Kompleksowo sprawdzimy Twoich klientów pod kątem regulacji AML

Firmy zobowiązane z powodzeniem korzystają z naszych usług ceniąc sobie wysoką jakość danych oraz dobrą reputację naszej firmy wśród organów nadzorujących
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Przeprowadzisz weryfikację kontrahenta zgodnie z wymogami przepisów

check-mark-blue.png

Zapewnisz Twojej firmie dobrze funkcjonujący proces compliance

check-mark-blue.png

Zapewnisz należytą staranność dzięki dostępowi do wszystkich możliwych źródeł w jednym miejscu

Jesteśmy ekspertem w obszarze AML.

Jesteśmy ekspertem w obszarze AML.

Nasze rozwiązania dostosowane są do wymogów międzynarodowych oraz lokalnych regulacji mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Firmy zobowiązane z powodzeniem korzystają z naszych usług ceniąc sobie wysoką jakość danych oraz dobrą reputację naszej firmy wśród organów nadzorujących. Dostarczane przez nas informacje pozwalają spełnić wymagania stawiane przez regulatorów.

Globalna identyfikacja podmiotu i przejrzyste powiązanie korporacyjne

Globalna identyfikacja podmiotu i przejrzyste powiązanie korporacyjne

Upewnij się, kim jest Twój partner biznesowy. Sprawdź profil firmy i osoby nią zarządzające. Nasze rozwiązania dadzą Ci dostęp do największej światowej bazy firm zawierającej ponad 260 mln podmiotów z 220 krajów. Unikalny identyfikator – numer DUNS® - zapewni jednoznaczną identyfikację i prawidłową ścieżkę weryfikacji.

W prosty sposób dowiedz się, z jakimi podmiotami powiązana jest firma i poznaj strukturę jej grupy kapitałowej. Kto finansuje firmę? Z kim powiązana jest mniejszościowo i większościowo?Czy powiązania kończą się w kraju, a może na innych kontynentach? Zanim podejmiesz decyzję, warto widzieć pełny obraz.

Beneficjenci rzeczywiści i inne typy ryzyka

Beneficjenci rzeczywiści i inne typy ryzyka

Spójrz za kulisy działalności Twojego partnera biznesowego…i dowiedz się, kto będzie faktycznym beneficjentem Waszego kontraktu w jego grupie kapitałowej. 

Właściwa ocena ryzyka często wymaga dodatkowej analizy podmiotu, jego profilu, prowadzonej działalności oraz innych danych, istotnych dla danego przypadku. Służy to pełnej ocenie ryzyka, również pod kątem reputacyjnym, operacyjnym, kredytowym i startegicznym.

Dostarczymy kompleksową wiedzę o aktualnej sytuacji podmiotu, oraz jego historii.

Globalne listy sankcyjne i negatywne treści medialne

Globalne listy sankcyjne i negatywne treści medialne

Umożliwiamy natychmiastowe sprawdzenie firmy lub osób z nią związanych we wszystkich źródłach zgodnych z zaleceniami regulatorów. W łatwy sposób uzyskasz dostęp do ponad 500 list sankcyjnych i ostrzegawczych, list PEP zawierających ponad 1 mln osób – w sumie ponad 100 000 źródeł. Wszystkie informacje są ustrukturyzowane i przedstawione w przejrzystej formie.

Uzupełnij weryfikację firmy sprawdzeniem negatywnych informacji medialnych na jej temat. Od ręki przeszukamy dla Ciebie ponad 10,000 źródeł medialnych. W rezultacie otrzymasz negatywne treści z całego świata dotyczące firmy lub związanych z nią osób, skategoryzowane i podane w wygodny sposób, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas. 

Nasze rozwiązania gwarantują zachowanie wyników wszystkich kroków Twojej weryfikacji. W każdej chwili możesz powrócić do archiwum i okazać raport z przeprowadzonej kontroli.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czym jest compliance i dlaczego jest tak ważne?

Dowiedz się więcej