Artykuły

Jak rzetelnie sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy?

Jeżeli otrzymałeś interesującą ofertę współpracy musisz pamiętać o tym, aby się upewnić, że Twój kontrahent jest zarejestrowanym i aktywnym przedsiębiorcą. Dużo informacji daje już sama znajomość numeru NIP, który jest indywidualnie przyznawany każdemu przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy masz do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, spółką cywilną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółką akcyjną. Dysponując odpowiednimi danymi możesz więc sprawdzić firmę po numerze NIP, aby potwierdzić jej wiarygodność i bezpieczeństwo przyszłej współpracy.

Gdzie i jak sprawdzić firmę po NIP?

Musisz pamiętać o tym, że weryfikacja NIP jest Twoim obowiązkiem i może uchronić Cię przed nawiązaniem kontraktu z nieuczciwym nabywcą -  na przykład takim, który widnieje w Krajowym Rejestrze Dłużników z powodu nieuiszczenia jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Warto też zapoznać się z podstawowymi danymi zawartymi w:

  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),

gdzie poprzez sprawdzenie NIP możesz się dowiedzieć, czy spółka nie pozostaje na przykład w stanie upadłości. Jeżeli w CEiDG nie znajdziesz aktualnych danych weryfikowanej spółki cywilnej możesz jeszcze spróbować odnaleźć je w rejestrze REGON.

Istnieją też inne serwisy zawierające powyższe dane dedykowane przedsiębiorcom. Powstały one po to, aby, między innymi, zminimalizować ryzyko wypływające z kooperacji z nowym, nieznanym nam wcześniej nabywcą czy wspólnikiem. Jednym z nich jest Dun & Bradstreet.pl, gdzie uzyskasz pogłębioną wiedzę o kontrahencie w niezmiernie szybki i prosty sposób. Sprawdzenie danych jest bardzo proste dzięki wyszukiwarce firm zawartej na naszej stronie Dun & Bradstreet.pl. Uzyskasz tam wszelkie dane zawarte w rejestrach przedsiębiorców (na przykład osoby uprawnione do reprezentacji, aby umowa miała moc prawną czy te dotyczące ewentualnego zadłużenia lub nawet upadłości). Nie musisz już zastanawiać się czy informacje znalezione w Internecie są poprawne, gdyż ich weryfikacja i ustawiczna aktualizacja leży całkowicie po naszej stronie.

Weryfikacja NIP kontrahenta i co dalej?

Jeżeli wiesz już jak sprawdzić NIP i masz pewność, że firma, z którą chcesz prowadzić interesy istnieje, wart pomyśleć o kolejnych krokach. Na pewno niezmiernie przydatna będzie ocena firmy i określenie bezpiecznych warunków danego kontraktu. Bardzo istotne, aby weryfikować NIP, niezależnie od tego czy kontrakt będzie nowy czy wznawiany. Może bowiem zdarzyć się tak, że przedsiębiorca, z którym prowadziliśmy jakiś czas temu współpracę, przestał być wiarygodny. Z tego względu należy przykładać ogromną wagę do każdorazowego sprawdzania takich informacji, aby posiadana wiedza była aktualna i zgodna ze stanem rzeczywistym. Na pewno jest to podstawowe działanie, mające na celu zabezpieczenie Twoich interesów przy zawieraniu kontraktu i warto wyrobić sobie nawyk sprawdzania firmy co najmniej po NIP.

Oczywiście kwestią przygotowywania umów najczęściej nie zajmuje się bezpośrednio właściciel firmy, jednak to w jego gestii leży wydanie stosowanych dyrektyw odpowiednim pracownikom. Muszą być one jasno określone w ich zakresie obowiązków i, przede wszystkim, nadzorowane i weryfikowane. Często bowiem rutyna wpływa na osłabienie czujności, a na to nie może sobie pozwolić odpowiedzialny przedsiębiorca, szczególnie w przypadku delegowania obowiązków.

Pamiętaj o aktualizacji danych Twojej firmy w odpowiednich rejestrach gospodarczych

Aby Twoja firma była wiarygodna dla kontrahentów musisz koniecznie przyłożyć odpowiednią uwagę do tego, aby wszelkie wpisy dotyczące Twojej firmy w rejestrach gospodarczych były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. O ile zarówno w przypadku udostępnianej online przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyszukiwarki KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs), jak i w CEiDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) informacje powinny być poprawne, to jednak mogły one nie zostać zaktualizowane.

Przykładowo może to mieć miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zmieniło formę prawną lub zmieniły się osoby mające uprawnienia do reprezentacji firmy. Trzeba bowiem pamiętać, że podpisanie umowy przez osobę do tego nieuprawnioną (na przykład zdegradowanego prezesa) lub zbyt małą ich ilość (w wielu przedsiębiorstwach umowy wymagają podpisu członka zarządu wraz z komplementariuszem) pozbawia dokument mocy prawnej i utrudnia ewentualne późniejsze egzekwowanie swoich roszczeń.

Czy jest sposób na uzyskanie wszystkich danych o firmie z jednego źródła?

Tak, tego typu usługi świadczą wywiadownie gospodarcze. Dun & Bradstreet jako europejski lider rynku analizy gospodarczej i dostarczania danych o firmach gwarantuje pewność uzyskania aktualnych informacji ze wszystkich rejestrów. Dzięki tym informacjom:

Gwarantujemy, że uzyskana dzięki nam wiedza zabezpieczy odpowiednio Twoje interesy i znacznie zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje ryzyko podpisania nieważnej i obarczonej dużym ryzykiem umowy z kontrahentem.

Zapoznaj się z rozwiązaniami Dun & Bradstreet

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami Bisnode?

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Bisnode Polska Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Wyrażam zgodę na używanie, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. automatycznie rozsyłające się wiadomości sms, e-mail) przez Bisnode Polska Sp. z o.o., w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Bisnode Polska Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dokonywanych przed cofnięciem zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (tj. m. in. oferty marketingowej i newslettera), wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Bisnode Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219  z późn. zm.). 

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że podanie przeze mnie danych osobowych, a także wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne oraz, że zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przesyłania informacji handlowej przed cofnięciem zgody.