Ocena jakości i użyteczności Twoich danych

W pełni wykorzystaj wiedzę o klientach zapewniając poprawność danych.
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Umożliwisz rozwój biznesu dzięki fachowej analizie danych

check-mark-blue.png

Stworzysz możliwości skuteczniejszego dotarcia do klienta

check-mark-blue.png

Usprawnisz współpracę z innymi działami firmy dzięki optymalnej alokacji danych w organizacji

Dane krytyczne w biznesie

Dane krytyczne w biznesie

Kto nie zarządza danymi w biznesie ten nie zarządza biznesem – mówi popularne wśród menadżerów powiedzenie. Jednak, czy jakość baz danych w firmie jest aż tak istotna? Czy inwestycja w profesjonalne narzędzia do zarządzania danymi się opłaci?

I wreszcie – jakie wymierne korzyści przyniesie to działom marketingu, sprzedaży, czy finansów?

Warto uczyć się na doświadczeniach

Warto uczyć się na doświadczeniach

Analizujemy liczne doświadczenia naszych klientów z całego świata, najróżniejsze przypadki złej jakości danych–problemy menadżerów i sposoby ich rozwiązania. Bierzemy również pod uwagę trafione i nietrafione decyzje, przykłady mniej i bardziej skutecznego użycia naszych rozwiązań.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić typowe sytuacje w działalności firmy oraz rozwiązania, które okażą się najskuteczniejsze. 

Wartość danych w praktyce

Wartość danych w praktyce

Aby w uniwersalny sposób zobrazować praktyczne zastosowanie danych, przejdźmy po krótce przez rzeczywiste sytuacje biznesowe. Sytuacje, które mogą się wydarzyć w różnych okolicznościach niezależnie o charakteru działalności, modelu biznesowego, branży, czy wielkości firmy.

Najczęstsze wyzwania firm

Najczęstsze wyzwania firm

Czy poniższe stwierdzenia brzmią znajomo? Jeśli któreś z poniższych pasują do sytuacji w Twojej firmie, to znak, że jesteś w dobrym miejscu. Możemy Ci pomóc:) Wspólnie przejdziemy przez procesy i zadania wykonywane w Twojej firmie. Doradzimy jakie dane będą dla Ciebie najwłaściwsze. Sprawdzimy jaki jest stan Twojej bazy danych i co możemy udoskonalić.

Wreszcie, dopasujemy optymalny dla Ciebie zestaw narzędzi.

Na każdym poziomie organizacji oraz w różnych obszarach jej działalności potrzebne są różne typy informacji. Nadmiar informacji równa się ich brakowi. Pracownicy rezygnują z analizowania zbyt dużej ilości danych i, w celu usprawnienia pracy, polegają na intuicji.

W firmach, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności wkazana jest dokładna weryfikacja klienta. Jednak często wiąże się to ze wstrzymaniem procesu sprzedażowego co nie jest dobrze odbierane przez dział sprzedaży. Nic dziwnego, ryzyko-ryzykiem, ale sprzedaż to działanie i nie lubi zastojów. Tym bardziej, że weryfikacja może być uciążliwa dla  samego klienta i może go zniechęcić.

Nieefektywne bazy danych

Bazy klientów mają różne struktury, różnią się zawartością informacji, zawierają duplikaty i pochodzą z różnych źródeł (oddziałów/systemów/akcji). Przez to trudno użyć je do spójnych działań i zarządzać nimi.

Działania marketingowe na bazie klientów przeważnie łączy się z niską skutecznością z racji nieaktualnych danych i niedopasowanej komunikacji.

Działania sprzedażowe oparte są głównie na kontaktach wypracowanych przez handlowców, na ich umiejętnościach i wyczuciu. Brakuje skutecznego wsparcia ze strony marketingu przy selekcji potencjalnych klientów na podstawie dostępnej wiedzy o nich.

Przez to nie osiąga się synchronizacji w działaniu i pełnej możliwej skuteczności.

Inwestycje w systemy ERP/CRM nie przynoszą możliwych skutków ponieważ dane zasilające systemy często są nieaktualne, niepełne i przez to niewiarygodne. To ogranicza funkcjonalność samych systemów i efektywność działań w całej firmie.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Inteligentne decyzje

czy wiesz czym jest smart data?

Zapoznaj się z kolejnym poziomem wtajemniczenia w praktyczne zastosowanie danych do podejmowania codziennych decyzji
zapoznaj się