Umożliwimy wzrost satysfakcji pracowników

Kluczowego elementu wpływającego na doświadczenia klientów
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Otrzymasz narzędzia umożliwiające stałą kontrolę doświadczeń klientów

check-mark-blue.png

Umożliwisz wzrost przychodów dzięki rosnącej satysfakcji klientów

check-mark-blue.png

Zapewnisz wzrost satysfakcji pracowników

Duże znaczenie umiejętności personelu

Duże znaczenie umiejętności personelu

50% działań poprawiających doświadczeniem klienta powinno obejmować szkolenia, rozwój i zarządzanie pracownikami, którzy kontaktują się z klientami.

Pomagamy odpowiednio ustalić cele jakościowe dla personelu oraz identyfikować pracowników prezentujących pożądany model zachowań w pracy z klientem.W ten sposób opiekunowie zespołów mogą rozwijać umiejętności pracowników we wszystkich obszarach styku klienta z Twoją firmą.

Pozytywne doświadczenie klienta rośnie w miarę poprawy umiejętności pracowników go obsługujących.

Doświadczenie klienta a zadowolenie pracowników

Doświadczenie klienta a zadowolenie pracowników

Zadowolenie pracowników jest kluczowe w obsłudze klienta. Dlatego zarządzanie klientami w dużej mierze polega na rozwijaniu satysfakcji pracowników. Zadowolony pracownik kreuje zadowolonych klientów. N

atychmiastowa reakcja komórek nadzorujących pracowników odgrywa kluczową rolę w budowaniu ich satysfakcji. Umożliwiamy stały pomiar satysfakcji pracowników w Twojej firmie, co pozwoli zidentyfikować problemy oraz obszary w srodowisku racy, które wymagają interwencji.  

Jednocześnie dostarczamy informacji odnośnie stosownych szkoleń i rozwoju przełożonych. Inwestując w środowisko pracy poprawisz jakość usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami