Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

DunTrade®

Dołącz do programu i uzyskaj wgląd w zwyczaje płatnicze kontrahentów. Zapewnij bezpieczne decyzje kredytowe dzięki bazie zawierającej informacje o ponad 175 milionach płatności.
Skontaktuj się z nami
Przystąpienie do programu jest bezpłatne!

DunTrade to:

check-mark-blue.png

dane o setkach milionów firm na całym świecie

check-mark-blue.png

16 mln wyników Paydex (informacje o tym jak firma płaci innym)

check-mark-blue.png

175 mln doświadczeń płatniczych

DunTrade® - bezpłatny program wymiany i udostępniania informacji o nawykach płatniczych Twoich partnerów.

DunTrade® - bezpłatny program wymiany i udostępniania informacji o nawykach płatniczych Twoich partnerów.

Każdego miesiąca DunTrade® zbiera doświadczenia płatnicze wszystkich firm członkowskich programu.

Program DunTrade został stworzony w 1968 r. w Stanach Zjednoczonych, a w 1984 r. w Europie przez Dun & Bradstreet, wiodącego na świecie dostawcę danych płatniczych.

To program monitorowania należności, którego ideą jest przygotowanie na podstawie dokumentów przekazanych przez Klienta (raportu wiekowania należności), zbiorczej analizy obrazującej zwyczaje płatnicze w całej branży.

Dołącz do programu

kroki_poziomo.png
Jak to działa?

Jak to działa?

Firma partnerska dostarcza informacje na temat raportu dotyczącego wiekowania wierzytelności (który wymienia wszystkie płatności należne firmie i wyróżnia wszelkie opóźnienia w płatnościach), a w zamian otrzymuje analizę porównawczą tych nawyków.

Wszystko dzieje się BEZPŁATNIE.

Bisnode Polska i D&B zapewnia wszystkim uczestnikom programu pełną anonimowość, stąd też nasza troska o nieujawnianie należności poszczególnych uczestników, lecz sumaryczne przedstawianie przekazanych informacji o płatnościach.

Co to są zwyczaje płatnicze?

Co to są zwyczaje płatnicze?

Zwyczaje płatnicze to sposób, w jaki dana firma płaci swoim dostawcom i jej klientom: w zgodzie z uzgodnionymi warunkami płatności, na czas lub z opóźnieniem, a zatem nie jest to to samo, co termin płatności.

Opóźnienie w płatności można oceniać od dnia przekroczenia uzgodnionego terminu płatności, lub od  ustawowego limitu 30 dni. Jako taki mierzy terminowość płatności na rzecz wierzycieli.

Opóźnienia w płatnościach są głównym wskaźnikiem problemów z przepływem środków pieniężnych w firmie. Można go wykorzystać do przewidywania bankructwa małych i średnich firm w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, a dużych firm w ciągu 24 miesięcy.

W Polce 98% przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w spływie należności, a zaległości płatnicze sięgają 57,2 dni.

W jaki sposób program DunTrade może pomóc Twojej firmie?

 

USPRAWNIJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Warunki płatności. Strategie windykacyjne.

  

POLEPSZ WYNIKI

Zmniejsz straty i rezerwy na wątpliwe należności.

  

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ

Zautomatyzuj podejmowanie decyzji i strategie windykacyjne.

USTAL RAPORTOWANIE

Benchmarking i monitorowanie dla wewnętrznych działów lub grup.

Jak działa Duntrade i jakie są korzyści z przystąpienia do programu?

Rozwiń poniższe nagłówki aby dowiedzieć się więcej

Program DunTrade został stworzony w 1968 r. w Stanach Zjednoczonych, a w 1984 r. w Europie przez Dun & Bradstreet, wiodącego na świecie dostawcę danych płatniczych. Od ponad 20 lat D&B jest strategicznym partnerem Bisnode Polska w dostarczaniu informacji handlowych o podmiotach gospodarczych również dla polskich przedsiębiorców.

Dun & Bradstreet zbiera codziennie 2 miliardy transakcji od 15 000 partnerów na całym świecie, aby uzyskać w sumie 16 milionów wyników Paydex na całym świecie, a dzięki DunTrade możesz mieć do nich dostęp nawet dziś.

Program DunTrade® zbiera i analizuje raporty dotyczące wiekowania należności w celu zidentyfikowania opóźnień w płatnościach, a tym samym analizy nawyków płatniczych. Te informacje pomogą ci podjąć właściwe decyzje w odniesieniu do strategii windykacyjnyc .

Program DunTrade zarządza wymianą danych. Uczestnicy programu zgadzają się dostarczyć dane dotyczące należności, abyśmy mogli ocenić zwyczaje płatnicze. W zamian za dane, które dostarczają nam nasi partnerzy, mają oni dostęp do porównawczej analizy płatności.

 • zobaczysz sytuację finansową firm, szczególnie podmiotów nie publikujących danych finansowych (90% firm w Polsce),
 • szybko ocenisz kondycję firmy opartą na aktualnych informacjach o płynności przedsiębiorstw,
 • dokonasz analizy historii przeterminowanych należności,
 • zredukujesz ryzyko współpracy z podmiotami, które nieterminowo realizują zobowiązania wobec innych dostawców,
 • dokonasz wstępnej oceny nowych kontrahentów,
 • będziesz mógł monitorować i analizować własny portfel klientów oraz całą branżę.
 • prosty i intuicyjny dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji płatniczej obecnych i potencjalnych partnerów handlowych,
 • analizę historii spływu należności przeterminowanych oraz średnich terminów płatności w branży,
 • dostęp do analiz zwyczajów płatniczych firmy wobec innych kontrahentów,
 • informacje o średnim opóźnieniu danej firmy w regulowaniu płatności,
 • szybki dostęp do informacji o poziomie zadłużenia podmiotu (raport branżowy).

Chcesz przystąpić do programu?

Wypełnij poniższy formularz i skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej o programie Duntrade!