Gjeldsregisteret

For finansforetak: Vi har løsninger som gjør det lettere å ta ut gjeldsinformasjon fra registrene.

For finansforetak For privatpersoner

Med gjeldsregistrene blir det mulig for finansforetak og kommuner å gjøre bedre kredittvurderinger.

Vi har løsninger som hjelper deg å hente ut gjeldsinformasjon på en trygg og effektiv måte.

I stedet for at du skal måtte koble deg opp mot et gjeldsregister, kan vi ta oss av denne prosessen på samme måte som ved en kredittvurdering. Trygt, sikkert og kostnadseffektivt.


– I de nye gjeldsregistrene skal all usikret gjeld registreres. I tillegg til alle forbrukslån innebærer dette alle kjøp foretatt med kredittkort, med kjøpekort som IKEA-kort, SIBA-kort og tilsvarende.

Trygt, sikkert og kostnadseffektivt.

Løsningen er tilgjengelig for finansforetak og kommuner

I stedet for at du skal måtte koble deg opp mot et gjeldsregister, kan vi ta oss av denne prosessen på samme måte som ved en kredittvurdering.

– I de nye gjeldsregistrene skal all usikret gjeld registreres. I tillegg til alle forbrukslån innebærer dette alle kjøp foretatt med kredittkort, med kjøpekort som IKEA-kort, SIBA-kort og tilsvarende.

Trygt, sikkert og kostnadseffektivt.

Færre problemer med høy gjeldsgrad og forbrukslån

Innhenting av gjeldsinformasjon gjøres ofte i forbindelse med en kredittsjekk, en tjeneste vi allerede utfører for våre kunder. Ved å utvide spørringen ved å inkludere gjeldsregisteret, kan vi nå levere både kreditt- og gjeldsinformasjon i én og samme handling.

For forbrukere blir informasjonen om den samlede gjelden fra kredittkort og forbrukslån også mer oversiktlig og tilgjengelig.

To gjeldsregistre blie operative i 2019

Dun & Bradstreet har inngått samarbeid med to av tre selskap som har fått konsesjon til å opprette sitt eget gjeldsregister:

  • Gjeldsregisteret(EVRY)
  • Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge).

Finansforetak er pålagt å rapportere inn til disse registrene og bruke tilgjengelig informasjon ved innvilgelse av lån eller kreditt. Mens rapportering og innregistrering av gjeldsinformasjon skal skje til begge registre, kan finansforetakene fritt velge konsesjonshaver ved uthenting av informasjon.

Nysgjerrig på å vite mer?

Fyll inn skjemaet, og vi kontakter deg snart: