Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

291.jpg

Wraz z naszymi działami technologii i bezpieczeństwa IT chronimy cenne i często wrażliwe dane, które są dla naszej firmy największą wartością. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia i mają obowiązek znać i stosować procesy bezpieczeństwa informacji oraz mieć świadomość ewentualnych konsekwencji.

Bezpieczeństwo jest głównym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę na etapie opracowywania wszystkich nowych produktów, Prowadzimy własne testy bezpieczeństwa naszych obecnych produktów, a także wykorzystujemy specjalistyczne firmy zewnętrzne do testowania nowych produktów.

Każdego dnia Bisnode ciężko pracuje, aby zdobyć zaufanie klientów i partnerów, chroniąc dane dzięki silnym zabezpieczeniom. Nasze dane są chronione za pomocą szyfrowania i najnowszej generacji programów antywirusowych. Systemy są monitorowane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a firma Bisnode stosuje zasady i procedury autoryzacji w celu uzyskania dostępu do różnych systemów i informacji.

Ochrona danych w Bisnode obejmuje również przetwarzanie danych, jesteśmy tutaj zgodni z surowymi regulacjami wewnętrznymi, z prawem unijnym i lokalnym. Szybki rozwój technologiczny sprawia, że ​​obecna dyrektywa UE 95/46 / WE stała się przestarzała. Począwszy od 2012 r. UE dokonała przeglądu dyrektywy i ustanowiła nowoczesne i zharmonizowane ramy ochrony danych na całym swoim terytorium.

Zreformowane rozporządzenie o ochronie danych będzie obowiązywać od 25 maja 2018 r. W tym celu powstała grupa projektowa w Bisnode, która odpowiada za dostosowanie naszych danych i produktów do nowego prawa unijnego.

Przeczytaj o tym więcej na:

Bisnode jest gotowe na RODO. Czy Twoja firma także?

 

Prywatność danych jest również niezwykle ważna, a nasze rygorystyczne środki bezpieczeństwa przy postępowaniu z danymi zapewniają naszych klientów i partnerów, że mogą nam ufać powierzając swoje osobiste i często delikatne dane.

Od lutego 2017 roku w Bisnode działa także wewnętrzny, firmowy inspektor ochrony danych (DPO). Do podstawowych obowiązków Data Privacy Officera należy zarządzanie siecią DPO w ramach Bisnode, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa danych z niezależnymi zewnętrznymi podmiotami, a także wdrożenie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR) w Bisnode.

Więcej o RODO/GDPR

Możesz przewidzieć, jaki będzie następny zakup Twojego klienta

Analiza predykcyjna pomoże Ci dostosować Twoje działania do jego zachowań
Dowiedz się więcej