się w politykę wschodnich regionów Polski. Najczęściej eskortując na Ukrainę, na Białoruś i do Rosji. Niekwestionowaną pozycję lidera w świętokrzyskim eksporcie ma branża produkcji ceramicznych kafli i płytek. Mimo wszystko eksport regionu zdominowany jest przez firmy działające w sektorze produkcji i sprzedaży samochodów. W tym głównie przez firmy produkujące profesjonalnej jakości zabudowy na samochody ciężarowe oraz własnej konstrukcji przyczepy i naczepy.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

WARMIŃSKO-MAZURSKIE Niemcy

6,50%

  Rosja

5,94%

  Litwa

3,93%

  Francja

3,65%

  Holandia

3,55%

 

Województwo Opis Udział %
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Produkcja pozostałych mebli

10,15%

  Sprzedaż akcesoriów do pojazdów samochodowych

3,30%

  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

3,06%

  Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

2,70%

  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

2,60%

 

Eksport województwa warmińsko-mazurskiego od lat zdominowany jest przez sektor produkcji mebli. W pierwszym kwartale br. skupiał nieco ponad 10 proc. całkowitego obrotu zagranicznego województwa. Wysoką, bardzo dobrą pozycję utrzymał sektor sprzedaży akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dalsze pozycje zajęła branża produkcji wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, maszyn rolniczych i przyrządów pomiarowych. Głównym kierunkiem eksportu są Niemcy.

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

WIELKOPOLSKIE Niemcy

7,47%

  Ukraina

4,20%

  Republika Czeska

4,12%

  Holandia

3,88%

  Francja

3,81%

 

Województwo Opis

Udział %

WIELKOPOLSKIE Produkcja mebli

6,58%

  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

5,53%

  Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

3,06%

  Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

2,72%

  Produkcja gotowych wyrobów metalowych

2,07%

 

 

Eksport w województwie wielkopolskim oparty jest na wymianie handlowej z Niemcami i wysyłce całych mebli lub ich poszczególnych elementów. Poza tym przedsiębiorcy w Wielkopolski swoje produkty wysyłają głównie do Czech, Holandii i Francji.

 

Województwo Kierunek eksportu

Udział %

ZACHODNIOPOMORSKIE Niemcy

10,68%

  Norwegia

6,92%

  Holandia

4,19%

  Dania

4,11%

  Szwecja

3,90%

 

Województwo Opis

Udział %

ZACHODNIOPOMORSKIE Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4,49%

  Produkcja mebli

4,38%

  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

3,39%

  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

2,80%

  Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

2,75%

 

Firmy z województwa zachodnio-pomorskiego korzystając ze swojego położenia eksportują głównie do państw nadbałtyckich. W tym przede wszystkim do Niemiec, Norwegii, Danii i Szwecji. Eksportują meble, elementy metalowe, produkty z tworzyw sztucznych z ich głównym przeznaczeniem dla budownictwa oraz co nie powinno zaskakiwać przetworzone produkty rybne.

Jeżeli chcesz zamówić więcej danych o wyszukiwanej firmie wypełnij poniższy formularz - oddzwonimy do Ciebie

Regulamin dostępny TUTAJ  Bisnode Polska przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w celu załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli prosisz o informacje dotyczące naszych produktów, nasza odpowiedź może zawierać informacje handlowe i materiały marketingowe, które zostaną Ci przekazane w wybrany przez Ciebie sposób: drogą telefoniczną lub elektroniczną. Pełną informację RODO znajdziesz w naszej Polityce prywatności dostępnej TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.