Nowy raport

Przyszłość danych

Pobierz pełny raport

Zapoznaj się z potęgą danych w Europie

52% ankietowanych europejskich firm jest zdania, że nie przetrwa na rynku bez odpowiednich, aktualnych i zgodnych z przepisami danych biznesowych..  

Dwie trzecie z osób zarządzających firmami uważa, że dane są najbardziej użytecznym narzędziem dla ich organizacji do identyfikowania nowych rynków do współpracy (64%) i mają kluczowe znaczenie w docieraniu do nowych klientów (62%).
Ponadto, ponieważ pandemia nadal zakłóca łańcuchy dostaw na całym świecie, sześć na dziesięć ankietowanych firm wykorzystuje dane do oceny ryzyka (65%) oraz monitorowania zakupów i dostaw (62%).


Futureofdata_Mockup_02.png

Raport Przyszłość Danych zawiera informacje: 

  • jak pandemia wpłynęła na potrzeby firm w zakresie dokładniejszych i bardziej wiarygodnych danych

  • znaczenie kompetencji i dobrej znajomości zarządzania obszarem danych w organizacji

  • jak budować solidną strategię w obszarze danych w Twojej firmie

Zdobądź swoja kopię raportu i dowiedz się jak mieć odpowiednie dane po swojej stronie aby zapewnić rozwój i prosperowanie Twojej firmy w przyszłości.

O Raporcie

Badanie przeprowadzone wśród 1704 decydentów biznesowych zostało zorganizowane przez Censuswide w sierpniu 2021 roku. Respondenci pochodzili z organizacji z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polski, Szwajcarii i Węgier.

Odbierz swój Raport Przyszłość Danych!