Nasz analityka

Dostarczamy najlepszej jakości dane i analizy na temat Twoich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i naszego doświadczenia branżowego.
Zaufane źródło

Zaufane źródło

Kiedy firmy na całym świecie chcą zoptymalizować swoje najważniejsze relacje biznesowe, zwracają się do Dun & Bradstreet jako zaufanego źródła - tak dzieje się już od 175 lat.
Dzięki bogatym zastrzeżonym zasobom danych i światowej klasy zespołowi oświetlamy ścieżkę rozwoju przedsiębiorstw na całym świecie. Poprzez unikalne, globalne funkcje analityczne, pomagamy firmom ulepszać i skalować stosowanie strategii opartych na faktach i danych w celu poprawy kluczowych wskaźników i rentowności.
90% firm z listy Fortune 500 ™ i firm różnej wielkości na całym świecie polega na D&B w zakresie danych, analiz i zaawansowanej wiedzy fachowej, aby tworzyć konkurencyjne, zwycięskie strategie biznesowe.
Velkommen til vores Developer portal

Badacze danych i analitycy Dun & Bradstreet mają średnio ponad dekadę doświadczenia w modelowaniu, strategii i wdrażaniu analiz. Dzięki ugruntowanej, wieloletniej obecności w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji, ten globalny zespół pracuje nad różnymi danymi, metodami i typami oprogramowania, aby wyznaczać standardy w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju. Nasi specjaliści współpracują często z zespołami modelowania analitycznego w wielu wiodących światowych firmach z najważniejszych branż - usług finansowych, ubezpieczeń, zaawansowanych technologii, telekomunikacji, produkcji i innych - aby odkryć unikalne znaczenie danych dla tych konkretnych branż i przedsiębiorstw.
Specjalizując się w informacjach handlowych, konsumenckich i branżowych, stosujemy najnowsze metodologie statystyczne, takie jak: budowa karty wyników, regresja, drzewa decyzyjne, uczenie maszynowe i analiza tekstu. Dodając do tego dogłębne zrozumienie najnowocześniejszego oprogramowania statystycznego - SAS, SPSS, R i Python - daje nam wyjątkową możliwość tworzenia najbardziej wydajnych predyktorów, ocen, wyników i zaawansowanych modeli analitycznych na świecie.
Data digets

Nasze dane stanowią podstawę naszych analiz, w drugą stronę nasze analizy zasilają także nasz zasób danych

Analizy zaczynają się i kończą od zadawania właściwych pytań oraz posiadania odpowiednich danych niezbędnych do odpowiedzi na te pytania. Jeśli dane są nieprawidłowe, model nie zadziała odpowiednio. Dlatego każde zlecenie analityczne zaczyna się od dokładnego zrozumienia problemów biznesowych, które chcemy dla Ciebie rozwiązać. Następnie bierzemy się do pracy, aby wprowadzić do równania właściwą kombinację źródeł danych - tworząc model analityczny wykorzystujący najczęściej Twoje oraz nasze dane.
Pomyśl o tym, o ile bogatsze są twoje spostrzeżenia, gdy uzupełniasz swoje własne dane informacjami i transakcjami, które miały miejsce poza twoim poglądem na klientów. Łączymy wszystkie te informacje, aby odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania biznesowe naszych klientów.