Oto, co robimy aby chronić Twoje dane

Aby chronić Twoją prywatność, kierujemy się naszymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania i obsługi danych.
Business woman in glasses shows a colleague a project on a laptop. Discussing marketing plan. Laptop and paperwork on the table

Twoje dane są dla nas najważniejsze i podejmujemy wiele wysiłku, aby chronić Twoją prywatność.

1. Praca blisko partnerów

Przede wszystkim dokładnie upewniamy się, że nasi partnerzy biznesowi i kontrahenci przestrzegają RODO. W szczególności prosimy, aby byli możliwie jak najbardziej transparentni dla swoich klientów w przypadku przekazywania danych do Bisnode. Ponadto, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych, regularnie kontrolujemy i dokumentujemy naszych dostawców i strony trzecie.

2. Ograniczenie przetwarzania do minimum

Aby chronić osobistą prywatność, ograniczamy przetwarzanie danych tylko do czynności niezbędnych przy realizacji naszych zadań. Co więcej, nie udostępniamy informacji, jeśli podejrzewamy, że mogłoby to zostać wykorzystane w konflikcie z naszymi celami i naruszyć prywatność danej osoby. Umożliwiamy klientom funkcje blokowania, aby każda zarejestrowana osoba lub firma miała prawo do odmowy marketingu bezpośredniego.

Do samego przetwarzania zachowujemy zaawansowane i nowoczesne zabezpieczenia techniczne.

3. Regularne kontrole wewnętrzne i zewnętrzne

Bezpieczeństwo danych ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego przeprowadzamy regularne kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapewnić prawidłowe działanie narzędzi i procedur. Wszyscy pracownicy i konsultanci, którzy będą mieli dostęp do danych, muszą przejść szereg szkoleń i uzyskać odpowiednie dostępy, tak aby zapewnić, że właściwa osoba ma dostęp tylko do danych, których potrzebuje.

4. Sieć inspektorów ochrony danych

Ponieważ Bisnode jest firmą europejską, dysponujemy wewnętrzną siecią inspektorów ochrony danych (DPO), zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Prowadzimy także regularne szkolenia dotyczące regulacji RODO dla wszystkich pracowników.

5. Korzystaj ze swoich praw

Mamy procedury, które pozwalają z łatwością wykonywać twoje prawa. Oznacza to, że mamy szybką i sprawną obsługę klienta, która aktualizuje, poprawia, blokuje i usuwa dane osobowe, które są nieprawdziwe lub niekompletne.

6. Ograniczanie ryzyka

Zgodnie z RODO przeprowadziliśmy analizę ochrony danych (DPIA) w naszej firmie. Dokument ten analizuje wszystkie możliwe zagrożenia związane z uszkodzeniem danych oraz wszystkie środki, które należy podjąć w celu uniknięcia lub ograniczenia tego ryzyka do minimum. Zalecane środki zostały wdrożone w naszym systemie informatycznym i naszych procedurach.