To wszystko to kwestia zachowań płatniczych – na co należy zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur

Faktura nie jest jeszcze płatnością, aby tak się stało pieniądze muszą zostać przelane z konta na konto, najlepiej w ustalonym przez podmioty terminie. W Europie około połowa wystawionych faktur ma znamiona przeterminowania.

 

Twarde dane jasno pokazują, że polscy przedsiębiorcy są najlepszymi płatnikami na świecie. Wielu może to zdziwić, jednak prawda jest taka, że fakt ten znajduje swoje potwierdzenie w corocznym, globalnym badaniu zachowań płatniczych „Payment Study 2020”. W średnim ujęciu na koniec 2019 roku, aż 78,7 proc. firm w Polsce swoje płatności realizowało na czas i zgodnie z ustalonym terminie. To o blisko jedną trzecia więcej w porównaniu do analogicznego badania z 2007 roku. Warto podkreślić, że dobra moralność płatnicza polskich firm utrzymuje się od trzech lat. Na świecie odsetek terminowych płatności oscyluje w granicach 50 proc.

Na miejscu drugim i trzecim znaleźli się kolejno Holendrzy z odsetkiem 69,2 proc. faktur opłacanych w terminie i Niemcy z wartością 65,3 proc. Co oznacza, że dwie z trzech faktur opłacanych jest na czas. Z punktu widzenia zarządzania przepływami pieniężnymi ważniejsze jest to, że nawet w przypadku pierwszej trójki mamy do czynienia z sytuacją, w której od 20 do 30 proc. należności dociera do odbiorców z kilkudniowym opóźnieniem.

W Polsce 16,8 proc. płatników swoje zobowiązania finansowe reguluje do 30 dni po terminie. mimo zmian, tym co niepokoi jest podwyższony wskaźnik „złych płatników”, którzy płacą z opóźnieniem sięgającym powyżej 90 dni. Takich firm w 2019 w Polsce było 2,7 proc.

Średnia dla firm z Europy płacących na czas w 2019 roku wyniosła 44,3 proc. Zdecydowanie powyżej średniej unijnej znalazły się poza Polską - Holandia i Niemcy. Równie dobrze na ich tle wygląda terminowość w regulowaniu płatności w Szwecji, Luksemburgu, na Węgrzech czy Turcji. Wynik poprawny odnotowano także we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Słowenii czy Finlandii.

Najgorzej w badaniu wypadły firmy z Portugalii, gdzie zaledwie 16 proc. firm płaci w terminie. Nieznacznie lepiej jest w Rumunii, Bułgarii czy Grecji. W przypadku dwóch pierwszych, odsetek firm płacących na czas oscyluje w granicach 20 proc., w Grecji jest bliski 25 proc. Zdecydowanie poniżej średniej unijnej prezentują się wyniki firm z Chorwacji i Serbii poniżej 30 proc. płacących w terminie.

 

Opóźnienia płatności – małe firmy płacą na czas

Małe firmy płacą na czas. Taki wniosek płynie po wyciągnięciu średnich wartości dla większości branż. Nie ma to co prawda bezpośredniego zastosowania w odniesieniu do konkretnych firm, ale może stanowić ważną wskazówkę w kalkulacji ryzyka przekroju portfela. Tym samym duże firmy i globalne korporacje mają tendencję do wydłużania terminów płatności, co wiąże się z wydłużoną ścieżką decyzyjności i zdecydowanie większym stopniem zbiurokratyzowania organizacji.

Zwyczaje płatnicze przedsiębiorców w wybranych krajach europejskich w proc.

Payment Study 2020, Dun & Bradstreet Polska.

Jeśli spojrzymy na dane z Polski to dochodzimy do wniosku, że najlepszymi płatnikami są firmy z sektora usług finansowych, gdzie dziewięć na dziesięć faktur opłacanych jest w terminie. Na przeciwległym biegunie znajdują się firmy z branży budowlanej, gdzie w terminie płaci 67,3 proc. firm. Zupełnie inną sytuację obserwujemy u naszego głównego partnera wymiany handlowej. W Niemczech najmniejszą terminowością wykazują się firmy z branży transportowej, tutaj zaledwie nieco ponad połowa faktur opłacanych jest na czas. Najbardziej rzetelnymi płatnikami są przedsiębiorcy z branży rolniczej.

