Artykuły Smart Data

Typowe problemy firm rodzinnych

08 wrz 2021

W Polsce wedle GUS działa ponad 2 min firm rodzinnych. Co odpowiada dwóm z trzech części polskiego sektora małych średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy rodzinne wypracowują blisko 75 proc. polskiego PKB. Wszystkie razem zapewniają ponad 8 min miejsc pracy, co stanowi niemal połowę wszystkich zatrudnionych pracowni­ków w kraju.

W ostatnich 25 latach w Polsce powstało kilka milionów firm rodzinnych. Większość przepadła w zapomnieniu. Jednak są i ta­kie, które z małych, garażowych rodzinnych przedsiębiorstw przekształciły się w wielkie i znaczące firmy o zasięgu globalnym. Dzi­siaj zatrudniają do kilku tysięcy pracowni­ków i generują miliardowe przychody.

Dun & Bradstreet pod lupę wzięło ponad 13 tys., badając rokrocznie ich sytuację fi­nansową w okresie od 2010 do końca 2020 roku. Badanie pokazuje nie tylko dynamicz­ny rozwój firm rodzinnych w Polsce, ale i ty­powe problemy, z którymi każdego dnia ich właściciele są zmuszeni się mierzyć.

Nieco ponad 9,1 proc.(1193) z ponad 13 tys. ujętych w badaniu firm rodzinnych na przestrzeni ostatniej dekady zostało zlikwidowanych i trwale wykreślonych z rządowych rejestrów, z czego blisko połowa (490) po ogłoszeniu sądowej upadłości. Kolejne 7,2 proc. (940) jest obecnie w procesie upa­dłości lub likwidacji, a 2,5 proc. (331) za­wiesiło swoją działalność.

W TYM MIEJSCU TRZEBA PODKREŚLIĆ, że 3,2 proc. (426) z badanych firm w ostat­niej dekadzie zmieniło formę prawną lub uległo przekształceniu albo zmieniło wła­ściciela. Co istotne, jedynie w połowie przy­padków (209) dotychczasowi właściciele zdecydowali się na oddanie firmy w za­rządzanie kolejnemu pokoleniu, z czego w 25 proc. przypadków (56) przekazanie firmy nie udało się, a ta została zlikwido­wana do pięciu lat po sukcesji.

Tylko to pokazuje, jak trudno jest dotych­czasowym właścicielom przekazać firmę dzieciom. Szczególnie tym niezainteresowanym biznesem.

Co ciekawe, w ocenie Dun & Bradstreet spośród 13 tyś. ujętych w analizie podmio­tów aż 75 proc. z nich jest w bardzo do­brej i dobrej kondycji finansowej, a 25 proc. w raczej słabej i złej. Kondycja finansowa firm rodzinnych poprawia się proporcjo­nalnie do wielkości firmy i długości stażu na rynku. Tym samym w dużo lepszej sy­tuacji finansowej są podmioty duże i śred­nie niż te małe i mikro.

Aż 85 proc. z tych największych, zatrud­niających powyżej 250 pracowników, jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finanso­wej, z czego aż 66 proc. w bardzo dobrej. Dla porównania wśród mikrofirm rodzin­nych w bardzo dobrej i dobrej kondycji fi­nansowej jest 65 proc. firm, z czego 36 proc. w bardzo dobrej.

Dlatego też firmy rodzinne, szczególnie te powstałe w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej, które przetrwały do dzi­siaj, stanowią żywy dowód na determinację ich założycieli, efekt budowy wolnego ryn­ku i ogółu zmian zapoczątkowanych w Pol­sce w latach 80. XX wieku. Przetrwały czas ogromnych zmian, wielu trudnych, ale i ko­niecznych reform.Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej
Rozwiązania

Oprzyj decyzję na wiarygodnym źródle!

Sprawdź raport handlowy o dowolnej firmie z Polski lub z Europy dostępny online.
Sprawdź!