Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Compliance

Zobacz jak ważne jest dla Twojej firmy

Globalizacja się pogłębia, rośnie złożoność struktur powiązań firmowych.

Aby uniknąć problemów prawnych, wizerunkowych i finansowych, przedsiębiorcy muszą sprostać stale powstającym i jednocześnie zmieniającym się wymaganiom regulacji prawnych.

Co więcej, w ciągu ostatnich lat wzrosła wrażliwość opinii publicznej na naruszenia etyczne i ekologiczne popełniane przez firmy.

Na znaczeniu nabierają takie aspekty jak compliance i zarządzanie ryzykiem.

Naruszenia przepisów mogą skutkować poważnymi sankcjami prawnymi i cywilnymi jednocześnie znacznie szkodząc reputacji firmy. Ignorancja i nieznajomość prawa nie stanowią ochrony przed karą.

Część organizacji już została pociągnięta do odpowiedzialności z powodu nawiązania współpracy z firmami, które widnieją na listach sankcyjnych. Dzieje się tak, nawet wśród firm, które nie zdawały sobie sprawy z przewinień swoich partnerów biznesowych.

Od tych, którzy chcą odnosić sukcesy rynkowe w dłuższej perspektywie, w coraz większym stopniu wymaga się uczciwości i pielęgnowania kultury działania zgodnie z przepisami.

bisnode-04-proverit-1280x239.jpg

Czy masz obowiązek dbać o compliance?

Wprowadzenie compliance w firmie, leży w gestii jej zespołu zarządzającego. To oni muszą zadbać o to, aby sprawdzanie zgodności (compliance) zostało zakotwiczone w świadomości wszystkich pracowników. Firmy z własnej inicjatywy muszą określić obszary, w których mogą pojawić się zagadnienia compliance i oszacować związane z nimi ryzyko.

Mogą się wśród nich znaleźć:

 • Łańcuchy dostaw w krajach o trudnych warunkach produkcyjnych
 • Handlowanie materiałami pod szczególną ochroną
 • Przepisy antykorupcyjne i walka z terroryzmem
 • Zagraniczne prawo handlowe i ochrona środowiska
 • Zachowanie konsultantów / agentów / przedstawicieli
 • Przetargi i oferty
 • Podróże zagraniczne i rozrywki pracowników firmy,
 • Dotacje, darowizny
Wie die Generation der 90er Jahre den Konsum der Zukunft prägen wird

Compliance wykracza daleko poza zagrożenia finansowe związane z partnerem

Ocena zgodności (compliance) identyfikuje obszary, które mogą zagrażać istnieniu firmy

Niezwykle istotne jest, aby już na wczesnym etapie rozpoznawać i eliminować wszelkie pojawiające się ryzyko wśród których wymienia się:

 • Utratę dostawców i spadki cen wynikające z obniżenia wartości waluty i stóp procentowych
 • Opóźnienia i ograniczenia w dostawach
 • Zakłócenia lub zanik infrastruktury (jak np. uszkodzenia sieci energetycznej)
 • Pandemie / niepokoje polityczne / klęski żywiołowe
 • Przerwy w pracy / strajki i spory pracownicze
 • Fałszerstwa, produkcja podróbek
 • Ryzyka środowiskowe, społeczne i rządowe (łamanie praw człowieka, złe warunki pracy, korupcja, degradacja środowiska)

Wiele firm ma już ustalone i wdrożone zasady, które muszą być respektowane i przestrzegane przez dostawców, a do wymienionych już zagrożeń należy dodać dwa, istotne dla wdrożenia dostawcy, punkty:

 • Poznaj swojego dostawcę
 • Znaj swój produkt

Dun & Bradstreet wspiera firmy oferujące produkty przeznaczone do sprawdzenia partnerów biznesowych pod względem due diligence i zgodności z przepisami (globalnych sankcji i listy PEP). Dun & Bradstreet łączy największą na świecie bazę danych korporacyjnych ze specjalnymi ekspertyzami ekspertów od compliance z RDC (Regulatory Data Corp. Inc.), Info4C oraz umożliwia spójne podejście do całego procesu weryfikacji łańcucha dostaw. Umożliwia to międzynarodowym firmom sprawdzenie swoich partnerów biznesowych i spełnienie wymogów regulacyjnych.

ABC Compliance

Słyszałeś o potrzebie compliance, ale nie bardzo wiesz o co w nim chodzi? Wiesz, że za współpracę z firmami stosującymi nielegalne praktyki grożą kary, ale nie wiesz jak się przed tym chronić?

