Artykuły Smart Data Raporty

Znaczenie danych w 2023 roku jako ekonomiczna niespodzianka

01 mar 2023

Ostatnie lata dla wielu firmy były trudne. Naznaczone niepewnością i bezprecedensową zmiennością gospodarczą. Globalna pandemia, zmieniający się klimat środowiska naturalnego i tragiczne sutki wojny w Ukrainie w ogromnym stopniu zakłócają prowadzenie biznesu w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

 

W tych nieprzewidywalnych czasach dane są niezbędnym narzędziem dla firm. W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, dostęp do właściwych informacji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem, identyfikowania możliwości i zachowania konkurencyjności. Skuteczna i spójna strategia dotycząca danych może pomóc w przeciwdziałaniu wyzwaniom obecnego świata, zapewniając przejrzystość i wgląd w decyzje biznesowe.

Jak więc firmy mogą wykorzystać dane w 2023 r., aby wspierać przyszły sukces?

Skoncentruj się na jakości danych

Wiarygodne i najwyższej jakości dane są kluczem do sukcesu i skutecznego podejmowania decyzji. Nieaktualne lub nieprawidłowe dane mogą nie tylko wypaczyć wynik bieżącego badania, ale także prowadzą do nietrafionych prognoz i błędnych decyzji strategicznych. Posiadanie wiarygodnych danych ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i rozwoju biznesu w niepewnych, zmieniających się czasach.

Firmy, które mają jasną strategię i inwestują w poprawę jakości danych, często są w stanie z dużą dokładnością przewidywać przyszłe zdarzenia. Zatem nie powinno dziwić, że nawet w trudnym czasie realnego zagrożenia recesją firmy nie chcą rezygnować z inwestycji w dane. Niedawne badanie wykazało, że 68 proc. managerów wyższego szczebla chce nie tylko zachować dotychczasowy poziom finansowania, ile jeszcze zwiększyć w 2023 roku nakłady inwestycyjne w zarządzanie danymi. Stworzenie wykwalifikowanego zespołu odpowiedzialnego za dane organizacji w połączeniu z najnowszymi narzędziami i technologie, mogą oznaczać różnicę między sukcesem a porażką.

Dostosuj firmę do zmian prawnych i nowych regulacji

Rosnąca ilość danych i informacji w biznesie i codziennym życiu pociąga za sobą konieczność wdrożenia systemów kontroli i regulacji w zakresie ochrony prywatności i zarządzania danymi. Dzisiaj, większy niż kiedykolwiek wcześniej nacisk kładzie się na etykę wykorzystywania danych i między graniczną transmisję danych między krajami. Dla firm, niezależnie od wielkości czy branży, ważne jest, aby posiadać solidne ramy i odpowiednie regulacje prawne. Gromadzenie, zbieranie czy przetwarzanie danych muszą odbywać się w sposób zgodny z prawem i przyjętymi standardami regulacyjnymi. Nieprzestrzeganie przepisów doprowadziło wiele firm wysokich kar finansowych i utraty reputacji na rynku.

Proaktywne podejście jest kluczem do zapewnienia zgodności firmy z obowiązującą literą prawa na rynku, a spełnienie bieżących wymogów regulacyjnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony reputacji firm i dla utrzymania i zdobycia zaufania klientów, inwestorów i partnerów.

Dowiedz się, z kim robisz interesy

Sankcje nałożone w tym roku z powodu wojny w Ukrainie zwróciły uwagę na znaczenie posiadania dogłębnych danych na temat łańcucha dostaw firmy. W bardzo wielu przypadkach nie wystarczy systemowe sprawdzania kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw. Dzisiaj istnieje dodatkowa konieczność sprawdzenia podmiotów na listach sankcyjnych a także ustalenia ostatecznego i rzeczywistego beneficjenta, sprawdzenia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) i poświadczenia ESG każdej z stron, z którą prowadzi się interesy.

Poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw w ostatnich latach doprowadziły również do narażenia na ryzyko, gdy przedsiębiorstwa są nadmiernie uzależnione od niewielkiej liczby dostawców lub mają łańcuch dostaw skoncentrowany na jednym określonym obszarze geograficznym. Dane mogą być wykorzystywane do identyfikowania potencjalnych nowych dostawców i rynków oraz pomagania liderom biznesowym w zarządzaniu ryzykiem i szybkim dostosowywaniu się do zakłóceń.

Popraw efektywność firmy poprzez poprawę danych

Dane w bezpośredni sposób wpływają na wzrost finansowy firmy. Dokładne, aktualne i odpowiednie dane o obecnych i przyszłych klientach mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia potrzeb i preferencji klientów oraz zapewnienia bardziej inteligentnego targetowania. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego, kiedy budżety są napięte, a firmy są pod presją zysku i rosnących kosztów. Dane pomagają w domknięciu umowy, wskazują osobę do kontaktu, czas, usługę i rozwiązanie.

Dane i analizy mogą również pomóc w alokacji i wykorzystaniu zasobów w najbardziej opłacalny i efektywny sposób, aby zapewnić firmie maksymalizację zysku. Pozyskanie danych o potencjalnych, bezpiecznych i rzetelnych klientach, mogę pomóc w zabezpieczeniu firmy i systemowym wsparciu jej rozwoju niezależnie od warunków ekonomicznych.

Partnerstwa z partnerami technologicznymi, zewnętrznymi dostawcami danych lub konsultantami analitycznymi również mogą przynieść firmie znaczną wartość. Podmioty z zewnątrz mogą być cennym elementem udanej strategii w zakresie danych, zapewniając dostęp do nowych i alternatywnych źródeł danych, pojawiających się technologii, zwiększonej automatyzacji i specjalistycznej wiedzy.

Bez solidnej strategii zarządzania danymi firmy ogromnie ryzykują, że pozostaną w tyle za bardziej doświadczonymi konkurentami. Wiarygodne i dokładne dane są obecnie niezbędnym narzędziem dla organizacji, które muszą przetrwać w niepewnym otoczeniu gospodarczym. Dane pomagają dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, skuteczniej konkurować i podejmować szybsze, mądrzejsze decyzje w ciągle zmieniającym się, coraz bardziej niepewnym świecie.

Zapisz sie do newslettera Dun & Bradstreet!

Otrzymuj na bieżąco nasze opracowania, raporty i analizy.

Zapisz się!

Dowiedz się więcej o wyjątkowym chatakterze D&B

Zobacz na czym polega unikalna wartość Dun & Bradstreet na polskim i międzynarodowym rynku
Dowiedz się więcej