Aktualizacja na temat scoringu i wykorzystania danych Dun & Bradstreet w zgodności z sankcjami wobec Rosji. Czytaj więcej.

Podejście Dun&Bradstreet do ochrony Danych

Zobacz co robimy aby chronić Twoje dane.
Nasze wytyczne dla danych wyznaczają nam jasny kierunek.

Nasze wytyczne dla danych wyznaczają nam jasny kierunek.

Wytyczne Dun&Bradstreet oraz prawne regulacje dotyczące danych i ich prywatności definiują nasz sposób pracy.

Każdego dnia zarządzamy dużymi ilościami danych. Dla nas naturalnym jest, że traktujemy wszystkie te informacje z największym szacunkiem. Bezpieczeństwo danych i prywatność są dla nas tak samo ważne, jak dla naszych klientów. Dlatego w naszej pracy przestrzegamy ściśle nakreślonych wytycznych i procedur kontrolnych. Używamy niezawodnych systemów i oczywiście przestrzegamy przepisów, zasad i praw obowiązujących we wszystkich krajach w których prowadzimy naszą działalność.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji pod naszą opieką i zachowanie prywatności konsumentów poprzez właściwe, odpowiedzialne korzystanie z danych. Zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie, zabezpieczanie i ujawnianie danych osobowych odbywa się pod ścisłym nadzorem, zgodnie z naszą wewnętrzną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą poufność i bezpieczeństwo danych. W tym kontekście podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Nasza sieć, infrastruktura i nasze systemy informatyczne są chronione w najlepszy możliwy sposób. Dostęp do Twoich danych osobowych jest nadany tylko dla osób, dla których są one niezbędne do realizacji ich zadań służbowych. Dane te są utrzymywane w ścisłej poufności, a ich ochrona spełnia wszystkie niezbędne wymagania i najnowsze standardy technicznych zabezpieczeń.

Ponadto dbamy o to aby nieupoważnione osoby nie uzyskały możliwości wglądu, przetwarzania, modyfikowania lub zniszczenia danych. Wreszcie dane surowe i te poddane analizom są chronione przed uszkodzeniem, przez cały cykl ich życia, poprzez technologie i najwyższe środki bezpieczeństwa IT.

Uzyskaj więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony danych:

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Incydenty naruszeń ochrony danych

Incydenty naruszeń ochrony danych

Czasem niespodziewane rzeczy także się zdarzają. W tym celu mamy opracowane dokładne plany i procedury  reagowania na zdarzenia.

W przypadku naruszeń ochrony danych, które mogą pociągać za sobą ryzyko dla prywatności, zarówno Ty jak i odpowiednie organy zostaną o tym poinformowane zgodnie z wymogami i regulacjami prawnymi. W takich przypadkach dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej zidentyfikować i wyeliminować przyczynę oraz tak bardzo jak to możliwe ograniczyć wszelkie konsekwencje.

Zmniejszenie ryzyka dzięki optymalizacji danych

Zmniejszenie ryzyka dzięki optymalizacji danych

Bez względu na to, na czym oparty jest nasz biznes wszyscy odczuwamy problem przeciążenia naszych systemów danymi. Tworzymy zbyt dużo, przechowujemy zbyt wiele, i co najbardziej irytujące, nie możemy znaleźć sposobów, aby pozbyć się tego co jest nam już niepotrzebne.

Dun&Bradstreet stale pracuje nad optymalizacją naszych danych, co pozwala nam ograniczyć gromadzenie i przechowywanie informacji, która ma zasadnicze znaczenie dla naszej działalności. Optymalizacja danych przejawia się także w praktyce zbierania informacji osobowych oraz gospodarczych w taki sposób aby gromadzić tylko niezbędne dane służące do osiągania konkretnych celów biznesowych naszych klientów.

Obsługa informacji kredytowych

Obsługa informacji kredytowych

Często interpretujemy informacje i dane finansowe dla naszych klientów.

Ze względów bezpieczeństwa opracowaliśmy nasze autorskie systemy spełniające wszelkie niezbędne normy bezpieczeństwa na rynku, aby dać wszystkim użytkownikom naszych rozwiązań unikalny, osobisty login. Dzięki temu możemy zweryfikować tożsamość wszystkich osób mających dostęp do informacji kredytowych i zminimalizować ryzyko uzyskania takiego dostępu przez nieupoważnione do tego osoby.

Rozwiązania, które opracowalismy zapewniają nas i naszych klientów o tym, że dane są obsługiwane przez nas w bezpieczny i zgodny z prawem sposób.

Jesteś ciekawy czym się zajmujemy?

Dowiedz się więcej o Dun & Bradstreet
Dowiedz się więcej