Środowisko

Poważnie traktujemy zmiany klimatyczne

D&B Europe Emicja CO2 w latach 2016-2020

D&B Europe Emisja CO2/FTE* 2016-2020

Nasze zobowiązania

Energia odnawialna Przechodzimy w kierunku energii odnawialnej w naszych biurach. Zasilając w ten sposób pracę naszych serwerów wszędzie tam gdzie taka możliwość jest dostępna.
Redukcja emisji CO2 Zobowiązujemy się do zmniejszenia emisji CO2 o 50% do 2030 r. (rok bazowy 2019), aby dostosować się do celu porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza.
Zarządzanie odpadami Transformujemy naszą gospodarkę odpadami w 2021 roku w kierunku obiegu zamkniętego.