Równoważenie zarządzania ryzykiem z polityką zgodności stron trzecich


Pobierz e-booka!

W jaki sposób zgodność może stworzyć odpowiednie precedensy i procesy zarządzania ryzykiem stron trzecich?

Niezależnie od tego, czy jesteś instytucją finansową, firmą z branży CPG (consumer packaged goods), czy organizacją non-profit, współpraca ze stronami trzecimi, takimi jak sprzedawcy i dostawcy, jest niezbędna do osiągnięcia celów strategicznych. Prowadzenie działań biznesowych ze stronami trzecimi wiąże się jednak z nieodłącznym ryzykiem, które stale rośnie w obecnym środowisku biznesowym, charakteryzującym się rosnącą złożonością, ekspansją regulacyjną oraz zagrożeniami cybernetycznymi i oszustwami.

Aby zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami, doświadczone organizacje stosują politykę zgodności dla podmiotów (stron) trzecich. Polityka ta zapewnia znormalizowane wytyczne dotyczące oceny czynników ryzyka i określania, czy podmiot trzeci jest akceptowalnym partnerem — takim, który przyczyni się do rozwoju firmy i wydajności operacyjnej bez szkody dla jej reputacji lub rentowności.

 

Ryzyko zerwania łańcucha dostaw dla wielu firm było głównym powodem zmartwień w czasie pandemii COVID-19. Pamiętamy, jak lockdowny i kontrole graniczne spowalniały i zrywały ciągłość dostaw i działanie wielu firm. Z czasem, w obliczu złagodzenia obostrzeń i poprawy gospodarczej sytuacji na rynku kwestia zachowania ciągłości łańcuchów dostaw straciła na znaczeniu.