Z punktu widzenia przypływów pieniężnych interesujące jest to, że w większości krajów na świecie to właśnie te najmniejsze firmy płacą na czas. Duże firmy lubią wykorzystywać swoją dominującą pozycję na rynku i w ogromnym stopniu przekraczać terminy płatności.

Duże firmy opóźnione płatności wykorzystują jako darmowy sposób kredytowania, szczególnie jeśli w swoim portfelu posiadają znaczą ilość firm. Z drugiej strony zarządzający korporacjami zdają sobie sprawę z tego, że szczególnie dla małych firm duża, globalna korporacja jest znaczącym odbiorcom ich towarów i usług. Dlatego też nie często zdarza się, że wymawiają umowę z powodu przekroczenia terminu płatności.

 

Dostawa? Tylko do kogo?

Patrząc na najważniejsze rynku eksportowe poza Unia Europejską, staje się jasne, że chińskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu maja poważne problemy z terminowym regulowaniem płatności. Średnio tylko 26,3 proc. chińskich firm płaci w terminie. Dodatkowo ponad czternaście proc. nabywców przekroczyło termin płatności o ponad 120 dni.

Po drugiej stronie oceanu moralność płatnicza wygląda zupełnie inaczej. Firmy ze Stanów Zjednoczonych płacą znacznie lepiej niż większości przedsiębiorców ze starego kontynentu. Blisko 93 proc. firm płaci w terminie lub z nieznacznym przekroczeniem do 30 dni. Co ciekawe również i w Stanach Zjednoczonych to właśnie małe firmy są dużo lepszymi kontrahentami niż duże przedsiębiorstwa. Do najbardziej rzetelnych wlicza się w pierwszej kolejności biura inwestycyjne, firmy rolnicze czy firmy z branży filmowej.

 

A jak płaci obywatel?

"Hesitation instead of numbers" – magazyn biznesowy, który dwa lata temu doszedł do smutnego wniosku, że większość zalegających z płatnościami przedsiębiorców jaki obywateli robi to bez podania konkretnej przyczyny. Dodatkowo wszelkie badania wskazują na to, że nierzetelność w płatnościach i wydłużające się terminy płatności zyskują w społeczeństwie i świecie biznesowym coraz to bardziej powszechną akceptację. Coraz częściej Traktujemy to jako smutną lecz prawdziwą rzeczywistość.

Sytuacja jeszcze inaczej wygląda z punktu widzenia firm windykacyjnych, które to z każdym rokiem kreślą coraz to bardziej ponure scenariusze. Swoje wnioski podpierają danymi ściśle związanymi z niewypłacalnością, oszustwami i upadłościami konsumenckimi. Prawdą jest, że istnieje zależność między terminowością płatności a kondycją gospodarki państwa. Można zaryzykować stwierdzenie, że wskaźnik płatności to swoistego rodzaju barometr dla gospodarek państw.

Dwa lata temu instytut badań rynkowych Kantar TNS przeprowadził badanie telefoniczne na próbie 3400 podmiotów z 17 krajach na zlecenie EOS – firmy działającej w branży usług finansowych. Wyniki okazały się dość zaskakujące. Bowiem okazuje się, że obywatele zachowują się zdecydowanie lepiej niż przedsiębiorcy. Najlepszymi płatnikami okazali się obywatele Niemiec i Danii, gdzie terminowość opłat podstawowych rachunków wyniosła odpowiednio 82 i 85 proc.

 

Wnioski

Aby móc dokładnie prognozować przepływy pieniężne, większą staranność należy położyć na ocenę zachowań płatniczych swoich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem kraju ich pochodzenia. Zarówno w przypadku B2B czy B2C. Bowiem wiadomo od dawna, że złe praktyki płatnicze pogarszają przepływy pieniężne i wpływają na większe koszty finansowania bieżącej działalności.

 

Chcesz wiedzieć, jak płacą firmy na całym świecie?

Pobierz nasze badanie na temat zachowań płatniczych!

 

Podziel się z innymi

Udostępnij nasze treści na swoich profilach