Czy nowo nałożone sankcje mają wpływ na Twoją firmę?

Sprawdź, jaki jest ich wpływ na Twoją firmę

Monitoruj ryzyko zakłóceń działalności w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i zarządzaj nim.

Inwazja Rosji na Ukrainę wzmocniła wyzwania stojące obecnie przed wieloma firmami i stworzyła nowe. Jej wpływ na łańcuchy dostaw jest znaczący. Coraz dotkliwsze sankcje przeszkadzają w przepływie towarów, odbijając się na bezpieczeństwie żywnościowym i dostępności kluczowych surowców. Wojna rosyjsko-ukraińska pogłębi również kryzys energetyczny w Europie, wpływając w krótkoterminowej perspektywie na zarządzanie logistyczne i dostępność zasobów, a także pociągając za sobą długoterminowe skutki biznesowe.

Uzyskaj darmowy raport podsumowujący wspomniane zakłócenia, który ułatwi Ci identyfikację stopnia, w jakim Twoja firma jest narażona na ryzyko.

Raport pozwala przekonać się, jak bezpośrednie i pośrednie relacje z firmami w dotkniętych regionach mogą wpływać na ryzyko w Twoim portfelu.

Raport pomoże:

  • Określić całkowity poziom bezpośredniego narażenia Twojego portfela partnerów biznesowych na ryzyko związane wojną między Rosją a Ukrainą
  • Zrozumieć ryzyko związane z poszczególnymi partnerami i ich powiązaniami, dzięki analizie drzewa powiązań korporacyjnych partnerów biznesowych i struktury ostatecznych rzeczywistych beneficjentów

Ten kryzys pokazuje, jak ważna jest wiedza na temat tego, kim są klienci, dostawcy i partnerzy firmy oraz w jaki sposób wpłyną na nich sankcje.

Obecnie 348 podmiotów jest bezpośrednio objętych sankcjami nałożonymi w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, co przekłada się na 36 082 firmy należące do nich lub przez nie kontrolowane.

Czy nowo nałożone sankcje mają wpływ na Twoją firmę?

Dun & Bradstreet może pomóc:  

  • Określić ukryte czynniki ryzyka w zakresie compliance
  • Dostarczyć więcej informacji dotyczących wpływu sankcji na Twoją firmę

Tak! Proszę o kontakt w sprawie tej usługi.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności