Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

D&B Finance Analytics

Otrzymuj raporty kredytowe, aby chronić swoją firmę
Rozpocznij zakup
Chroń swoją firmę i rozwijaj biznes

Chroń swoją firmę i rozwijaj biznes

Sprawdzanie wiarygodności i historii płatności partnerów biznesowych może mieć kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju Twojej firmy. Pozwala utrzymać płynność finansową, by ostatecznie otrzymywać środki niezbędne do rozwoju, zatrudnienia dodatkowego personelu lub zainwestowania w nową technologię.

Możesz chronić swoją firmę przed:

 • Opóźnionymi/wstrzymanymi płatnościami
 • Opóźnieniem/niedostarczeniem produktów lub usług
 • Rozwiązaniem kontraktów
Zyskaj pewność i sprawdź swoich partnerów biznesowych już teraz

Zyskaj pewność i sprawdź swoich partnerów biznesowych już teraz

Jako Dun & Bradstreet chcemy ułatwić Ci ochronę Twojej firmy i wyprzedzenie konkurencji.

Już w kilku krokach możesz sprawdzać i monitorować ocenę kredytową oraz wyniki finansowe swoich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, a także uzyskać dostęp do analiz kredytowych i rekomendacji oraz ciągłych powiadomień o zmianach.

Nasze raporty i analizy pomogą Ci chronić Twoją firmę.

                                                    

Ogranicz ryzyko i osiągaj więcej korzyści.        

Otrzymuj raporty o swoich partnerach z wyczerpującymi analizami i wskazówkami, jak zabezpieczyć swoją firmę.

Bądź pierwszą osobą, która dowie się o istotnych zmianach dla Twojej firmy.

Otrzymuj powiadomienia dotyczące klientów wysokiego ryzyka oraz przeglądaj szczegółowe raporty o Twoich partnerach.

Zyskaj czas, aby móc skupić się na pozostałych zadaniach

Uzyskuj aktualne i precyzyjne informacje, które pomogą Ci w szybkim podejmowaniu właściwych decyzji.

D&B Finance Analytics zaspokoi Twoje potrzeby

W zależności od ilości rynków i obszarów geograficznych oferujemy 3 pakiety do wyboru:

 • Starter – jeśli chcesz sprawdzić tylko kilku partnerów biznesowych usytuowanych w Europie
 • Plus – jeśli potrzebujesz sprawdzić więcej firm
 • Premium – jeśli chcesz sprawdzać wielu partnerów biznesowych i zależy Ci na rynkach międzynarodowych

 

Jeśli potrzebujesz więcej raportów lub masz bardziej zróżnicowane potrzeby, skontaktuj się z nami po dedykowaną dla Ciebie ofertę.

D&B Finance Analytics

Liczba raportów
Europa
Reszta Świata
Oceny
Ogólna ocena ryzyka biznesowego
  Zaawansowana ewaluacja od niskiego do wysokiego poziomu ryzyka, oparta na kombinacji indywidualnych poziomów ryzyka w ramach ocen
Ocena ryzyka niepowodzenia (ryzyko umorzenia nieściągalnych długów)
  Przewidywane prawdopodobieństwo, że firma zwróci się o umorzenie do swoich wierzycieli lub zakończy działalność bez spłaty wszystkich swoich wierzycieli
Ocena ryzyka zaległości (ryzyko dla płynności gotówkowej) *Sprawdź zakres
  Przewidywane prawdopodobieństwo, że firma zaniedba opłacanie rachunków (ponad 91 dni po terminie)
PAYDEX (ocena zachowań płatniczych)
  Ewaluacja historii płatności firmy. W skali od 1 do 80
Rekomendacja maksymalnego limitu kredytowego
  Sugestia najwyższej kwoty przedłużenia kredytu na podstawie miesięcznych warunków spłat
D&B Rating
  W oparciu o wskaźniki ryzyka oraz kondycję finansową. Uwzględnienie wielkości firmy i złożonej oceny kredytowej
Dane
Dane obejmują:
 • Pełny profil firmy
 • Informacje o zdarzeniach prawnych
 • Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności
 • Informacje o kondycji finansowej
 • Struktura własności
Pełny profil firmy
Informacje o zdarzeniach prawnych
Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności.
Informacje o kondycji finansowej
Struktura własności
Ostrzeżenia i automatyzacja
Zmiany dotyczące wskaźników ryzyka
Zmiany danych
Nowe zdarzenia biznesowe

