Do jakich celów możemy wykorzystać Twoje dane osobowe?

1. Przekazywanie danych

1. Przekazywanie danych

Twoje dane wykorzystujemy do przesyłania ich do firm, które chcą wzbogacić swoje dane na Twój temat. Wykorzystujemy je również do szacowania wiarygodności Twojego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że możemy dokonywać analizy scoringowej Twojego przedsiębiorstwa i obrazować wyniki w postaci wykresów. Stosowane przez nas kryteria przeprowadzania analizy scoringowej są zdefiniowane z góry i opracowywane dla wszystkich przedsiębiorców tą samą metodyką. Może się jednak zdarzyć, że na indywidualne zlecenie konkretnych klientów będziemy  budować dedykowane metodyki zgodnie z życzeniami tego klienta i niekoniecznie zachowujemy je na przyszłość.

2. Poprawa jakości danych na rynku

2. Poprawa jakości danych na rynku

Wykorzystujemy dane Twojego przedsiębiorstwa do celów walidacji: firmy proszą nas o sprawdzenie, czy posiadane przez nie dane są również obecne w naszych bazach. Pozwala im to sprawdzić, czy ich adresy są aktualne lub poprawne (jeśli muszą wysłać paczkę do Twojego przedsiębiorstwa, lepiej, aby adres był zapisany prawidłowo). Możemy korygować dane będące w posiadaniu naszych klientów, porównując je z naszymi. Na przykład: skorygować kod pocztowy, który nie odpowiada wskazanej ulicy, zawiadomić o zmianie adresu. Pozwala to firmom na posiadanie aktualnych danych, aby lepiej komunikować się z Twoim przedsiębiorstwem. Możemy także wzbogacić dane. Na przykład, jeśli jeden z naszych klientów zna nazwę Twojego przedsiębiorstwa oraz adres pocztowy, podamy numer telefonu Twojego przedsiębiorstwa, informację o zakresie prowadzonej działalności, adres e-mail i inne, jeśli informacje takie znajdują się w naszej bazie danych. Możemy również dostarczyć informację o wyniku scoringu Twojego przedsiębiorstwa. Informacje te pomogą firmie lepiej poznać Twoje przedsiębiorstwo i określić stopień jego wiarygodności . W ten sposób taka firma może podejmować bezpieczne biznesowo decyzje dotyczące wyboru swoich kontrahentów.

3. Gromadzenie danych

3. Gromadzenie danych

Może się zdarzyć, że firma posiada trochę danych o Twoim przedsiębiorstwie, ale nie połączyła ich ze sobą, na przykład dlatego, że nie wszystkie dane zostały zebrane w tym samym czasie. W tym wypadku możemy wykorzystać nasze dane do wykonania tej operacji.

 

Na przykład, jeśli w naszych bazach mamy następujące dane: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Małgorzata Kowalska, ul. Niepodległości 10, Wałbrzych, tel.: 087 345 21 45, m.kowalska@phumk.pl, a w naszych bazach znajdziemy z jednej strony PPHU Małgorzata Kowalska i adres pocztowy działalności, a z drugiej strony malgorzata.kowalska@pphumk.pl (malgorzata.kowalska%40skynet.pl) i numer telefonu 087 345 54 67, poinformujemy klienta, że jest to ten sam przedsiębiorca

4. Analiza danych

4. Analiza danych

Możemy analizować dane naszych klientów z uwzględnieniem analizy wiarygodności jego kontrahentów. Pozwala to klientom lepiej zarządzać modelami współpracy biznesowej ze swoimi kontrahentami i ograniczać ryzyko biznesowe towarzyszące zawieranym umowom. Dane o przedsiębiorcach mogą być również wykorzystywane do działań statystycznych lub badań rynkowych.

5. Użytek wewnętrzny

5. Użytek wewnętrzny

Możemy również przetwarzać dane o przedsiębiorcach do użytku wewnętrznego.

Na przykład:

  • Monitorowanie naszych wyników (np. poprzez badania rynku)
  • Gromadzenie danych statystycznych i tworzenie analiz rynku do celów finansowych, zarządczych, marketingowych lub sprawozdawczych

*Prowadzenie bazy weryfikacyjnej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zgłaszających sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych

  • Zapobieganie oszustwom, przestępstwom i naruszeniom danych oraz zagwarantowanie zarządzania wszelkimi sporami i postępowaniami sądowymi.