Zautomatyzuj proces oceny ryzyka

Zabezpiecz transakcje biznesowe poprzez uproszczoną ścieżkę decyzyjną
skontaktuj się z nami
check-mark-blue.png

Optymalizuj decyzje kredytowe poprzez aktualną informację

check-mark-blue.png

Unikaj odpisów należności poprzez stały monitoring portfela

check-mark-blue.png

Rozwijaj swój biznes w zgodzie regułami zgodności (Compliance)

Usprawnij zarządzanie ryzykiem poprzez zautomatyzowane decyzje kredytowe

Usprawnij zarządzanie ryzykiem poprzez zautomatyzowane decyzje kredytowe

Posiadaj pełną kontrolę nad portfelem dzięki stałemu monitoringowi.

Optymalizuj ryzyko i popraw relacje z klientami

• Akceptuj większą liczbę klientów dzięki podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym w oparciu o usprawnioną politykę kredytową

• Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów w organizacji delegując procesy kredytowe

• Dokonaj jakościowych ocen dzięki konsekwentnie uzasadnianych decyzjach kredytowych

 

Dokonaj pewnych, świadomych i zautomatyzowanych decyzji

• Unikaj strat kredytowych poprzez sygnały wczesnego ostrzegania, gdy wystąpią zmiany

• Optymalizuj ryzyko poprzez zawsze odpowiednie i aktualne wsparcie dla decyzji

• Rozwiń swoją firmę, tworząc elastyczny proces kredytowy

Wyzwania i możliwości

Wyzwania i możliwości

Duża mobilność i szybkie zmiany są częścią życia korporacyjnego. Nowe warunki mogą mieć wpływ na zdolność firmy do wypełnienia swoich obowiązków, ale także do wykorzystania nowego potencjału. Wszystkie zmiany - od bardzo małych do tych, które mogą mieć fundamentalny wpływ na relacje biznesowe - zaznaczają się w bazie danych klientów.

Wyzwanie polega zarówno na zrozumieniu skutków tych zmian w Twojej firmie, jak i na zdolność do działania w ich czasie, zamiast reagować, gdy może już być za późno. Co mogłoby mieć negatywny wpływ i co może prowadzić do strat? Czy są jakieś oznaki kryminalnej aktywności? I odwrotnie, jakie zmiany mogą być pozytywne i przyczynić się do wzrostu biznesu? Zmiany mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka, ale mogą one też oznaczać zupełnie nowy potencjał do rozwoju Twojej firmy, gdy możesz działać szybko i skutecznie.


Automatyczne zarządzanie ryzykiem umożliwia monitorowanie sytuacji i ostrzeganie użytkownika, gdy nastąpi coś ważnego, dzięki czemu można łatwo i elastycznie podejmować właściwą decyzję w odpowiednim czasie. Pomagamy również zapewnić, że zawsze prowadzisz interesy z odpowiednimi klientami i dostawcami. Pozwala to tworzyć elastyczność w zarządzaniu, optymalizować ryzyko i rozwijać zarówno relacje z klientami i Twoją firmę.

Zabezpiecz swoją firmę przez zapewnienie zgodności z regulacjami

Zabezpiecz swoją firmę przez zapewnienie zgodności z regulacjami

Zmniejsz ryzyko strat i zwiększy szanse na zysk

• Śledź klientów i dostawców poprzez monitoring list PEP i sankcyjnych

• Upewnij się, że posiadasz rzetelną wiedzę na temat klientów poprzez dokładne informacje i zintegrowane przeszukiwanie w czasie rzeczywistym

• Utwórz warunki, które pozwolą Ci śledzić i weryfikować ex-post wewnętrzne decyzje za pomocą naszej procedury archiwizacji

 

Dowiedz się więcej o compliance

Dzięki rozwiązaniom Bisnode wiesz, kiedy coś się dzieje i kiedy nadszedł czas na reakcję. Ponieważ nasze monitoring jest w pełni zautomatyzowane, możesz mieć pewność, że zawsze otrzymujesz aktualne informacje. To nie tylko upraszcza pracę, ale gwarantuje wyjątkową precyzję w Twoich decyzjach.

