Etyka w biznesie

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Przestrzegamy najwyższych standardów etyki biznesowej

W Dun & Bradstreet wiemy, że biznes to nie tylko przestrzeganie lokalnych praw i przepisów, ale także przestrzeganie ugruntowanych i powszechnie akceptowanych umów dotyczących praw człowieka i standardów etycznych. Uważamy za istotne, biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas nasi klienci, przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej. Prowadzimy nasz biznes odpowiedzialnie.
Prywatność i prawa autorskie

Prywatność i prawa autorskie

Przejrzystość wymaga jasnych wytycznych

Dun & Bradstreet działa na rzecz promowania przejrzystego społeczeństwa informacyjnego. Jesteśmy przekonani, że właściwe informacje zwiększają jakość życia w społeczeństwie i stwarzają możliwości biznesowe. Jednocześnie sprawą najwyższej wagi i jednym z kamieni węgielnych wolności informacji jest ochrona prywatności i bezpieczeństwa informacji. Działamy zgodnie z następującymi zasadami:

  • Zawsze staramy sie zestawić interes publiczny z potrzebami prywatności osoby lub danej firmy.
  • W miarę możliwości zapewniamy, że przekazywane przez nas informacje są aktualne, dokładne i odpowiednie.
  • Nieustannie pracujemy nad tym, aby nie przekazywać informacji osobom i grupom, które nie postępują zgodnie z naszymi zasadami.
  • Nie pozwalamy, aby krótkoterminowe interesy finansowe przesłaniały szacunek dla prawa jednostki do prywatności.
  • Oceniamy i odpowiadamy na reakcje i opinie dotyczące tego, jak podchodzimy do kwestii prywatności.
  • Zawsze starannie chronimy informacje przed kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem.
Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwdziałanie korupcji

Zero tolerancji i środki zapobiegawcze

Dun & Bradstreet prowadzi politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji i aktywnie działa, aby być absolutnie pewnym że nasza orgniazacja jest od niej całkowicie wolna.

  • Oferowanie, obiecywanie lub wręczanie łapówki jest surowo zabronione, podobnie jak proszenie, przyjmowanie obietnicy lub przyjmowanie łapówki.
  • Łapówka to podarunek lub inna korzyść, która może wpłynąć na pracującą w firmię osobę, w ramach jej zatrudnienia lub obowiązków, aby dać przewagę osobie wręczającej łapówkę.
  • Korupcja obejmuje również wymuszenia, faworyzowanie, nepotyzm, oszustwa, konflikt interesów i sprzeniewierzenie.
  • Inne nadużycia władzy, zaniedbania i złe zarządzanie również mogą być postrzegane jako korupcja.