Starter

740 PLN+VAT/ROK
See plan details
Liczba raportów
Europa
3
Reszta Świata
1
Oceny
Ogólna ocena ryzyka biznesowego

Ocena ryzyka niepowodzenia (ryzyko umorzenia nieściągalnych długów)

Ocena ryzyka zaległości (ryzyko dla płynności gotówkowej) *Sprawdź zakres

PAYDEX (ocena zachowań płatniczych)

Rekomendacja maksymalnego limitu kredytowego

D&B Rating

Dane
Pełny profil firmy

Informacje o zdarzeniach prawnych

Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności.

Informacje o kondycji finansowej

Struktura własności

Ostrzeżenia i automatyzacja
Zmiany dotyczące wskaźników ryzyka

Zmiany danych

Nowe zdarzenia biznesowe

Plus

1 100 PLN+VAT/ROK
See plan details
Liczba raportów
Europa
5
Reszta Świata
2
Oceny
Ogólna ocena ryzyka biznesowego

Ocena ryzyka niepowodzenia (ryzyko umorzenia nieściągalnych długów)

Ocena ryzyka zaległości (ryzyko dla płynności gotówkowej) *Sprawdź zakres

PAYDEX (ocena zachowań płatniczych)

Rekomendacja maksymalnego limitu kredytowego

D&B Rating

Dane
Pełny profil firmy

Informacje o zdarzeniach prawnych

Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności.

Informacje o kondycji finansowej

Struktura własności

Ostrzeżenia i automatyzacja
Zmiany dotyczące wskaźników ryzyka

Zmiany danych

Nowe zdarzenia biznesowe

Premium

1 950 PLN+VAT/ROK
See plan details
Liczba raportów
Europa
10
Reszta Świata
3
Oceny
Ogólna ocena ryzyka biznesowego

Ocena ryzyka niepowodzenia (ryzyko umorzenia nieściągalnych długów)

Ocena ryzyka zaległości (ryzyko dla płynności gotówkowej) *Sprawdź zakres

PAYDEX (ocena zachowań płatniczych)

Rekomendacja maksymalnego limitu kredytowego

D&B Rating

Dane
Pełny profil firmy

Informacje o zdarzeniach prawnych

Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności.

Informacje o kondycji finansowej

Struktura własności

Ostrzeżenia i automatyzacja
Zmiany dotyczące wskaźników ryzyka

Zmiany danych

Nowe zdarzenia biznesowe

Inteligentne zarządzanie ryzykiem kredytowym w prosty sposób

Inteligentne zarządzanie ryzykiem kredytowym w prosty sposób

Uzyskaj ciągły dostęp do informacji, które pomogą Ci chronić Twoją firmę i uniknąć ryzyka. Trzymaj rękę na pulsie, skup się na najistotniejszych wskaźnikach i monitoruj je, by uzyskać szybki przegląd aktualnej sytuacji Twoich klientów. Możesz też analizować szczegółowo takie obszary jak:

 • Ogólna ocena ryzyka biznesowego
 • Failure Score - ocena ryzyka niepowodzenia (ryzyko umorzenia nieściągalnych długów)
 • Delinquency Score - ocena ryzyka zaległości (ryzyko dla przepływów pieniężnych)
 • PAYDEX (ocena zachowań płatniczych)
 • Rekomendacja maksymalnego limitu kredytowego
 • D&B Rating
 • Pełny profil firmy
 • Informacje o zdarzeniach prawnych
 • Dane dotyczące aktualnych i przeterminowanych płatności.
 • Informacje o kondycji finansowej
 • Struktura własności