Artykuły Smart Data Raporty

Dun & Bradstreet Baza Danych: nowa funkcjonalność

05 lut 2020

Poznaj sieć powiązań potencjalnych partnerów biznesowych i uniknij konfliktów interesów – czyli wielopoziomowe śledzenie powiązań biznesowych w Bazie Danych Dun & Bradstreet

Identyfikacja podmiotów powiązanych na rynku, choć może wydawać się prosta, to czasami budzi wiele wątpliwości. W przypadku, kiedy oprócz bezpośrednich powiązań kapitałowych między badanymi podmiotami występują także powiązania pośrednie bądź osobowe, rozwikłanie struktury powiązań i wiążących się z nią obowiązków wymaga dokładnej analizy.

imageptjl.png

 „Badanie powiązań” w Dun & Bradstreet Baza Danych umożliwia badanie powiązań kapitałowo – osobowych w obrębie struktury własności podmiotu lub dwóch podmiotów wskazanych przez Użytkownika. Sub – moduł pozwala zidentyfikować podmiot/y po numerach rejestrowych, aby w ostateczności przedstawić ścieżkę powiązań w postaci grafu z możliwością jego zapisu w formacie raportu pdf. Dodatkowo cała struktura powiązania dostępna jest on-line.

Powiązania kapitałowe osobowe analizowane są na podstawie danych zawartych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).

Sub-moduł „Badanie powiązań” umożliwia wizualizację powiązań w dwóch wariantach.

Wariant I – umożliwia weryfikację powiązań kapitałowo-osobowych wokół wskazanego podmiotu przedstawiająca go jako punkt centralny. Graf prezentuje powiązania do 5-stopnia w obrębie struktury własności.

Wariant II – umożliwia weryfikację powiązań kapitałowo-osobowych wokół dwóch wskazanych podmiotów w obrębie struktury własności, przedstawiająca najkrótszą lub pełną ścieżkę powiązania między nimi.

imagebhhz8.png

Aby zbadać powiązania pomiędzy dwoma podmiotami wystarczy:

  • Zalogować się do Dun & Bradstreet Baza Danych;
  • Wybrać sub- moduł „Badanie powiązań” w ramach „Modułu raportowego”;
  • Wybrać interesujący wariant I lub II;
  • Wskazać podmioty poprzez wpisanie ich identyfikatorów nr. KRS, NIP lub REGON.

W efekcie Użytkownik otrzymuje prezentację graficzną ścieżki powiązań dla badanego podmiotu lub badanej pary podmiotów. Graf powiązań prezentuje w pierwszej kolejności najkrótszą ścieżkę powiązania lub pełną.

Co istotne, klikając na wybrany podmiot na grafice on-line, możemy z miejsca przenieść się na szczegółowy profil danej firmy i dowiedzieć się więcej czy nawet pobrać raport handlowy na temat danej spółki. Ta wiedza jest niezbędna do uzyskania odpowiedzi, na to czy konflikt interesów zachodzi, czy też nie.

Moduł Powiązań jest dostępny w trzech wersjach językowych, w zależności od wybranej wersji Dun & Bradstreet_Baza Danych: PL, EN, DE

 

Co zyskasz, dzięki korzystaniu z modułu Badania Powiązań?

  1. Szybko i w przejrzysty sposób przeanalizujesz powiązania kapitałowe między wybranymi uczestnikami procesu gospodarczego.
  2. Zbadasz relacje biznesowe i wyeliminujesz konflikt interesów. Dzięki temu zabezpieczysz się przed podpisaniem umowy z nierzetelnym kontrahentem lub firmami z jednej grupy kapitałowej.
  3. Ważne! Przejrzysty wygląd grafów sprzyja analizie powiązań między konkretnymi firmami. Ostatecznie łatwo można pobrać potwierdzenie tej analizy i zapisać je na swoim lokalnym dysku.

 

Skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub napisz na adres kontakt.pl@Dun & Bradstreet.com, aby uzyskać dostęp do modułu i bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Dun & Bradstreet Bazie Danych

Serwisowi on-line zapewniającemu dostęp do informacji finansowych i marketingowych na temat 7 mln polskich firm!
Dowiedz się więcej!

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o naszej współpracy z D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej