Artykuły Smart Data Raporty

Największe zagrożenia dla firm - raport

21 mar 2023

Zdaniem menadżerów wzrost cen energii jest największym zagrożeniem dla firm

 

Według najnowszego raportu Dun & Bradsteet wzrost cen energii (43 proc.), słabnący popyt klientów (25 proc.), bezpieczeństwo cybernetyczne (24 proc.), polityka fiskalna (24 proc.) i brak dostępu do specjalistów na rynku (20 proc.) są głównymi i najważniejszymi wyzwaniami dla firm w 2023 roku.

Prawie połowa ankietowanych menadżerów (43 proc.) uważa, że wzrost cen energii jest największym wyzwaniem dla funkcjonowania firm w 2023 roku. Nawet pomimo systemowego wsparcia przedsiębiorstw przez kraje zachodnie, dotacji i rekompensat pomagającymi w walce z inflacją i wysokimi cenami energii w okresie zimowym.

Zgodnie z najnowszym raportem firmy Dun & Bradstreet „Data Driven Resilience: How to Grow When Facing an Uncertain Future”, w którym zawarto wyniki ankietowego badania na próbie 3396 menadżerów z 18 krajów, obawy związane z rosnącymi cenami energii najbardziej odczuwalne są w Europie. Zwłaszcza w Polsce, gdzie 60 proc. ankietowanych stwierdza, że wzrost cen energii jest największym zagrożeniem dla ich firm. Jednak już w Stanach Zjednoczonych, z tym stwierdzeniem zgadza się zaledwie jedna czwarta ankietowanych (27 proc.). Najprawdopodobniej wiąże się to z samowystarczalnością energetyczną Stanów Zjednoczonych i brakiem uzależnienia od zewnętrznych dostawców. 

Dla porównania, nieco ponad jedna trzecia ankietowanych (37 proc.) stwierdza, że ogólny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy w br. Co jest następstwem powstałych strat w okresie pandemii COVID-19.

Jednocześnie, aż 27 proc. zarządzających jest zdania, że ich firma w okresie słabszej koniunktury jest „niezwykle odporna” na wszelkie negatywne czynniki. Biorąc pod uwagę dzisiejszą niepewność gospodarczą, koniecznym jest, żeby już teraz firm wykształciły w sobie naturalną odporność, w celu umocnienia pozycji rynkowej, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności. Tym bardziej, że obecnie 85 proc. firm przyznaje, że nie korzysta z danych do zrozumienia środowiska, w którym działają i genezy powstawania kolejnych kryzysów.

Rikard Candell, wiceprezes w Data Science w Dun & Bradstreet powiedział: 

Dzisiejszy rynek cechuje niepewność, która wywiera istotny wpływ na biznes. Firmy borykają się z wysoką inflacją, ostrą polityką pieniężną, wysokimi stopami procentowymi, rosnącymi cenami surowców i kosztem energii, negatywnymi skutkami pandemii, wojną i niestabilnością geopolityczną. Przy tak wielu bodźcach i kwestiach zaprzątających umysł niezwykle trudnym jest przewidywanie przyszłości, a podejmowanie decyzji stało się odpowiednio trudniejsze.

Dlatego też, w tym trudnym czasie, łatwy dostęp do danych ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy. Warto zwrócić uwagę, na znaczny odsetek przedsiębiorstw, które w żaden sposób nie korzystają danych. Co samo w sobie jest niezwykle niepokojące.

Chociaż ankietowani menadżerowie i zarządzający firmami stwierdzili, że nie wykorzystują danych do zrumienienia gospodarczego tła występowania trudności, to zgodzili się ze stwierdzeniem, że dane wspierają ich w codziennej pracy. Dla przykładu: ponad trzy czwarte decydentów uważa, że dane: są niezbędne do identyfikacji nowych klientów (79 proc.), pomagają firmie ocenić ryzyko (78 proc.) i są niezbędne do planowania finansowego (79 proc). Kolejne 72 proc. uważa, że dane mają kluczowe znaczenie w procesie minimalizowania ryzyka zmian łańcucha dostaw. A ponad jedna trzecia przyznaje (37 proc.), że wykorzystuje dane do zwiększania przychodów. Co więcej, jedna piąta przyznaje, że wykorzystuje dane do rozpoznawania potencjalnych nadużyć i oszustw w biznesie (17 proc.).

Idąc dalej, wnioski płynące z analizy danych będą odgrywać fundamentalną rolę w zdolności przetrwania przedsiębiorstw, przywidywaniu przeciwności, typowaniu szans, okazji i nowych obszarów wzrostu firmy. W tym kontekście nie powinno dziwić, że ponad jedna czwarta menadżerów (27 proc.) uważa, że jakość ich danych będzie miała największy wpływ w zwiększenie przychodów przez ich organizację.

Candell dodaje:

Nie ma wątpliwości, że rosnące ceny energii i trwający kryzys związany z wyższymi kosztami życia stanowią poważne zagrożenie dla biznesu. Badanie pokazało pewien paradoks. Z jednej strony menadżerowie uznali, że dane i informację odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu ich firmy, jednocześnie przyznając, że nie zawsze wiedzą, jak zrobić z nich użytek. Aż jedna trzecia (32 proc.) ankietowanych przyznaje, że ma trudności z wykorzystaniem pełnego potencjału danych, a ponad jedna piąta (23 proc.) nie jest pewna, jak zmaksymalizować i spieniężyć wartość posiadanych informacji.

Dane i analizy są podstawą minimalizacji ryzyka, podejmowanych decyzji i zwiększaniu bezpieczeństwa firmy. Pomagają w zrozumieniu otoczenia firmy oraz identyfikowaniu szans i zagrożeń. Wykorzystanie danych i analiz zwiększa proaktywność i elastyczność firmy. Z wyprzedzeniem, pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu stóp procentowych, cen energii, zacieśnianiu polityki fiskalnej, niestabilności geopolitycznej czy minimalizowaniu ryzyk w łańcuchu dostaw. Korzystając z danych firmy mogą lepiej przygotować się na kolejne zawirowania gospodarcze, recesje czy kryzys. Dane pozwalają na rozwój firmy i wzrost przychodów i zysku.

Pobierz raport

Metodologia

Konsultanci ośrodka badawczego Censuswide, w imieniu Dun & Bradstreet, w październiku 2022 roku przeprowadzili badanie ankietowe online, obejmujące 3396 zarządzających i menadżerów z 18 krajów na 19 rynkach świata. Badanie zostało przeprowadzone w: Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, w Polsce, Węgrzech, Indiach, Chinach, Hongkongu i Tajwanie. Ankietę przeprowadzono w firmach z branż: architektura i budownictwo, sztuka i kultura, edukacja, finanse i księgowość, opieka zdrowotna, HR, IT i telekomunikacja, prawo, produkcja i usługi, handel detaliczny, gastronomia, rozrywka, sprzedaż, media, reklama i marketing, turystyka, transport.

 

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej