Dun & Bradstreet zakończył przejęcie Bisnode, czołowej europejskiej firmy z branży danych i usług analitycznych

11 sty 2021

Short Hills, Nowy Jork, 11 stycznia 2021 r.:

Dun & Bradstreet Holdings, Inc. („Dun & Bradstreet” lub „Company”) (NYSE:DNB), czołowy globalny dostawca danych i analiz biznesowych, poprzez swoją spółkę zależną Dun & Bradstreet Holdings BV, ogłosił dziś, że zakończył proces przejęcia Bisnode Business Information Group AB („Bisnode”), czołowej europejskiej firmy z branży danych i usług analitycznych, od wielu lat należącej do światowej sieci Dun & Bradstreet, za 7.2 mld SEK (szwedzkich koron). Transakcja została zamknięta połączeniem około 625 mln USD netto i 6.237.089 nowo wyemitowanych akcji zwykłych Spółki w ramach oferty prywatnej. Bisnode Belgium NV, belgijska spółka zależna Bisnode, pozostanie własnością Ratos AB.

„Pragnę powitać naszych współpracowników z Bisnode w zespole Dun & Bradstreet. To przejęcie stanowi doskonałą okazję do wzmocnienia naszej oferty i połączenia wyjątkowych talentów, co pozwoli nam lepiej obsługiwać naszych klientów i dostarczać większą wartość naszym akcjonariuszom”, powiedział Anthony Jabbour, dyrektor zarządzający Dun & Bradstreet.

„Dzięki informacjom o ponad 420 milionach przedsiębiorstw z całego świata i najnowszym produktom, które nasz nowo połączony zespół wprowadzi na strategiczny rynek europejski i światowy, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby klientów pragnących rozwijać swoją działalność i wyprzedzać konkurencję”. 

To połączenie czołowych i zaufanych marek będzie wspierać przedsiębiorstwa w czasie, gdy wyzwania związane z wyjątkowo niekorzystnym środowiskiem w skali makro spowodowały, że dane i informacje analityczne oraz transformacja cyfrowa nabrały jeszcze bardziej krytycznego znaczenia. Połączone firmy, posiadające łącznie prawie 250 000 klientów, będą teraz w stanie zapewnić najlepszej jakości rozwiązania, które pomogą klientom monitorować ryzyko związane z kontrahentami w celu jego zminimalizowania, a jednocześnie rozwijać możliwości kredytowe i kierować ofertę do puli zaufanych i wypłacalnych nabywców.  

„W firmie Bisnode odkryliśmy zespół, który podziela naszą misję: pomagać firmom w konkurowaniu, rozwijaniu się i prosperowaniu. W Dun & Bradstreet wspieramy ich jako dotychczasowych członków naszej światowej sieci i jesteśmy gotowi dokonać kolejnego kroku w naszej wspólnej podróży”, powiedział Neeraj Sahai, Prezes ds. działalności międzynarodowej Dun & Bradstreet.

„Z niecierpliwością oczekujemy na ekspansję na nowe, atrakcyjne obszary działalności o znaczeniu krytycznym dla misji przedsiębiorstwa i szybkie poszerzenie oferty produktowej w regionie, zgodne z naszą strategią rozwoju. Pod kierunkiem naszej nowo utworzonej Międzynarodowej Rady Doradztwa Strategicznego bezzwłocznie podejmiemy realizację zadań dla klientów, zarówno obecnych, jak i potencjalnych."

Wraz z zawarciem transakcji firma Dun & Bradstreet powołała Międzynarodową Radę Doradczą ds. Strategii, utworzoną w celu wspierania zespołu kierowniczego Dun & Bradstreet International, udzielając porad strategicznych. Międzynarodowej Radzie Doradczej będzie przewodniczyć Neeraj Sahai, znajdzie się w niej także Jonas Wiström, dyrektor generalny Ratos AB. Dodatkowe nominacje do Zarządu zostaną ogłoszone w dalszej części kwartału.

Firma przedstawi wytyczne na 2021 r. i plan synergii dla Bisnode w swoim ogłoszeniu dotyczącym wyników za czwarty kwartał.

 

Informacje o Dun & Bradstreet 

Dun & Bradstreet, czołowy globalny dostawca danych i analiz dotyczących podejmowania decyzji biznesowych, umożliwia firmom na całym świecie poprawę ich wyników finansowych. Rozwiązania firmy Dun & Bradstreet w zakresie chmury obliczeniowej (ang. Data Cloud) pozwalają klientom przyspieszyć osiąganie przychodów, obniżać koszty, ograniczać ryzyko i przekształcać swoją działalność. Od 1841 roku firmy różnych rozmiarów i pochodzenia opierają się na Dun & Bradstreet, która pomaga im w zarządzaniu ryzykiem i odkrywaniu możliwości rozwoju.

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości  

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z szeregiem czynników ryzyka i elementów niepewnych. Stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań, nadziei, intencji lub strategii dotyczących przyszłości, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na przekonaniach kadry kierowniczej firmy Dun & Bradstreet, jak również na założeniach i informacjach obecnie dla niej dostępnych. Ponieważ stwierdzenia takie opierają się na oczekiwaniach co do przyszłych wyników finansowych i operacyjnych, a nie są stwierdzeniami faktów, rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych przewidywanych. Firma Dun & Bradstreet nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, zdarzeń przyszłych, czy w inny sposób. Ryzyka i elementy niepewne, które mogą wynikać z oświadczeń dotyczących przyszłości, obejmują między innymi, ale nie ograniczają się do nich: (i) pojawienie się choroby, globalną lub lokalną pandemię lub epidemię choroby, lub obawę przed takim zdarzeniem (takim jak globalna pandemia COVID-19), w tym globalną niepewność gospodarczą i środki podjęte w reakcji na nią; (ii) krótko- i długoterminowe skutki globalnej pandemii COVID-19, w tym tempo odbudowy lub przyszłego odradzania się; (iii) naszą zdolność do wdrożenia i realizacji naszych planów strategicznych w celu przekształcenia działalności; (iv) naszą zdolność do terminowego opracowywania lub sprzedaży rozwiązań lub utrzymywania relacji z klientami; (v) konkurencję dla naszych rozwiązań; (vi) szkody dla naszej marki i reputacji; (vii) niekorzystne warunki gospodarcze na świecie; (viii) ryzyko związane z działalnością i ekspansją międzynarodową; (ix) brak zapobiegania incydentom związanym z bezpieczeństwem cybernetycznym lub przypuszczenie, że informacje poufne nie są bezpieczne; (x) brak integralności naszych danych lub systemów; (xi) awarie systemów i/lub przerwy w pracy personelu, które mogłyby opóźnić dostarczenie rozwiązań naszym klientom; (xii) utrata dostępu do źródeł danych; (xiii) niewywiązanie się ze zobowiązań przez naszych dostawców oprogramowania oraz dostawców sieci i usług w chmurze zadań zgodnie z oczekiwaniami lub w przypadku rozwiązania naszej relacji; (xiv) utrata lub zmniejszenie zakresu prac w przypadku jednego lub większej liczby naszych kluczowych klientów, partnerów biznesowych lub kontraktów rządowych; (xv) uzależnienie od sojuszy strategicznych, wspólnych przedsięwzięć i przejęć w celu rozwoju naszej działalności; (xvi) zdolność do odpowiedniej lub ekonomicznej ochrony naszej własności intelektualnej; (xvii) roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej; (xviii) przerwy, opóźnienia lub przestoje w działaniu platform subskrypcji lub przetwarzania płatności; (xix) ryzyko związane z nabywaniem i integracją przedsiębiorstw, w tym Bisnode, oraz zbyciem istniejących przedsiębiorstw; (xx) zdolność do zatrzymania członków zespołu wyższej kadry kierowniczej oraz przyciągnięcia i utrzymania wykwalifikowanych pracowników; (xxi) zgodność z prawem i przepisami państwowymi; (xxii) ryzyko związane z naszą strukturą i statusem „spółki kontrolowanej”; (xxiii) inne czynniki opisane w częściach „Czynniki ryzyka”, „Omówienie i analiza sytuacji finansowej oraz wyników działań kierownictwa”, „Nota ostrzegawcza dotycząca oświadczeń dotyczących przyszłości” oraz innych częściach naszego ostatecznego prospektu emisyjnego z dnia 30 czerwca 2020 r. i złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 2 lipca 2020 r., w sprawozdaniach kwartalnych Spółki na Formularzu 10-Q za kwartały zakończone 30 czerwca 2020 r. i 30 września 2020 r. oraz w kolejnych sprawozdaniach Spółki składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 

 

Więcej informacji: 

Kontakty z inwestorami: 

Debra McCann 

973-921-6008 

IR@dnb.com 

 

Kontakty z mediami: 

Louise Cavanagh  

+44 (20) 71495051 

cavanaghl@dnb.com 

 

Lisette Kwong 
+1 (973) 382-6335 

kwongl@dnb.com