Analizy Raporty

Jak zweryfikować wypłacalność kontrahenta

11 sty 2022

 

Głównym celem działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku. Aby go osiągnąć, podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym korzystają z różnych środków służących do zwiększenia ich konkurencyjności, takich jak obniżenie cen produktów i usług czy inwestycje w innowacje. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy próbują osiągnąć sukces biznesowy w sposób uczciwy, wykorzystując typowe dla sytuacji wolnorynkowej środki – niekiedy zdarza się, że podstawową metodą ich działalności są oszustwa. W szczególności podmioty gospodarcze mogą dokonywać transakcji, pozostając w stanie niewypłacalności. Z uwagi na ryzyko oszustwa każdy przedsiębiorca powinien przed zawarciem umowy sprawdzić podmiot, z którym zamierza wejść w stosunki biznesowe. W artykule podpowiadamy, jak zweryfikować wypłacalność kontrahenta i uniknąć niepożądanych konsekwencji stosunków z podmiotem niewypłacalnym.

Dlaczego warto weryfikować wypłacalność kontrahenta?

Podstawowym powodem, dla którego przedsiębiorca powinien sprawdzić wypłacalność kontrahenta, jest możliwość poniesienia straty finansowej. Jeśli firma pozostaje w stanie niewypłacalności, występuje duże prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków umownych. Przykładowo zadłużony przedsiębiorca może nie dostarczyć nam zamówionych towarów lub nie zapłacić umówionej ceny za świadczone przez nas usługi. Warto przy tym pamiętać, że ryzyko niezaspokojenia przysługującej nam wierzytelności występuje nawet wówczas, gdy w stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W takiej sytuacji często zdarza się, że wierzytelność zostanie zaspokojona jedynie częściowo.

Jak zweryfikować wypłacalność kontrahenta – CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem, w którym gromadzi się dane dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólników spółki cywilnej. Do danych udostępnianych w CEIDG należą np. podstawowe dane identyfikacyjne (np. nazwa firmy, NIP, REGON), data rozpoczęcia działalności, adres firmy i jej dane kontaktowe. W jaki sposób zweryfikować wypłacalność kontrahenta przy użyciu CEIDG? Aby to uczynić, musimy w pierwszej kolejności wyszukać dany podmiot, wykorzystując dane, którymi dysponujemy (np. imię i nazwisko przedsiębiorcy). Następnie należy sprawdzić, jaki jest status weryfikowanego podmiotu. Naszą uwagę powinien w szczególności zwrócić ewentualny zakaz prowadzenia działalności nałożony na dany podmiot czy też informacja o zawieszeniu przez niego działalności. Jeśli firma zawiesiła działalność, może się okazać, że w stosunku do niej prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Jak zweryfikować wypłacalność kontrahenta – KRS

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdziemy dane charakteryzujące sytuację finansową spółek prawa handlowego (tj. spółek jawnych, spółek komandytowych, spółek partnerskich, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z o.o. i spółek akcyjnych). Na co powinniśmy zwrócić uwagę, chcąc zweryfikować wypłacalność spółki prawa handlowego? Warto każdorazowo poszukać informacji o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego, postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego, a także informacji o ustanowieniu dla spółki kuratora. Informacje te mogą świadczyć o złej kondycji finansowej firmy czy też o braku organów powołanych do jej reprezentowania.

Firma zagraniczna – co powinien zrobić przedsiębiorca?

Ryzyko oszustw handlowych występuje również w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi. Aby ich uniknąć, warto dokonać drobiazgowej weryfikacji przyszłego kontrahenta. Weryfikację tę możemy rozpocząć od Internetu. Powinniśmy w szczególności odnaleźć profile przedsiębiorcy w portalach społecznościowych (np. na portalu LinkedIn), a także odnaleźć siedzibę firmy za pomocą Google Street View – to, jak wygląda siedziba podmiotu, może wiele powiedzieć nam o jego kondycji finansowej. Dobrym pomysłem będzie również sprawdzenie zagranicznych rejestrów przedsiębiorców oraz skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych. Należy pamiętać, że najlepsze efekty w zakresie sprawdzenia kontrahenta osiągniemy wówczas, gdy skorzystamy jednocześnie z kilku metod weryfikacji.

Najbardziej niezawodna metoda weryfikacji wypłacalności firmy – usługi profesjonalnych firm zajmujących danymi na temat podiotów gospodarczych.

Powyższe metody weryfikacji firmy są w większości darmowe i możemy wykonać je samemu. Niestety nie dają jednak żadnej pewności że nasz kontrahent jest w stabilnej lub dobrej kondycji finansowej i jest wypłacalny. Korzystając także tylko z tak pobieżnych metod weryfikacji jak profile w social media czy wizytówka w Google lub nawet dane rejestrowe z KRS tak naprawdę nie zmniejszamy ryzyka niewypłacalności potencjalnego kontrahenta. Jak więc tego dokonać tak żeby mieć znacznie większą pewność że faktura za nasze usługi lub produkty zostanie zapłacona a podiom z którym robimy interesy jest wiarygodny?

Najbezpieczniejszym i najbardziej wiarygodnym sposobem jest zaufanie firmom takim jak wywiadownie gospodarcze zajmującym się w swojej działalności gromadzeniem danych o firmach krajowych i międzynarodowych. Dun&Bradstreet jest bezsprzecznie największą tego typu firmą działającą na rynku polskim. Ta amerykańska firma posiadająca oddziały w ponad 200 krajach świata posiada aktualne (aktualizowane wielokrotnie w ciągu jednego dnia) dane o setkach milionów firm z całego świata. Firmy różnej wielkości, od tych małych przez średnie i naprawdę duże przedsiębiorstwa opierają swoje biznesy i współprace z kontrahentami głównie na danych Dun & Bradstreet.

Dun & Bradstreet nie tylko gromadzi dane o firmach, wykorzystuje najnowsze sposoby analizy i obróbki danych (w tym także sztuczną inteligencję) do tego aby przygotowywać szczegółowe wskaźniki dotyczące historycznej, obecnej a także przyszłej (analityka predykcyjna) kondycji firm na całym Świecie. Dowiedz się więcej o produktach Dun & Bradstreet:

TUTAJ

 

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Zastosowanie danych

Zdobądź nowych klientów

Zwiększ sprzedaż oraz ogranicz ryzyko i zbuduj trwałe relacje z klientami dzięki Dun & Bradstreet
Sprawdź