Dostarczymy informacje wymagane przez przepisy antykorupcyjne

Z pomocą naszych narzędzi o zasięgu międzynarodowym łatwo dostosujesz się do przepisów antykorupcyjnych
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Przeprowadzisz weryfikację kontrahenta zgodnie z wymogami przepisów

check-mark-blue.png

Zapewnisz Twojej firmie dobrze funkcjonujący proces compliance

check-mark-blue.png

Zapewnisz należytą staranność dzięki dostępowi do wszystkich możliwych źródeł w jednym miejscu

Najwiekszy zakres danych dla kontroli łańcucha dostaw

Najwiekszy zakres danych dla kontroli łańcucha dostaw

Firmy, które doceniają wagę etyki w biznesie jako istotny element regulacyjny stawiają procedury identyfikacji i oceny ryzyka. Te regulacje określić mają też standardy weryfikacji podmiotów trzecich – dostawców, pośredników oraz innych partnerów biznesowych. Przepisy te najczęściej kładą nacisk na działania prewencyjne.

Nasze rozwiązania opieramy na największej w świecie bazie wiedzy o firmach, ich historii, obecnej sytuacji oraz powiązaniach kapitałowych i osobowych. To bardzo ważne w kontekście kontroli innych uczestników łańcucha dostaw oraz sieci pośredników. Niejednokrotnie sieć poddostawców lub podwykonawców sięga daleko poza granice kraju.

Dla naszych klientów ważne jest aby w prosty sposób dotrzeć do istotnych informacji również o tych podmiotach, pośrednio zaangażowanych we współpracę.

Beneficjenci rzeczywiści i konflikt interesów

Beneficjenci rzeczywiści i konflikt interesów

W prosty sposób dowiedz się, z jakimi podmiotami powiązana jest firma i poznaj strukturę jej grupy kapitałowej.Kto finansuje firmę? Z kim powiązana jest mniejszościowo i większościowo? Czy powiązania kończą się w kraju, a może na innych kontynentach? Czy istnieje ryzyko korupcji? Zanim podejmiesz decyzję, warto widzieć pełny obraz. 

Ponadto spójrz za kulisy działalności Twojego partnera biznesowego…i dowiedz się, kto będzie faktycznym beneficjentem Waszego kontraktu w jego grupie kapitałowej. Oceń ryzyko ewentualnego konfliktu interesów.

Listy sankcyjne i ostrzegawcze, listy PEP i negatywne treści medialne

Listy sankcyjne i ostrzegawcze, listy PEP i negatywne treści medialne

Jaka jest przeszłość firmy? Czy osoby z nią związane miały związki z działalnością korupcyjną? A może zajmują wpływowe stanowiska publiczne? D&B Onboard umożliwia natychmiastowe sprawdzenie firmy lub osób z nią związanych we wszystkich źródłach zgodnych z zaleceniami regulatorów.

W łatwy sposób uzyskasz dostęp do ponad 500 list sankcyjnych i ostrzegawczych, list PEP zawierających ponad 1 mln osób – w sumie ponad 100 000 źródeł. Wszystkie informacje w przejrzystej formie

Uzupełnij weryfikację firmy sprawdzeniem negatywnych informacji medialnych na jej temat. D&B Onboard od ręki przeszuka ponad 10,000 źródeł medialnych. W rezultacie otrzymasz negatywne treści z całego świata dotyczące firmy lub związanych z nią osób, skategoryzowane i podane w wygodny sposób, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas. 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami