Artykuły Raporty

Lista TOP 30 polskiej branży automotive stworzona na postawie danych Dun & Bradstreet

W dniach 19-21.06.2018 miało miejsce kolejna coroczna konferencja i spotkanie przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej.

Lista TOP 30 firm z branży automotive na podstawie danych Dun & Bradstreet Polska

W tym roku przedstawiciel Banku Zachodniego WBK przedstawił zebranym ranking największych pod względem przychodów ze sprzedaży producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym kapitałem polskim, czyli tzw. LISTĘ TOP 30 polskiej branży automotive. Lista ta powstaje corocznie na podstawie danych Dun & Bradstreet Polska dotyczących podmiotów z branży motoryzacyjnej w naszym kraju. Jest tworzona w kooperacji z Bankiem Zachodnim WBK oraz Polską Izbą Motoryzacji.

Mimo wcześniejszych rozmów kuluarowych i dywagacji w zakresie zmian, zaskoczenia raczej nie było. Swoją pierwszą pozycję utrzymała względem poprzedniej edycji rankingu Grupa BORYSZEW, na drugiej pozycji ponownie znalazła się firma SOLARIS BUS&COACH S.A. a na trzeciej Grupa WIELTON S.A. Na kolejnych miejscach były zazwyczaj nieznaczne przesunięcia. Pojawiło się również kilka nowych firm, jak np.: TEMA Sp. z o.o. Sp.k.; ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Spółka komandytowa; METCHEM Sp. z o.o. czy AMZ KUTNO S.A.

Pozycje 1-6 z listy TOP 30:

Pozycje 7-12 z listy TOP 30:

Pozycje 13-18 z listy TOP 30:

Pozycje 19-24 z listy TOP 30:

Pozycje 25-30 z listy TOP 30:

Czym jest AutoEvent?

AutoEvent już od 14 lat jest integralnym elementem organizmu jakim jest przemysł motoryzacyjny. To właśnie podczas tego zamkniętego, branżowego wydarzenia, organizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji dochodzi do wymiany opinii, doświadczeń, wiedzy i informacji. Tworzą się również mariaże biznesowe, nowe kontrakty, a uczestnicy mają okazje nawiązać mnósto branżowych kontaktów. Na merytorykę tej konferencji duży wpływ ma sama branża, ponieważ to codzienny, bieżący kontakt na przestrzeni roku owocuje tematyką AutoEventu oraz formą i treścią tego wydarzenia.

Jak powstała lista TOP 30

Przy przygotowaniu listy uwzględniono:

  • firmy wyselekcjonowane wg. PKD 29 produkujące: pojazdy samochodowe, silniki do tych pojazdów, jak również nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy a także części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli).
  • firmy wyselekcjonowane z innych działów PKD (w których najczęściej występują firmy produkujące wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego np. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja akumulatorów, itp.). Część z tych firm prowadzi produkcję także dla innych branż niż motoryzacyjna.
  • przeprowadzono dodatkową weryfikację w oparciu o wiedzę posiadaną przez Polską Izbę Motoryzacji oraz Dun & Bradstreet Polska.

Dun & Bradstreet Polska przeprowadziła analizę i pozyskała informacje o przychodach ze sprzedaży tych firm oraz ich udziałowcach. Informacje użyte w zestawieniu są danymi publicznymi, pochodzącymi z legalnych i ogólnodostępnych źródeł: sądów gospodarczych, prasy rządowej, monitora gospodarczego, gromadzonymi w bazach danych przez Dun & Bradstreet Polska. W przypadku firm, które zdecydowały się wypełnić rozesłaną przez BZWBK i PIM ankietę i wyraziły zgodę na upublicznienie podanych w niej informacji, dane o przychodach ze sprzedaży i większościowych właścicielach mogą pochodzić z takiej ankiety. 

Lista nie zawiera firm, które nie udostępniają swoich informacji finansowych (tj. gdy nie ma ich w bazie Dun & Bradstreet Polska) lub nie zgodziły się na upublicznienie informacji podanych w ankiecie j.w. lub zażądały usunięcia z Listy TOP 30

W oparciu o ww. informacje od Dun & Bradstreet Polska, ogólną wiedzę oraz informacje ze stron internetowych, z zestawienia zostały wyeliminowane firmy, które mają dominujący kapitał zagraniczny. Dodatkowe zastrzeżenia: Udziały należące do otwartych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Polsce zaliczono do kapitału polskiego. Do kapitału polskiego zaliczono również udziały będące własnością firm zarejestrowanych za granicą jeżeli są one kontrolowane przez osoby mające obywatelstwo polskie. Przygotowujący listę opierali się o dostępne dane i informacje i w tym zakresie nie gwarantują ich 100% poprawności.

Miejsce na liście przydzielono według wielkości rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatni okres dostępny w bazie Dun & Bradstreet Polska lub raportach rocznych spółek publicznych lub informacji z wypełnionych ankiet.

Dla firm z listy dodano podstawowe informacje o wytwarzanych przez nie produktach w oparciu o rodzaj prowadzonej przez nie działalności (PKD) i informacje ze stron internetowych tych firm.

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki Dun & Bradstreet
Sprawdź

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.