 

Bisnode zawiera dane na temat:

• fuzji i likwidacji

• zdarzeń upadłościowe (i inne negatywne)

• wyrejestrowanych firm

• moralności płatniczej

• zmiany w zarządach firm

• sprawozdań finansowych publicznych i niepublicznych

• zmiana nazw firm, adresów i szeregu innych danych rejestrowych

Decydujesz, których dostawców i odbiorców chcesz monitorować, a proces automatycznego monitorowania zapewnia regularne raporty. Ponieważ monitorowanie opiera się na Twojej polityce kredytowej, decyzje są nie tylko skuteczne, ale również dopasowane do celów firmy. Eliminuje to również ryzyko pominięcia ważnych wydarzeń biznesowych.

Możesz zdecydować się na dostarczenie informacji za pośrednictwem FTP poprzez dostęp webowy lub API w postaci profilu o konkretnej firmie lub w zagregowanej wersji raportu. Bisnode dostosowuje rozwiązanie do tego, co jest optymalne dla Twojej firmy i co zapewni największą wartość firmie.

Dzięki rozwiązaniom Bisnode można połączyć proces ocenę ryzyka z przeszukiwaniem wystąpień firmy lub osób na listach sankcyjnych, PEP, AML i zintegrować je z własnym systemem. Następnie można zidentyfikować klientów w oparciu o te parametry i sprawdzić ich ocenę kredytową w tym samym procesie. 

Kontrola i optymalizacja ryzyka stają się nie tylko naturalną częścią procesu rejestracji dla nowych klientów, ale mogą być również wykorzystywane do codziennego monitorowania istniejącego portfolio klientów.

 

Firma Bisnode stworzyła rozwiązania zapobiegające oszustwom, które pomogą zmniejszyć ryzyko przyjęcia oszustów jako klientów. Pomagamy naszym klientom zidentyfikować historyczne straty kredytowe i uniknąć przyszłych strat spowodowanych oszustwami. Ponieważ powtarzające się wzorce są centralną cechą wielu oszustw, rozpoznawanie wzorców i analiza sieci są podstawowymi elementami naszych rozwiązań.

Poprzez nasz dynamiczny zestaw reguł ostrzegamy przed podmiotami, które mogą wymagać szerszego badania przed nawiązaniem z nimi stosunków handlowych. Identyfikujemy firmy i osoby wysokiego ryzyka analizując dane takie jak wzorce zachowań firm i osób nimi zarządzających.

Bisnode oferuje:

• Ocenę nowych kontrahentów handlowych w oparciu o wskaźniki nadużyć
• Identyfikację zachowania ryzyka w obecnym portfolio klientów
• Doradztwo w zakresie ograniczania ryzyka, przeciwdziałania pasywnemu uczestnictwu w procederze prania brudnych pieniędzy.

Jeśli prowadzisz interesy kontrahentami z innych krajów niż macierzysty, Bisnode może pomóc w uzyskaniu odpowiednich informacji w celu podjęcia właściwych decyzji. Dostęp do danych globalnych w istniejących systemach daje łatwy sposób na zoptymalizowanie ryzyka finansowego lub reputacyjnego. Dzięki wciąż uaktualnionej i dokładnej informacji możesz zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo swoich decyzji.


Poprzez współpracę z firmą Dun & Bradstreet możemy zaoferować zestaw narzędzi (API), które dają możliwość automatyzacji procesów biznesowych. Otrzymujesz globalne dane zintegrowane bezpośrednio z własnymi systemami i aplikacjami (niezależnie od środowiska informatycznego) co zapewnia wydajny dostęp do wymaganych informacji biznesowych.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami