Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności

Środowisko

Nasza ambicja środowiskowa jest jasna:
Zmiana klimatu wymaga pilnych globalnych działań. Każda decyzja, którą podejmujemy jako firma, ma wpływ na społeczeństwo, ludzi i środowisko.
Dowiedz się więcej o naszym podejściu do środowiska

Społeczność

Nasi pracownicy są kluczem do sukcesu
Opowiadamy się za różnorodnością, integracją i równością. Szanujemy wyjątkowość każdego człowieka bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność czy osobowość.
Przeczytaj więcej

Zarządzanie

Dobre zarządzanie zapewnia skuteczność
Nasze zespoły na całym świecie są mocno zaangażowane w zakresie pracy i funkcjonowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to naszego podejścia do społeczeństwa, naszych klientów i wszystkich naszych interesariuszy zgodnie z ich oczekiwaniami.
Więcej o zarządzaniu

Raporty i polityka zrównoważonego rozwoju

Nasze raporty
Od 2015 roku Dun & Bradstreet Europe (dawniej Bisnode) jest sygnatariuszem UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zapoznaj się z naszymi raportami Zrównoważonego Rozwoju