Artykuły Smart Data Raporty

Niemiecka ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw a polskie firmy

12 sty 2023

 

1 stycznia 2023 roku w Niemczech wchodzi w życie tzw. ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw. Ustawa nakłada surowe wymagania w zakresie oceny ryzyka wzajemnie zależnych podmiotów w łańcuchu dostaw i samej przejrzystości. Co to dokładnie oznacza dla polskich firm?

Od stycznia zacznie obowiązywać przyjęta przez niemiecki parlament ustawa o dochowaniu należytej staranności przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw. Jej przepisy będą miały istotny wpływ nie tylko na firmy naszych zachodnich sąsiadów, ale także na ich zagranicznych partnerów, w tym przede wszystkim polskich przedsiębiorców.

Z poniższego artykułu dowiesz się czego dotyczy nowa ustawa, na co musisz zwrócić uwagę jako przedsiębiorca i co dokładnie należy zrobić, aby działalność gospodarczą prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem.

Ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Punktem wyjścia dla nowych przepisów jest definicja łańcucha dostaw. W myśl ustawy „łańcuch dostaw” definiuje się jako „wszystkie etapy produkcji niezbędne do wytworzenia danego dobra lub usługi nie tylko w Niemczech, ale także poza granicami Republiki Federalnej. Wedle tej definicji łańcuch dostaw obejmuje wszelką działalność przedsiębiorstwa, wraz z logistyką i transportem, a także bezpośrednich i pośrednich dostawców firmy.

Głównym celem wprowadzonej wraz z nowym rokiem ustawy w Niemczech o zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw jest identyfikacja, jak i eliminacja zagrożeń związanych z łamaniem przez firmy praw człowieka, jak i kwestiami ochrony środowiska i narastającego problemu związanego z przyspieszeniem zmian klimatycznych. Ustawa wprowadza wiele nowych obowiązków dla samych przedsiębiorców. W tym przede wszystkim kompleksową ocenę ryzyka wszystkich partnerów biznesowych, a także wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem. Celem jest pomoc w obserwowaniu potencjalnych naruszeń.

Ustawa wyszczególnia ponad dziesięć przyjętych norm w zakresie ochrony praw człowieka. Określających przede wszystkim ryzyka w zakresie: niewolnictwo, praca przymusowa, praca dzieci, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie prawa do tworzenia związków zawodowych, wstrzymywanie wypłaty wynagrodzenia, odmowa pracownikom dostępu do żywności i wody. Ustawa także swoją uwagę skupia na minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Początkowo nowe prawo ma obowiązywać tylko przedsiębiorców zatrudniających minimum 3 tys. pracowników. W przyszłym roku obowiązujące przepisy zostaną rozszerzona na firmy zatrudniające powyżej tysiąca pracowników, w tym także tymczasowo zatrudnionych i mających tzw. umowy śmieciowe. 

Co za tym idzie. Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa, których w chwili obecnej nie dotyczy zakres obowiązującej ustawy, już dzisiaj powinny zacząć zapoznawać się z określonymi obowiązkami w zakresie zachowania należytej staranności. W końcu jako dostawcy również oni, choć pośrednio, mają wpływ na nowe przepisy.

Jakie nowe obowiązki nakłada niemiecka Ustawa?

Przedsiębiorcy będą zobowiązani analizować oraz przygotowywać ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń praw człowieka lub działań szkodliwych dla środowiska na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. W tym celu mogą korzystać z wiedzy i know-how wyspecjalizowanych w tym celu podmiotów zewnętrznych jak między narodowa wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet. Obowiązkiem przedsiębiorców będzie wykazanie należytej staranności w zakresie identyfikacji oraz minimalizacji tego ryzyka poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, obejmujących także składanie skarg i raportowanie nieprawidłowości.

Zasadniczo oznacza to, że w przyszłości firmy będą musiały prowadzić działalność w zgodzie z obowiązującym międzynarodowym prawem przestrzegania praw człowieka i normami środowiskowymi we wszystkich dziedzinach działalności. Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw zobowiązuje również firmy do kontrolowania praktyk biznesowych swoich dostawców. Każda firma, która narusza przepisy ustawy, nie może być uwzględniana w codziennym obrocie gospodarczym, jako podmiot o wysokim współczynniku ryzyka zostanie wykluczona i na pewno musi wprowadzić środki naprawcze. Naruszenia nowych przepisów będą karane karami finansowymi w wysokości do 8 milionów euro lub 2 procent rocznych przychodów danej firmy. Poza karą finansową do działań zobowiązane są również organy nadzorcze.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie nowej Ustawy:

  • Zdefiniowanie wewnętrznych praw, odpowiedzialności i procedur w firmie,
  • przeprowadzenie oceny ryzyka partnerów biznesowych,
  • wprowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania łamania praw człowieka i przekraczania norm środowiskowych,
  • ustanowienie procedury naprawczej w przypadku naruszeń prawa,
  • natychmiastowe wdrażanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa,
  • konieczność raportowania i prowadzenia dokumentacji i ewidencji w celu dochowania obowiązków należytej staranności.

Ustawa o zachowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw a polskie firmy.

Przytoczona na samym początku definicja łańcucha dostaw oraz sposób pojmowania przedsiębiorstwa powodują, że nowe przepisy będą miały istotny wpływ na polskich przedsiębiorców. Obowiązek dochowania należytej staranności dotyczy bowiem nie tylko przedsiębiorstw niemieckich oraz ich zagranicznych oddziałów, ale także wszelkich innych partnerów biznesowych i kontrahentów, w tym także dostawców działających na rzecz i dla niemieckich firm jako pośrednik.

W praktyce oznacza to, że niemieckie firmy w niedalekiej przyszłości będą wymagać konkretnych i umocowanych w prawie działań od swoich dostawców. Wymagając przygotowania dokumentacji i potwierdzenia w zakresie oceny ryzyka w temacie łamania praw człowieka i naruszenia norm środowiskowych.

Identyfikuj ryzyko i zagrożenia współpracy z dostawcami z D&B Risk Analytics

Spełnienie nowych wymagań nie jest łatwym zadaniem dla firm. Jednak D&B Risk Analytics firmy Dun & Bradstreet zapewnia ważną pomoc w rzetelnym przestrzeganiu nowych obowiązków wunikającej z ustawy o dochowaniu należytej staranności. Podejście oparte na danych, pozwala szybko i niezawodnie identyfikować ryzyka dostawców, jednocześnie upraszczając procesy raportowania. Rozwiązanie wykorzystuje Dun & Bradstreet Data Cloud i zapewnia specjalistom ds. ryzyka, compliance i zakupów dostęp do najnowszych informacji o ponad 500 milionach firm. Oprócz struktur własnościowych, finansowych i korporacyjnych obejmują one również negatywne doniesienia medialne – niezwykle ważny aspekt, będący zazwyczaj pierwszym sygnałem naruszeń praw człowieka ze strony dostawcy.

Oprócz tego, D&B ESG Intelligence ułatwia ocenę w czasie rzeczywistym wyników środowiskowych, społecznych i zarządczych (wyniki ESG) partnerów biznesowych i zestawia te informacje w celu stworzenia miarodajnych rankingów ESG. Dane ESG dotyczące ponad 40 milionów organizacji są obecnie dostępne w chmurze D&B.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej