Nasze wartości

Czym kierujemy się w biznesie

Nasza planeta i odpowiedzialność
Nasza firma jest integralną częścią gospodarki i społeczeństwa na rynkach, na których działamy. Mamy świadomość, że decyzje, które podejmujemy w naszej codziennej działalności, wpływają na społeczeństwo, ludzi i środowisko, a świadomość ta przenika każdą decyzję w naszej organizacji. Ważny jest dla nas zrównoważony rozwój społeczeństwa, a także odpowiedzialne przekazanie go przyszłym pokoleniom.

Etyka w biznesie

W Dun & Bradstreet przestrzegamy najwyższych standardów etyki biznesowej. Dotyczy to pracowników, konsultantów i partnerów outsourcingowych, a także kadry zarządzającej, kierowniczej i rady dyrektorów. Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji, nie mamy żadnych powiązań politycznych ani nie wykorzystujemy funduszy firmy do wspierania jakichkolwiek celów politycznych. Ponadto ściśle przestrzegamy przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji na wszystkich rynkach, na których działamy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasza planeta

Dun & Bradstreet zawsze dąży do zapewniania stale wysokich i stabilnych zwrotów finansowych, ale nigdy kosztem środowiska. Nasze inicjatywy w zakresie zarządzania środowiskowego są proaktywne i innowacyjne oraz stanowią wzór dla naszych klientów, dostawców i partnerów. Przyczyniamy się do zrównoważonego społeczeństwa, w którym bierzemy pod uwagę zarówno obecne potrzeby, jak i potrzeby przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój

Czasy zrównoważonego rozwoju jako obowiązku dawno minęły. W Dun & Bradstreet nie postrzegamy już zrównoważonego rozwoju jako kwestii zarządzania ryzykiem, ale jako tworzenie wartościowych rozwiązań i możliwości biznesowych.

Nasi ludzie w pracy

Nasi pracownicy są kluczem do przyszłości
Staramy się być naprawdę atrakcyjnym pracodawcą i nieustannie pracujemy nad rozwojem i motywowaniem wszystkich naszych pracowników. Działania w naszej organizacji są zawsze prowadzone w pozytywnym i profesjonalnym środowisku pracy, promującym zdrowie, bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników. Więcej o naszym środowisku pracy

Dla naszych dostawców

Kodeks postępowania
Wymagamy aby wszyscy nasi dostawcy przestrzegali naszego Kodeksu postępowania i działali proaktywnie i systematycznie, aby zapewnić jego egzekwowanie również przez wszystkich swoich podwykonawców. Kodeks postępowania Dun & Bradstreet określa minimalne wymagania dotyczące etyki biznesowej, wpływu na środowisko, warunków pracy, praw człowieka oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
Więcej o naszym Kodeksie Postępowania dla Dostawców
Nasze wartości

Jesteśmy ciekawi otaczającego nas świata i rozwiązań, które mogą przyczynić się do rozwoju społecznego. Współpraca i zaufanie przenikają wszystko, co robimy.

Razem z naszymi klientami codziennie podejmujemy kroki naprzód, zarówno duże, jak i małe. Nasz sposób działania opiera się na naszych podstawowych wartościach.

Inspiracja danymi

Jesteśmy pasjonatami siły drzemiącej w danych. To sedno wszystkiego, co robimy.

Nieustanna ciekawość

Doceniamy zmiany w otaczającym nas świecie. Wiemy, że przynosi to nowe problemy do rozwiązania, nowe rzeczy do nauczenia się i nowe sposoby na rozwój.

Chęć dzielenia się

Odnosimy sukces, pomagając innym odnieść sukces. Otwarcie dzielimy się naszym czasem i talentami, z przekonaniem przyjmując pomoc innych.