Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Zoptymalizujemy obszary kontaktu z klientem

Czy w działaniach marketingowo-sprzedażowych wykorzystujesz wszystkie dostępne możliwości?
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Otrzymasz narzędzia umożliwiające stałą kontrolę doświadczeń klientów

check-mark-blue.png

Umożliwisz wzrost przychodów dzięki rosnącej satysfakcji klientów

check-mark-blue.png

Zapewnisz wzrost satysfakcji pracowników

Czy w działaniach marketingowych wykorzystujesz wszystkie dostępne możliwości?

Czy w działaniach marketingowych wykorzystujesz wszystkie dostępne możliwości?

Czy są obszary, w których można osiągnąć dodatkowy zysk dzięki nowym narzędziom?


Nie jest tajemnicą, że decyzje zakupowe Twoich klientów nie zawsze są racjonalne. Składa się na nie wiele czynników odwołujących się do pozytywnych i negatywnych emocji klienta. Dlatego nasze działania koncentrujemy na doświadczeniach klientów z Twoją firmą.


Pomagamy pozyskiwać nowych klientów, uaktywniać pasywnych, oraz sprzedawać więcej obecnym. Wszystko przez skoordynowane działania bazujące na rozpoznawaniu i spełnianiu indywidualnych potrzeb klienta. To przynosi naszym klientom zyski w obszarach dotychczas niewykorzystywanych w pełni.

Nasze działania kierujemy głównie do działów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy Ci pomóc?

W czasie rzeczywistym gromadzimy informacje od klientów, aby odpowiednio rozwijać ich doświadczenia i zarządzać personelem. Identyfikujemy odpowiednie sygnały i doradzamy  jak skutecznie je wykorzystać do zwiększenia sprzedaży.

Dostarczamy narzędzia i usługi marketingowe służące rozwojowi pozytywnych doświadczeń klientów. Projektujemy systemy w sposób umożliwiający stałą gotowość na zmieniające się potrzeby naszych klientów, tak aby mogły być szybko wdrożone do użycia. Końcowe rozwiązania tworzymy wspólnie z klientami aby dostosować je do danej specyfiki biznesowej.

Naszym celem jest umożliwienie klientom osiągania wyników biznesowych w jak najszybszym czasie. 

Podejście segmentacyjne i indywidualne do klienta.

Podejście segmentacyjne i indywidualne do klienta.

W działaniach marketingowo-sprzedażowych do klienta podchodzi się segmentowo. Określa się profil klienta na podstawie podstawowych cech i zakłada się, że wg tych cech powinny być spełnione potrzeby klienta. Przyjmuje się wartości najczęściej spotykane lub uśrednione – bierze się pod uwagę dane behawioralne, demograficzne itp.

Jest to podejście słuszne przy ograniczonych zasobach informacyjnych i technologicznych. Można dzięki niemu określić wysokie prawdopodobieństwo zachowania klienta. Jednak dużo bardziej wartościowa  będzie wiedza, co będzie kierowało klientem w momencie decyzji zakupowej. Dlatego zawsze tam, gdzie to możliwe skuteczniejsze powinniśmy stosować podejście indywidualne. 

 

Dzięki naszym rozwiązaniom możemy dostosować działania do konkretnego klienta. Dowiemy się czego poszukuje, co lubi, w jakiej jest sytuacji, co mu się podoba i jakie są jego preferencje. Na tej podstawie dostarczymy mu najlepsze możliwe rozwiązanie. Dzięki skoordynowanym działaniom w wielu obszarach będziemy w stanie przeanalizować jego zachowania i dostosować swoje działania do jego potrzeb.

Siła analiz w czasie rzeczywistym

Siła analiz w czasie rzeczywistym

Analizy zachowań klienta prowadzi się najczęściej okresowo, w celu podjęcia decyzji co do planowanych działań. Potem planujemy działania i wdrażamy je w życie. To wszystko jest zasadne i pozwala podejść do sprawy według najlepszej możliwej metodologii. Jednak wymaga to czasu.

Od momentu zaobserwowania zachowania do efektów naszych działań może wiele się wydarzyć. Klient może już dawno podjąć decyzję, lub mogą nim kierować już całkowicie inne emocje. W ramach naszych rozwiązań dostarczamy klientowi odpowiedź na jego problem bezpośrednio po zaobserwowaniu jego zachowania. 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami