Zarządzanie w Bisnode

Grupa Bisnode i oddziały krajowe
Grupa Bisnode

Grupa Bisnode

Sieć przedsiębiorstw w 19 krajach

Organizacja Bisnode obecna i zarządzana w 19 krajach europejskich wymaga jasnego i dobrze zaimplementowanego systemu ładu korporacyjnego, który służy jako ważna platforma dla grupy. W każdym z tych krajów obecne są struktury lokalne mające dużą autonomię w realizacji celów biznesowych. Odpowiedzialność za ład korporacyjny, zarządzanie i kontrolę jest rozdzielana pomiędzy akcjonariuszy, zarząd, dyrektora generalnego, zespół zarządzający i dyrektorów zarządzających spółkami operacyjnymi w różnych krajach.

Zarząd firmy Bisnode ustanowił wymagania dotyczące ładu korporacyjnego dla wszystkich spółek należących do grupy, które są egzekwowane każdego dnia w naszej codziennej pracy.

Poznaj strukturę grupy Bisnode

Bisnode Polska

O bisnode

Sprawdź nasze wartości

Dowiedz się czym kierujemy się w biznesie.
Sprawdź