Poniżej znajdziesz kilka definicji związanych z compliance:

Compliance zajmuje się ochroną organizacji, przed negatywnymi skutkami łamania przyjętych norm. Stoi na straży obecnego i przyszłego wizerunku organizacji, aby uniknąć zbędnych kosztów, sankcji, utraty reputacji wynikających m.in. ze współpracy z firmami stosującymi nielegalne praktyki jak np. korupcja, fraud, pranie brudnych pieniędzy.

Dział compliance pełni bardzo ważną rolę doradczą wewnątrz organizacji, nie tylko dla kierownictwa przedsiębiorstwa, ale również dla pracowników z różnych działów. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie i minimalizowanie ryzyka zgodności (ang: non-compliance),  to właśnie wyróżnia go spośród działów reaktywnie zajmujących się poszczególnymi ryzykami.

Do zadań działu compliance należy np. wczesna identyfikacja ryzyka braku zgodności, implementacja i kontrola odpowiednich działań oraz środków organizacyjnych podejmowanych w ramach programów compliance.

Procedura gromadzenia informacji, mająca umożliwić przeprowadzenie wnikliwej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, które ma być podmiotem fuzji, przejęcia, prywatyzacji bądź innej transakcji finansowej.

Pod względem kontroli prania brudnych pieniędzy, oznacza wdrożenie odpowiednich zasad, praktyk i procedur, które promują wysokie etyczne i profesjonalne standardy postępowania z klientami, które mają na celu ochronę banków przed wykorzystaniem (intencjonalnie lub nie) w charakterze przestępczym. Customer due diligence oznacza nie tylko ustalenie tożsamości klientów, ale też monitorowanie bieżących zachowań w celu dostrzeżenia transakcji, które nie mieszczą się w graniach normalnego działania przewidzianego dla danego typu konta.

Zasady i procedury mające chronić przed praniem brudnych pieniędzy, używane w celu określenia prawdziwej tożsamości klienta i rodzaju działalności, które jest dla niego „normalne i spodziewane”, a w dalszym kroku wykrycia aktywności które wykraczają poza te ramy.

Wielu ekspertów wierzy, że program KYC jest jednym z najbardziej efektownych narzędzi w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy.

Osoba eksponowana publicznie (politically exposed person) to określenie kogoś, komu zostało powierzone czołowe publiczne stanowisko tudzież osoby z nią blisko związanej.

Osoby wymienione na liście, ze względu na swoją pozycję, są bardziej narażone na ryzyko w kontekście łapówek czy korupcji.

To proces zmiany pieniędzy zdobytych w sposób nielegalny (tak zwanych “brudnych pieniędzy”) na takie, które wyglądają legalnie. Pranie pieniędzy jest procesem, w którym przestępcy próbują ukryćprawdziwe pochodzenie i właściciela dochodów z ich działalności przestępczej.

Zespoły compliance zwracają szczególną uwagę na działania związane z praniem pieniędzy, zwłaszcza w zakresie:

 • terroryzmu – spółki utworzone w celu finansowania działalności organizacji takich jak Talibowie czy Państwo Islamskie,
 • krajów objętych sankcjami – spółki kapitałowe utworzone w celu obejścia embarga handlowego i ograniczeń finansowych,
 • przestępczości zorganizowanej – klasyczne działania związane z praniem pieniędzy, często w obrębie gospodarek pierwszego świata,
 • sektora nielegalnych narkotyków – szczególnie ważne na rynkach międzynarodowych.

Nierozpoznanie działalności związanej z praniem pieniędzy może okazać się tragiczne w skutkach. Ostatnimi czasy pojawiły się wiadomości świadczące o zaangażowaniu Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w nakładanie dużych grzywien za naruszanie zgodności z prawem.

W styczniu 2013 roku holding HSBC zapłacił ponad 1,9 mld USD grzywny za działalność związaną z praniem pieniędzy i wydał dodatkowe 290 mln USD na ulepszenie swojej infrastruktury w obszarze zgodności z prawem.

D&B Onboard

Poznaj nasze rozwiązanie dla Compliance
Sprawdź

Formularz newsletter

Zapisz się do newslettera Dun & Bradstreet

Newsletter jest skierowany do wszystkich zainteresowanych aktualnościami i analizami rynkowymi, trendami w nowoczesnych technologiach i zarządzaniu danymi oraz tych, którzy interesują się Smart Data
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.

Jednocześnie akceptuję informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o.znajdującą się TUTAJ.