Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności
W Dun & Bradstreet naszą misją jest pomaganie innym w dostrzeżeniu możliwości jakie dają dane i analityka – nie tylko jako warunku osiągnięcia celów biznesowych, ale także jako potężnego narzędzia do tworzenia zrównoważonego rozwoju.
Nasza firma jest integralną częścią gospodarki i społeczeństwa na rynkach, na których działamy. Mamy świadomość, że decyzje, które podejmujemy w naszej codziennej działalności, wpływają na społeczeństwo, ludzi i środowisko, a świadomość ta przenika każdą decyzję w całej organizacji. Zrównoważony rozwój jest dla nas bardzo ważny i odpowiedzialne przekazujemy nasze przesłanie przyszłym pokoleniom.
Środowisko

Środowisko

Nasza ambicja środowiskowa jest jasna:

Zmiana klimatu wymaga pilnych globalnych działań. Każda decyzja, którą podejmujemy jako firma, ma wpływ na społeczeństwo, ludzi i środowisko.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do środowiska 
Społeczność

Społeczność

Nasi pracownicy są kluczem do sukcesu

Opowiadamy się za różnorodnością, integracją i równością. Szanujemy wyjątkowość każdego człowieka bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność czy osobowość.

Zarządzanie

Zarządzanie

Dobre zarządzanie zapewnia skuteczność

Nasze zespoły na całym świecie są mocno zaangażowane w zakresie pracy i funkcjonowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to naszego podejścia do społeczeństwa, naszych klientów i wszystkich naszych interesariuszy zgodnie z ich oczekiwaniami.

Raporty i polityka zrównoważonego rozwoju

Raporty i polityka zrównoważonego rozwoju

Nasze raporty

Od 2015 roku Dun & Bradstreet Europe (dawniej Bisnode) jest sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.