Umożliwimy pewną autoryzację firmy Twojego kontrahenta 

Zabezpiecz rentowność swojej firmy poprzez inteligentne decyzje
Skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Unikniesz współpracy z ryzykownymi kontrahentami

check-mark-blue.png

Zabezpieczysz firmę przed startami ustalając bezpieczne warunki kontraktów

check-mark-blue.png

Zapewnisz stałą kontrolę ryzyka w portfelu należności

Kim naprawdę jest Twój Klient?

Kim naprawdę jest Twój Klient?

Czy jest firmą, za którą się podaje? Jaką działalność prowadzi? Czy jego dane teleadresowe są poprawne?

Dzięki precyzyjnej identyfikacji zweryfikujesz czy firma, z którą współpracujesz prowadzi oczekiwaną działalność. Potwierdzisz jej autentyczność. Sprawdzisz jak długo jest na rynku i jakie wyniki finansowe osiąga. Ponadto ilu pracowników zatrudnia i jakie aktywa posiada.

Potwierdzisz też czy prowadzi aktywną działalność, czy nie jest w trakcie likwidacji oraz jakie zdarzenia prawne w niej zachodziły. Dzięki temu zredukujesz ryzyko współpracy z firmą, która jest wystawiona wyłącznie do transakcji, lub firmą, która za chwilę zniknie z rynku.

Dzięki obszernym danym ocenisz ryzyko płynące ze współpracy. Poza tym zapewnimy poprawność rozliczeń i korespondencji dzięki danym teleadresowym.

Unikalny identyfikator - gwarancja jakości

Unikalny identyfikator - gwarancja jakości

NUMER DUNS

Każda firma na świecie identyfikowana jest indywidualnym numerem DUNS. Jest on tak unikalny jak odcisk palca.

Metodologia nadawania numerów DUNS, stworzona przez D&B pozwala na precyzyjną identyfikację podmiotu, jego prawidłowych danych rejestrowych i teleadresowych oraz powiązań korporacyjnych i osobowych. Numer DUNS to podstawowy identyfikator D&B i Dun & Bradstreet.

W Ameryce północnej, Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej jest on bardzo rozpowszechniony - zna go każdy przedsiębiorca. W USA jest on traktowany na równi z numerami rejestrowymi typu NIP czy REGON. Zawsze towarzyszy firmie, w każdym naszym rozwiązaniu.


Dzięki identyfikacji numerem DUNS firma jest elementem największej na świecie bazy danych o firmach - Dun&Bradstreet, zawierającej ponad 260 mln rekordów. Nasza baza żyje. Jest ona organizmem scalającym bazy lokalne z całego świata.

Dane czerpiemy bezpośrednio ze źródeł oficjalnych, poprzez bezpośredni wywiad oraz od naszych Klientów.

Dowiedz się więcej o numerze D-U-N-S

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami